Św. Mateusz Ewangelista 21 września.
pch24.pl

Św. Mateusz Ewangelista

zm. ok. 60 Były zasadniczo dwa powody, dla których Żydzi gardzili swym rodakiem Mateuszem. Po pierwsze ze względu na jego zawód, po drugie na pochodz…