Clicks23
vi.news

Linh mục cấm QUỲ dưới cái cớ của Covid-19

Giáo xứ Jude Thaddeus ở Sinajana, Guam, cấm quỳ gối trong khi cầu nguyện hoặc trong thánh lễ như một phản ứng khó hiểu đối với Covid-19.

Một tấm biển gắn trên giá treo yêu cầu: “VUI LÒNG KHÔNG QUỲ” (LifeSiteNews.com, August). Cha xứ cũng từ chối việc trao Tiệc Thánh qua lưỡi.

Ngày 12 tháng 7, giáo xứ công bố hướng dẫn tham dự Thánh lễ (ảnh dưới). Họ áp đặt việc đeo khẩu trang “nếu không sẽ bị cấm vào thánh lễ”, bắt buộc kiểm tra nhiệt độ và khử trùng tay.

Hình ảnh: © LifeSiteNews.com, #newsKbunzrcawy