Metod
Cítim, že sa niečo stane pri jeho navšteve na Slovensku......
Unam Sanctam SK
Každý by mal tohto heretika odsúdiť ako odpadlíka a vlka v ovčom rúchu. Tento ničiteľ a satanský odpadlík príde na Slovensko a mnohí ľudia ho tu chcú uvítať. Ozaj to veľa vypovedá o zlej vôli ľudí. Mali by ho verejne odsúdiť.
Metod
Vydržať, nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrné počatie!
Sedevakantistický kanál
Je to manifestovaný odpadlík.