Clicks42
vi.news

Hồng Y Burke chưa tiêm chủng đã rời bệnh viện

Đức Hồng Y Raymond Burke đến ở tại một ngôi nhà gần gia đình sau khi ông rời bệnh viện.

Trong một bản cập nhật ngày 26 tháng 9, ông ấy thông báo rằng đang phục hồi sau khi bị nhiễm Covid-19, “Mặc dù tôi đang có mức hồi phục ổn định, nhưng chậm. ”

Thư ký linh mục của ông từ Roma đến để hỗ trợ ông và xử lý thư từ của ông.

Những vấn đề chính của Burke liên quan đến "một số kỹ năng thể chất cơ bản cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, và vượt qua tình trạng mệt mỏi và khó thở nói chung." Ông không thể dự đoán khi nào sẽ có thể trở lại bình thường.

Nhưng ông kết luận rằng "Chúa của chúng ta đã giữ tôi lại trong cuộc đời này để làm một số công việc mà Ngài muốn tôi thực hiện."

Hồng y Burke "chưa tiêm chủng" sống sót sau Covid trong khi Hồng y Urosa bị "đã tiêm" đã chết vì nó.

#newsVehouwizyg