Novokardinál odporuje Františkovej amazonskej ideológii

V Mongolsku je 1200 katolíkov, ale desaťkrát viac šamanov, povedal 47-ročný novokardinál Giorgio Marengo z Ulánbátaru (ReligionEnLibertad.com, 14. júna).

Šamanizmus je chránený mongolskou ústavou. Marengo, exorcista, si je vedomý súvislostí medzi šamanizmom a satanizmom.

Pripomína "bežné skúsenosti nekresťanov, ktorí žiadajú kňazov, aby ich oslobodili od diabla". Otvorenou však zostáva otázka, ako by mohol exorcizmus pôsobiť na niekoho nepokrsteného. Sám Marengo zdôrazňuje, že "majstrovskou cestou" proti diablovi je modlitba, eucharistická adorácia a uctievanie Panny Márie.

Marengov postoj voči šamanizmu je v rozpore s Františkovou Queridou amazonskou 78: "Neponáhľajme sa označiť za povery alebo pohanstvo niektoré náboženské praktiky, ktoré spontánne vznikajú zo života národov."

S odkazom na amazonský šamanizmus František trvá na tom, že "Duch Svätý môže pôsobiť uprostred rozdielov" (106) a že by sme mali prijať "posvätné texty iných náboženstiev a náboženských spoločenstiev" (107).

#newsWglepvkknd

obyčajná veriaca žena
A biskupi sú ticho! Oni to nečítali???!!!