Výpredaj pápežstva: František sa bavil

František pricestoval 24. septembra na jeden deň do Assisi, aby sa stretol s mladými ekonómami a podpísal [bezvýznamnú] výzvu za ekonomiku, ktorá je "pokojná", "spravodlivá", "férová" a "ohľaduplná k chudobným a životnému prostrediu".

Na javisku miestneho divadla sa konalo emotívne predstavenie s husľami, tancom, svedectvami a Františkovým prejavom, v ktorom satiricky definoval "dobrý život"

"Dobrý život je tá mystika, ktorú nás domorodé národy učia mať vo vzťahu k zemi." Nič nenasvedčuje tomu, že "domorodé národy" vedia o "dobrom živote" viac ako ktokoľvek iný.

František kázal strach tým, že povedal, že "zem dnes horí a dnes sa musíme zmeniť, a to na všetkých úrovniach" [okrem nášho života].

Svoj dlhý príhovor zakončil modlitbou, v ktorej prosil o odpustenie "za vážne zranenie zeme".

#newsVdkqtyirvl

04:06
Vladislav Vojčák
Matúš 24:3-14 SSV
Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“ Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú. Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste …More
Matúš 24:3-14 SSV
Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“ Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú. Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. Ale to všetko bude len začiatok útrap. Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.
Coburg
To sa ani nedá komentovať. Pripomína mi to otvorenie tunelu Gotthard vo Švajčiarsku, otvorenie OH v Londýne alebo hier Commonwealthu tento rok.