Clicks130
hr.news

Kardinal vjeruje u "Sakrament siromaštva"

Kardinal Raniero Cantalamessa osigurao je na adventskim povlačenjima 18. prosinca "biblijske i teološke temelje" za povlašteni izbor za "siromašne".

Svoje teorije objavio je na Cantalamessa.org. Za njega je "utemeljeno" govoriti o "Sakramentu" siromaštva koji se ne libi usporediti s Euharistijom.

"Onaj koji je preko kruha rekao: 'Ovo je moje tijelo' upotrijebio je iste riječi i o siromašnima", tvrdi Cantalamessa i nudi kao dokaz Mateja 25,31 gdje Krist kaže da je ono što se učini gladnima, žednima, zatvorenima, nagima i nepoznatima, učinjeno njemu.

Međutim, reći "ovo je moje tijelo" i reći "to si učinio za mene" dvije su vrlo različite stvari.

#newsLvvmdnfwfa