Clicks1.9K
Peter(skala)
64

Naliehavé posolstvo Ježiša Krista

Naliehavé pososltvo Ježiša Krista (Vassula Ryden)

Toto sú posledné dni vašej éry

11. november 2019

Pane, nech je tvoj dom ako olivovník,
ktorý sa každý rok obnovuje bohatým ovocím,
ukáž nám svoju láskavosť, Pane,
a prestavaj tieto zrúcaniny, ktorými sme sa stali;

zadrž tých narušiteľov preč od nás,
vyhoď ich zo Svojho Domu, aby neporazili Tvojich Verných,
aby nepoškvrnili Tvoj Dom,

sú falošní a skorumpovaní,
ale Ty, Zvrchovaný od začiatku, ich pokoríš,
pretože zišli z cesty a boli uvedení do omylu ...


Moja Vassula, pokoj s tebou; počúvaj ma: som na tvojej strane; predtým, než Moju Cirkev prerastú tŕnie a a ostružiny a udusia Ju, Ja zasiahnem; varoval som vás v uplynulých rokoch, Moje dieťa, že moje Telo je plné tŕňov; tŕňov, ktoré boli zasadené v Mojom Dome; potom som vás požiadal, aby ste ich vytiahli! nebojte sa, pretože budem postupovať v Mojom Dome zhora; a hovorím vám, v Mojom Dome nebude dovolený žiaden pokrytec, žiaden z nich si nezachová svoj post;

Nebesia pracujú a prikláňajú sa k jednote, ktorá dovádza do nepríčetnosti Rozdeľovateľa, nepriateľa, ktorý podviedol mnohých, pretože on rozptyľuje, zatiaľ čo Ja zhromažďujem; spútaní vo svojej sebaistej „spravodlivosti“ oni odporujú mojim príkazom a pohŕdajú varovaniami, ktoré som im dával;


Pane, Tvoje Slovo v týchto posolstvách nedošlo k ich ušiam, a ak áno, nebolo akceptované; tak ako majú vedieť o Tvojich varovaniach? ako mali byť upozornení alebo dodržiavať Tvoje príkazy, keďže mnohí v Tvojom Dome, ktorí majú kľúče od Tvojho Kráľovstva, ignorujú Tvoje výroky ...

Moja posolkyňa, nesmieš byť frustrovaná, pretože Duch Svätý pôsobí v Mojom Dome a vznáša sa nad Ním a vnútri Neho; a predsa mnohí členovia v Mojom dome ťažko doliehajú na Mňa, pretože odmietajú počúvať stony Ducha, ale zachoval som si pre Seba zvyšok, iba zvyšok vybraný milosťou, ktorý privedie Moju Cirkev v jednu...

... počas všetkých týchto rokov som nehovoril v tajnosti, ani v hádankách, dcéra, keď mlynské kamene melú múku a prečisťujú ju, takým istým spôsobom Moje Slová boli prečistené a dané vám, aby ich každá duša mohla ľahko nájsť a pochopiť;

počúvaj ma: oslovil som ťa s jemnosťou a požiadal ťa, aby si šla k národom a kázala im Moje Slovo a varovala ich všetkých, od tých najväčších až po najmenších, aby sa všetci kajali, modlili a postili, pretože toto sú posledné dni vašej éry, a aby sa každý zriekol svojich zlých spôsobov; hovoril som Mojej Cirkvi, že ak sa nezmieria a nedohodnú a nezjednotia, nebesia a zem sa budú triasť a more sa s hukotom vyleje zo svojho miesta; ich nevernosť premenila Môj Dom na púšť pre ich nepoddajné srdcia; blízko vás je deň, keď budete panikáriť a bezhlavo utekať a nariekať, keď budete pozorovať ako padá zhora síra a oheň, aby vás spálili ... ukázal som ti Svoju láskavosť, generácia, Svoju trpezlivosť, Svoju nežnosť a Svoju otcovskú lásku, a to, že som váš Vykupiteľ; čakal som a stále čakám, že Môj Dom počuje Môj varovný krik; Môj krik, aby som nastolil pokoj medzi vami všetkými, ktorí nosíte Moje Meno a uspokojil sa s jedným dátumom Veľkej Noci; ale vy do dnešného dňa odvraciate pohľad a nemáte chuť zmieriť sa; boli ste varovaní, nie raz, ale viackrát; nebo smúti, pretože rovnako ako vtedy, keď na začiatku Môjho stvorenia bolo vyslovené Moje Slovo, podobne bude vyslovené Moje Slovo, aby zhora prinieslo Môj oheň a očistilo sadze tejto zeme;
nezabudni, dcéra, do všetkého, čo konáš, zahŕňaj Mňa, my, nás?

áno, Pane, my, nás ...

dobre, celou svojou dušou sa Ma pridŕžaj vo svojom srdci! buď si istá o Mojej Láske, ktorú mám pre teba a pre všetkých tých, ktorých som povolal, aby ti boli nablízku; budem vás podporovať vo vašom úsilí priviesť Môj Dom do jednoty! Láska ťa miluje ... ic
Libor Halik
Od 11.4.2015 přestal padat na Bílou pravoslavnou sobotu odpoledne v Jeruzalémě oheň. Místo toho jeruzalémský pravoslavný patriarcha dává tajně oheň normální, ve kterém hoří vousy. Dle zpráv od ruských poutníků.
Janka S. and one more user like this.
Janka S. likes this.
zaba likes this.
dyk
Úžasné. Keď Boh niečo ide urobiť, tak to oznámi dopredu. Tak bolo v SZ a aj teraz v NZ :)
Peter(skala) likes this.
Peter(skala)
Presne tak... ako vravíš... už len, aby sme sa na to pripravili
apredsasatoci likes this.
dyk and one more user like this.
dyk likes this.
Anton Čulen likes this.
dorka2
Petícia proti urážaniu Pána Ježiša a Panny Márie

www.hlavnespravy.sk

www.citizengo.org/…/175913-zadamy-n…
Libor Halik likes this.
Libor Halik
Podepsal jsem petici.