Clicks3.6K

Milujte se a množte se!

Terezie
12
:-)
svetlospasy
Basto

Já ti rozumím.Palestinci si přejí být arabové a jsou jimi.Moje náboženské laické zdání mě přesvědčuje o biblickém původu Palestinců, jakožto Filištínů.Myslím si,že Wikipedie se tentokrát netrefila.Žádný národ podle mého osobního přesvědčení nebyl zcela vyhlazen, to je nesmysl.Pelištejci nemohli být vyhlazeni ve 4.st.př.n.l. stejně jako původní Romové v Indii,kteří byli rovněž modlářským …More
Basto

Já ti rozumím.Palestinci si přejí být arabové a jsou jimi.Moje náboženské laické zdání mě přesvědčuje o biblickém původu Palestinců, jakožto Filištínů.Myslím si,že Wikipedie se tentokrát netrefila.Žádný národ podle mého osobního přesvědčení nebyl zcela vyhlazen, to je nesmysl.Pelištejci nemohli být vyhlazeni ve 4.st.př.n.l. stejně jako původní Romové v Indii,kteří byli rovněž modlářským národem a nenásledovali Ježíše.Dodneška jsou a jejich původ je znát v jejich fyziognomii stejně jako Židů a Arabů a Palestinců.Palestinci nemají ryze arabskou fyziognomii,ale jsou tzv.arabským národem.ABRAHAM měl dva syny,Izáka a Ismaele.Z Izáka vzešli Židé a z Ismaele Arabové.Oba syny měl s jinými jejich matkami a každá z žen měla jiný vlastní původ.Kdo tedy ví, kým kdo je??
svetlospasy
Basto
nejsem
4 more comments from svetlospasy
svetlospasy
Basto
Jak to myslíš? Upřesni.
svetlospasy
Basto

Souhlasím, že Palestinci jsou potomky Abrahama, přesněji Ismaele. To je praotec Arabů. Ale ne Židů. Náboženství Arabů zůstává stejné po tisíciletí. Vyznává jediného boha Allaha a jeho jediného proroka Mohameda.
Pokud bychom se drželi jak říkáš Basto, politického výkladu, pak bych musel doplnit, že Palestinci měli jako podle mne Filištíni původní náboženství boha Dágona. Ten neměl s …More
Basto

Souhlasím, že Palestinci jsou potomky Abrahama, přesněji Ismaele. To je praotec Arabů. Ale ne Židů. Náboženství Arabů zůstává stejné po tisíciletí. Vyznává jediného boha Allaha a jeho jediného proroka Mohameda.
Pokud bychom se drželi jak říkáš Basto, politického výkladu, pak bych musel doplnit, že Palestinci měli jako podle mne Filištíni původní náboženství boha Dágona. Ten neměl s Allahem nic společného. Podstatné ale je, že Palestinci, nejsou Židé a jakožto Ismaelovi potomci mají arabský původ.
svetlospasy
Basto

Laický nelaický, tak to je. Palestinci jsou arabský národ s hlavním náboženstvím Islámu. Jejich usilování směřuje k prohlášení Jeruzaléma za hlavní město budoucího státu Palestina. Jejich historická pečeť má biblický kořen v národě Filištínů.
svetlospasy
Včera jsem se díval Gábi na Olivera Twista. Film z r.2005 natočený z části na Starém Městě v Praze. V jeho obsahu se dobře ukazuje, kdo jsou ovce a kdo kozli. Doba anglické královny Viktorie nám to vbec dobře ukazuje. Kniha je ale mnohem krásnější než film.
Gábi
Kéž kdyby to kráčení bylo na výbornou.Někdy jsme toho vzdáleni.
svetlospasy
Gábi

Na příběh, tedy otázku, která v něm skrytě zazněla, jsi GÁBI odpověděla správně. Tvou známkou je tedy výborná.
Gábi
Příběh s pěti přijatými a pěti odmítnutými.Připomíná Evangelium, kdy Bůh bude oddělovat ovce od kozlů.Máme se obléci v Krista, ale né každý, kdo v něho věří si oblékl jeho pokoru, lásku,oběť, která je přinášena denně.Je to každodenní boj člověka.Tak prosme o milost Ducha svatého jít v Kristu každý den.
TULÁK
Někdo je také musel obsluhovat.To dá rozum takže koho můj Pán pozve k hostině,tomu já naleji helá hop Kdo má rozum,slyš!
svetlospasy
Povím vám příběh.
Bylo 5 lidí a všech pět věřilo v Boha.Naproti nim stálo rovněž pět lidí a každý z nich byl věřící.Jednoho dne Pán řekl těm pěti,kteří věřili v Boha: Pojďte a usedněte v Mém domě.A ti zbývající, těch pět věřících pozváno nebylo.Věřili ale také v Ježíše a tak se těch pozvaných pět zeptalo Pána: Pane,proč jsi přijal nás a těch pět zbývajících ne? A Pán odpověděl: Vás pět jsem …More
Povím vám příběh.
Bylo 5 lidí a všech pět věřilo v Boha.Naproti nim stálo rovněž pět lidí a každý z nich byl věřící.Jednoho dne Pán řekl těm pěti,kteří věřili v Boha: Pojďte a usedněte v Mém domě.A ti zbývající, těch pět věřících pozváno nebylo.Věřili ale také v Ježíše a tak se těch pozvaných pět zeptalo Pána: Pane,proč jsi přijal nás a těch pět zbývajících ne? A Pán odpověděl: Vás pět jsem znal, ale nevím nic o těch, kteří stojí venku. -Kdo chceš rozumět, rozuměj.
Terezie