Clicks5K
ľubica
51

Modlitba dennej ochrany proti očkovaniu na Covid-19

MODLITBA DENNEJ OCHRANY, ABY SA ZABRÁNILO POVINNÉMU OČKOVANIU PROTI COVID-19
POSOLSTVO SVÄTÉHO JOSEFA BOŽIEMU ĽUDU
SPRÁVA DANÁ LORENE 1. DECEMBRA 2020
(Latinskoamerický vizionár; preložené z pôvodnej španielčiny)


Drahí ľudia môjho syna, ja ako adoptívny otec Ježiša Krista a ako ochranca posvätných spojených a prebodnutých Sŕdc vám prichádzam odovzdať toto vzácne posolstvo, ktoré vám pomôže pri súžení a ochrane pred démonickými silami satana.
Vy ako milovaný ľud môjho syna ste vystavení zlovoľným plánom Nového svetového poriadku, ktoré majú v úmysle zdecimovať obyvateľstvo a viac než čokoľvek iné prenasledovať a zastrašovať Boží ľud ako svojich úhlavných nepriateľov, ktorých chcú poraziť. Preto vám dnes ako obranca Božieho ľudu dávam pokyny. Prostredníctvom môjho svätého príhovoru získate mnoho milostí a ochranu pred všetkými nespravodlivosťami a zvrátenými plánmi nepriateľa.
Chcem vám povedať, že máte všetku ochranu víťaza a tiež očistnej armády. Obráťte sa na duše v očistci a oni vám pomôžu, preto je dôležité modliť sa za ne každý deň vo svojich modlitbách, budú vám veľkou pomocou, ale na to musíte vedieť, ako požiadať o ich príhovor čistým a pokorným srdcom a v stave milosti. Preto je spoveď taká dôležitá.
Dnes sa s vami chcem porozprávať o očkovacej látke, ktorú chcú proti Covid celosvetovo vyrobiť. Bude to povinné, pretože prináša špičkový čip a nanotechnológiu a ovládne vašu myseľ a zmení vašu DNA, čím vo vás zotrie Božiu podstatu. „Táto očkovacia látka, ktorá zabíja vaše duše a ducha je pascou satana, aby ju vniesla do celého sveta, a preto sa Nebo, znepokojené pre svoj malý verný zvyšok, rozhodlo zasiahnuť, aby vás ochránilo a udržalo v bezpečí.
V prvom rade ste si už všimli, že by ste to NEMALI vziať.
Za druhé, na túto úlohu máte moju ochranu a ochranu celého neba a úbohých duší v očistci, odteraz sa za nich budete denne modliť jeden ruženec, aby sa za vás prihovárali a poskytli vám silu a odvahu čeliť akejkoľvek situácii.
Ako sa za vás v tejto situácii bude Nebo prihovárať?

Odteraz vás žiadam, aby ste boli v stave milosti a modlili sa pred obrazom Svätej rodiny nasledujúcu ochrannú modlitbu, aby keď budú chcieť zaviesť vakcínu, môj ochranný plášť vás urobí neviditeľným na príhovor celého neba a všetkých úbohých duší.

MODLITBA, MODLITE SA HNEĎ KAŽDÝ DEŇ:

Ja, …/
celé meno nahlas/ ako dieťa Boha Otca a Ním tak milované a ako súčasť Jeho verného ľudu volám o pomoc celé Nebo a úbohé duše v očistci a žiadam o duchovný príhovor svätého Jozefa, preblahoslavenú Pannu Máriu, môjho Pána Ježiša Krista, Boha Otca a Ducha Svätého, tvárou v tvár tejto situácii, ktorá ohrozuje moju fyzickú a duchovnú integritu, ako je implantácia očkovacej látky proti Covid do môjho tela. Prostredníctvom ochrany a príhovoru mocného svätého archanjela Michala žiadam celú jeho anjelskú družinu, aby mi pomohla a zneviditeľnila ma pred touto hrozbou, aby sme boli chránení a vedení mojím ochrancom svätým Jozefom a tiež strážené myriadami anjelov a úbohých duší v očistci, ktoré nás bránia proti tomuto úkladu na celom svete. Amen.

Odteraz sa budete modliť každý deň a Nebo bude mimoriadnym spôsobom predchádzať takýmto okolnostiam a všetci, ktorí sa ho budú modliť, budú chránení pred týmto nebezpečenstvom pre ich fyzickú a duchovnú integritu, toto Varovanie týkajúce sa vakcíny a modlitby, o ktoré požiadal Boh Otec aby som sa dostal k Jeho vernému zvyšku, ktorý je vydaný na milosť a nemilosť Nového svetového poriadku, mnoho nespravodlivosti pochádza z tohto režimu, ale uvidia aj Mocnú ruku Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého, Matky nebies, moju, svätých archanjelov a anjelov, duší očistca a svätého archanjela Michaela, ktorí ich nenechajú na pokoji, tiež uvidí mnoho zázrakov a zdatnosti zo strany Boha ako ochrancu svojho milovaného Izraela.

Preto, svätý ľud môjho Syna, kričte a povedzte mocným hlasom výkrik svätého archanjela Michala, KTO AKO BOH ?, NIKTO AKO BOH !!! Vzývaj ma a ja ti prídem na pomoc tvárou v tvár každej hrozbe, postarám sa a budem ťa chrániť a sprevádzať ťa v boji proti zlu, nie si sám, veríš v prozreteľnosť a božskú ochranu, všetko dobre dopadne, Opúšťam vás s ochranou môjho svätého plášťa a požehnaním môjho otca Ježiša Krista.
Maranatha, Maranatha. Príď, Pane Ježišu, Príď, Pane Ježišu.

maryrefugeofsouls.com/…o-prevent-covid-19-vaccinations-maryrefugeofsouls/
17. marca 2021 – Dôležité informácie – Pre ľudí, ktorí dostali vakcíny proti Covid-19 – MaryRefugeOfSouls

maryrefugeofsouls.com/…-received-the-covid-19-vaccines-maryrefugeofsouls/
Video – Lieky na Covid-19 a dôležité fakty o vakcínach proti Covid-19 – MaryRefugeOfSouls

maryrefugeofsouls.com/…cts-about-the-covid-19-vaccines-maryrefugeofsouls/

Dajte vedieť Božím dietkam
J L shares this
Helena Šimonikova shares this
Sv
Josef
Vít Sehnal shares this
942
m
Ján Jánošík shares this
2.4K
Zuz S
V Irsku ludom pomaha aj zle pocasie "Zatvorili sa aj úrady, vakcinačné centrá" - imeteo.sk/…-udrela-na-irsko-kde-zastavila-zivot-a-pacha-skody
Vakcinator mieni, Pan Boh prostrednictvom pocasia meni... Taka "bombogeneza" by sa hodila aj tu. A niektorym aj rovno do hlavy.
Anton Čulen shares this
21.5K
Hermenegild
Na radostnú nedeľu GAUDETE bude tichá sv. omša ak to tak bude, aj polnočná a vianočné/ v jednej farnosti. Prečo? Lebo počnúc kostolníkom, končiac organistom nemajú povolený vstup do chrámu, lebo nie sú OP, resp. sú P, ale viac ako 180 dní. A z OP nikto nechce, resp. nevie ich zastúpiť.
Hermenegild
To je fakticky rozpad farnosti pre cirkevný aparteid.