Clicks1.1K
PiotrM
3
Do nagrania pana Mrotka. Wywyższenie Matki Boga. youtube.com/watch?v=x-XUO--qcE8More
Do nagrania pana Mrotka. Wywyższenie Matki Boga.
youtube.com/watch?v=x-XUO--qcE8
Posoborowe absurdy
Dla protstantów Maryja jest "SUROGATKA" - kobieta, która wyraża zgodę na implantację w swoim organizmie zarodka oraz urodzenie dziecka. Dla nich Maryja to zwykła kobieta, która urodziła Jezusa, który potem porzucił matkę swoją w kąt.
Posoborowe absurdy
Świetny duet @PiotrM i ten gość z portalu PROTESTANTYZM to IGNORANCJA. Robicie miazgę z protestantów, którzy obrażają Matkę Bożą i katolicki kult MB. Obrażają Katolików jako bałwochwalców. Ewidentnie novusowcy. kato--protestanci, którzy bronią protestantów nie znają Ewangelii choć powołują się jak protestanci na wersety wyrwane z kontekstu.
One more comment from Posoborowe absurdy
Posoborowe absurdy
Dedykacja dla wojtylianek, ekumeniestek novusowych- które pałają "miłością do dobrych protestantów - miłością bliżniego jak @CUDOWNY MEDALIK , @Lilianna Maria Lachowicz.

A dlaczego nie pałacie miłością do "lefebrvebystów" - czyli do wiernych Bractwa św. Piusa X
Skoro tak wyrażacie się o Bractwie św.Piusa X to wy jesteście novusowcami , wojtyliankami, kato-protestantkami.
Tak pogardliwie …More
Dedykacja dla wojtylianek, ekumeniestek novusowych- które pałają "miłością do dobrych protestantów - miłością bliżniego jak @CUDOWNY MEDALIK , @Lilianna Maria Lachowicz.

A dlaczego nie pałacie miłością do "lefebrvebystów" - czyli do wiernych Bractwa św. Piusa X
Skoro tak wyrażacie się o Bractwie św.Piusa X to wy jesteście novusowcami , wojtyliankami, kato-protestantkami.
Tak pogardliwie o Bractwie PX wyraża się też @MEDALIK ŚW. BENEDYKTA i wasz kolega admin @Elkam