Clicks857

Emeritný arcibiskup-metropolita Ján Sokol predstavil v piatok 18. septembra 2020 v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca svoje pamäti, ktoré vyšli na jar tohto roku

Emeritný arcibiskup-metropolita Ján Sokol predstavil v piatok 18. septembra 2020 v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca svoje pamäti, ktoré vyšli na jar tohto roku. Dôležité svedectvo…More
Emeritný arcibiskup-metropolita Ján Sokol predstavil v piatok 18. septembra 2020 v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca svoje pamäti, ktoré vyšli na jar tohto roku.

Dôležité svedectvo o Cirkvi a dobe.

Emeritný arcibiskup-metropolita Ján Sokol predstavil v piatok 18. septembra 2020 v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca svoje pamäti, ktoré vyšli na jar tohto roku.

Kniha má názov Je čas mlčať a čas hovoriť a pútavým štýlom vo forme rozhovoru s historikom a pedagógom PhDr. Petrom Sokolovičom, PhD. približuje život a dielo prvého arcibiskupa-metropolitu po sv. Metodovi.
Na slávnosti, ktorú moderoval Mons. Marián Gavenda, okrem arcibiskupa Jána Sokola a spoluautora zo známych osobností vystúpil Mons. Ján Formánek, emeritný generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy, ThDr. Ján Košiar, PhDr. Jozef Rydlo, JUDr. Ján Čarnogurský a PhDr. Jozef Darmo. Báseň Metropolita Mariána Žiara (Imricha Kružliaka) zarecitovala PhDr. Elena Šebová.

V knihe sú aj faksimíliá niektorých dokumentov a obsahuje aj fotografickú prílohu s kostolmi, ktoré sa postavili v (Bratislavsko)-Trnavskej arcidiecéze počas pôsobenia arcibiskupa Jána Sokola. Reč bola aj o Občianskom výbore, ktorý bránil dobré meno a česť arcibiskupa J. Sokola v čase keď proti nemu bulvár prinášal maximum nepravdivých a falošných informácií ako napr. spolupráca s ŠtB a údajná zlé hospodárenie v arcidiecéze. V stredu 9. septembra 2020 trnavský Okresný súd ukončil jedenásťročný proces ohľadom údajných 500 miliónov a týždenník .týždeň podľa rozsudku by sa mal arcibiskupovi ospravedlniť. Na stránke obcianskyvybor.sk sú viaceré dokumenty, ktoré sa predmetnej kauzy a arcibiskupa Jána Sokola týkajú. O prípade viac povedal JUDr. Ján Čarnogurský, ktorého príhovor uvádzame v plnom znení.

Anton Čulen

Príhovor JUDr. Jána Čarnogurského st.
Drahý otec arcibiskup,
je pre mňa česť zúčastniť sa na uvedení Vašej knihy spomienok. Kniha odhaľuje odvrátenú stránku posledných desaťročí a historici sa na ňu budú často odvolávať. Dovoľte, aby som pre túto príležitosť trochu pozmenil jej názov. Chcel by som hovoriť na tému: treba hovoriť“ kým sa nebude dať len mlčať.

Spomínam si, ako som niekedy v polovici 80-tych rokov navečer prevážal knihy, ktoré Vám poslal páter Hlinka z Mníchova prostredníctvom nemeckých študentov, z Bratislavy do Serede, kde ste boli vtedy farárom.

Romanticko-dramatická bola vaša voľba najskôr za administrátora trnavskej arcidiecézy po smrti arcibiskupa Gábriša v novembri 1987. Po smrti arcibiskupa sa museli rýchlo zísť konzultori diecézy, zvolili Vás za administrátora, oznámili to do Ríma a Rím Vašu voľbu rýchlo schválil. Štátna spáva potom už nemohla nič vo veci urobiť. Bolo to prvé praktické uplatnenie na Slovensku nového Cirkevného kódexu, vydaného pápežom Jánom Pavlom II. Určitú úlohu zohrala aj skutočnosť, že Pán si povolal biskupa Gábriša v piatok a Vaša voľba aj potvrdenie Vatikánom sa uskutočnili behom víkendu. Komunistická štátna správa dodržiavala sobotu a nedeľu ako dni pracovného pokoja. (Vatikán zrejme menej).

Potom sme sa stretávali na štátnych recepciách. Môžem už prezradiť, že prezidenta Václava Havla vždy uchvátil Váš spev, keď‘ sa recepcia prechýlila. V marci 1990 sme spolu zažili nádheru a vznešenosť vatikánskeho pápežského paláca. Boli ste členom delegácie, ktorá pozývala pápeža Jána Pavla II. na návštevu Česko-Slovenska. Ocitli ste sa na fotografii, zachytávajúcej pápeža, ako bozkáva zem vo Vajnoroch. Bolo to dôležitejšie uznanie samobytnosti Slovenska než naše prijatie do OSN.

Agent liberálneho establishmentu Štefan Hríb

A potom ste začali putovať do iného tábora, spolu s pravdou, tou vecnou utečenkyňou z tábora víťazov, ako znie citát z diela svätého Jána Pavla II.
V určitých kruhoch ste nikdy neboli obľúbený, ale ich útoky sa vystupňovali, keď‘ ste odslúžili svätú omšu za nebohého prezidenta Jozefa Tisu. Niektorí ľudia nikdy nepochopia poslanie katolíckeho kňaza. Kolízny kurz ďalej pokračoval, keď ste tlmočili vyjadrenie Vašich rodičov, že za Slovenského štátu sa žilo dobre. To, čomu v Amerike hovoria deep state, hlbinný štát, pôsobilo ďalej a vyústilo do Vášho obvinenia, že ste spreneverili peniaze diecézy a previedli ich na agenta ŠtB. Agent liberálneho establishmentu Štefan Hríb hneď túto lož uverejnil na titulnej strane časopisu financovaného oligarchami. Bolo Vašou povinnosťou brániť sa na súde, pretože lož používali na útoky na katolícku cirkev všeobecne.

Tento mesiac uplynulo pol storočia ako som vstúpil do advokácie a s touto skúsenosťou môžem povedať, že išlo o právne a skutkovo jednoduchý spor. Súd ho mohol rozhodnúť po dvoch-troch pojednávaniach. Trvalo však jedenásť rokov, kým sa spor končí Vašim víťazstvom, aj to ste radšej upustili od finančnej náhrady, ktorú ste aj tak sľúbili na dobročinné účely, inak by spor trval ďalšie roky. Časopis však musí uverejniť, že napísal lož a ospravedlniť sa Vám. Sudcovia, ktorí vec rozhodovali, s výnimkou Ústavného súdu, nepreukázali občiansku a profesionálnu statočnosť, aby rozhodovali podľa zákona.

Váš súdny spor umožnil postupne odhaľovať neseriózne metódy tých, ktorí dnes kvantitatívne najviac pôsobia na verejnú mienku. Vznikol Občiansky výbor za objektívne informovanie verejnosti. Na tlačových konferenciách a cestou internetu rozširoval pravdu a odhaľoval lži za Vaším obvinením.

Drahý otec arcibiskup, dnes vydávate svoje pamäti a vydávate svedectvo o svojom živote a dramatickej dobe, v ktorej prebiehal. Dnes to ešte môžete. Ale pribúdajú paragrafy proti extrémizmu v rôznych zákonoch, komisie na označenie extrémizmu no a útoky proti kresťanstvu a najmä katolíckej cirkvi. Kto z prítomných hostí sa zaručí, že pri niektorých z budúcich televíznych relácií o Osobnosti televíznej obrazovky nebudú akože komickým spôsobom čítať‘ z Vašich pamätí. Čo bude nasledovať? Tí, ktorí budovali tajnú cirkev vedia.

Ján Čarnogurský
alianciazanedelu.sk/archiv/7108
Ondrej Ukazovak
Emeritný arcibiskup Ján Sokol je v súčasnosti asi jeden z mála poctivých biskupov v slovenskej Rímsko Katolíckej Cirkvi. Keby bol dnes na poste správcu cirkvi v roli Metropolitu Slovenska, tak by sa určite vyjadril proti tomuto šialenstvu čo sa na nás valí cez COVID, 5G, GENDER, LGBTI a všetko to liberálne svinstvo. Určite by ku tomu prispel, aby sa cirkev zasadila na všetkých úrovniach o …More
Emeritný arcibiskup Ján Sokol je v súčasnosti asi jeden z mála poctivých biskupov v slovenskej Rímsko Katolíckej Cirkvi. Keby bol dnes na poste správcu cirkvi v roli Metropolitu Slovenska, tak by sa určite vyjadril proti tomuto šialenstvu čo sa na nás valí cez COVID, 5G, GENDER, LGBTI a všetko to liberálne svinstvo. Určite by ku tomu prispel, aby sa cirkev zasadila na všetkých úrovniach o potlačenie týchto snáh liberárov a slobodomurárov. Najhoršie na tom je, že cirkev dneška je ohrozovaná predovšetkým zvnútra od vlastného duchovenstva a vrchnosti, ktorí sú napadnutí liberalizmum a niektorí sú pravdepodobne aj zviazaní so slobodomurárstvom. Mnohí sú skorumpovaní a sú na nich vedené spisy, ktoré sa vytiahnu, ak nebudú poslúchať. Niektorí kňazi dezorientujú svojich veriacich a manipulujú ich tzv. liberálno- kresťanským smerom (I keď spojenie liberálno- kresťanský je oxymorón). Nech náš Pán žehná a pri dobrom zdraví udrží nášho Otca Arcibiskupa Sokola, aby mohol ešte aspoň v rámci svojich možností slúžiť, ako maják pre katolíkov v Slovenskej republike! DAKUJEME!
Anton Čulen
Príhovor JUDr. Jána Čarnogurského st. na prezentácii knihy em. arc. J. Sokola v Bratislave: Agent liberálneho establishmentu Štefan Hríb hneď túto lož uverejnil na titulnej strane časopisu financovaného oligarchami alianciazanedelu.sk/archiv/7108