CÓRKA MARYI
"Płomienie ognia będą sprawiały wrażenie, że na niebie wybuchł wulkan, i wielu będzie przerażonych. Promienie czerwonego ognia są Promieniami Mojej Krwi, Promieniami Mojego Miłosierdzia, danymi wam wszystkim jako Dar mający tak wielkie znaczenie, że żaden człowiek nie będzie w stanie pojąć tego, co się dzieje..."