Libor Halik
32.8K
Alexis Nor
Jediná drsná cesta z eurovystřízlivění
Libor Halik
Přepis celého rozhovoru automatem: WEBVTT 00:00:16.811 --> 00:00:20.394 vážení diváci dneska vám chci nabídnout 00:00:20.394 --> 00:00:23.584 velmi zajímavýs zajímavé setkání 00:00:23.584 --> 00:00:26.050 budou spolu rozmlouvat 00:00:26.050 --> 00:00:28.849 dva Bonviváně kteří stačili už zešedivit 00:00:28.849 --> 00:00:31.790 a přesto mají zžívot Ráldi 00:00:31.790 --> 00:00:35.175 prošli …More
Přepis celého rozhovoru automatem: WEBVTT 00:00:16.811 --> 00:00:20.394 vážení diváci dneska vám chci nabídnout 00:00:20.394 --> 00:00:23.584 velmi zajímavýs zajímavé setkání 00:00:23.584 --> 00:00:26.050 budou spolu rozmlouvat 00:00:26.050 --> 00:00:28.849 dva Bonviváně kteří stačili už zešedivit 00:00:28.849 --> 00:00:31.790 a přesto mají zžívot Ráldi 00:00:31.790 --> 00:00:35.175 prošli každý z nich docela jinou životní cestou 00:00:35.175 --> 00:00:37.721 a dneska se možná taky budou přijít 00:00:37.721 --> 00:00:41.305 ale jetost možná se i o spoustě věcí shodnou vítám 00:00:41.305 --> 00:00:43.081 vlastnimila tlustého může 00:00:43.081 --> 00:00:44.826 k terého česká veřejnost dobře zná 00:00:44.826 --> 00:00:47.175 známou firmu jak on samo sebě říká 00:00:47.175 --> 00:00:49.438 dobrý den vám přeju já se tak podepisuju 00:00:49.438 --> 00:00:53.197 když někam chodím tak tam píšu tlustý známá firma 00:00:53.197 --> 00:00:55.957 to je hezká zkratká možná 00:00:55.957 --> 00:00:58.295 tám to usnadní debatu pane 00:00:58.295 --> 00:01:00.967 kolego já vás budu trápit otázkami 00:01:00.967 --> 00:01:03.109 které trápí i mě ne že bych chtěl 00:01:03.109 --> 00:01:06.785 být nějaký zbytečně vlezlý řekněte mi kdy 00:01:06.785 --> 00:01:09.819 podle vašeho názoru většina obyvatel 00:01:09.819 --> 00:01:12.353 naší země občanů naší země bude mít pocit 00:01:12.353 --> 00:01:14.520 že se i zítra a pozítří bude mít 00:01:14.520 --> 00:01:17.202 alespoň stejně jako dnes nebo dokonce lépe 00:01:17.202 --> 00:01:19.931 v dávných dobách 00:01:19.931 --> 00:01:23.284 hlubokého socialismu na to býval krásný vtip 00:01:23.284 --> 00:01:26.087 a to když se jeden druhého ptá jak 00:01:26.087 --> 00:01:29.284 se máš takovem mu říká průměrně a 00:01:29.284 --> 00:01:32.729 říkáno to nerozumím to to znamená průměrně 00:01:32.729 --> 00:01:35.825 a odpověď zní jenom mám se 00:01:35.825 --> 00:01:40.710 mnohem hůř než včera ale vše nasvědčuje tomu 00:01:40.710 --> 00:01:43.348 že mnohem lépe než zítra 00:01:43.348 --> 00:01:48.299 a tím vám chci odpovědět dneska je 00:01:48.299 --> 00:01:51.465 ta situace takzvlá tzv 00:01:51.748 --> 00:01:54.784 já jsem se často snažil předvídat 00:01:54.784 --> 00:01:57.882 co co přijde a kdy to přijde 00:01:57.882 --> 00:02:01.052 moje fantazie už na to nestačí já 00:02:01.052 --> 00:02:04.485 neumím domyslet dneska je to opravdu 00:02:04.485 --> 00:02:07.725 v situaci vlaku řídícího se pokolejích 00:02:07.725 --> 00:02:10.396 které ale buď nemají pokračování 00:02:10.396 --> 00:02:13.916 nebo pruč se zatáčejí v každém případě hrozí 00:02:13.916 --> 00:02:17.677 že ten vlak se v plné rychlosti někam zřítí 00:02:17.677 --> 00:02:22.260 s nedozírnými následky taková drobnost jako je 00:02:22.260 --> 00:02:23.902 pokle životní úrovni jo 00:02:23.902 --> 00:02:27.579 to je to je to nejmenší ale tady opravdu hrozí 00:02:27.579 --> 00:02:31.495 dramatický nárůst nezaměstnanosti řeknu příklad 00:02:31.495 --> 00:02:35.988 který mě úplně niší protože vidím jak to nikoho nezajímá 00:02:35.988 --> 00:02:39.089 tak jestli to dopadne tak jak to vypadá 00:02:39.089 --> 00:02:41.941 to znamená že Němci si schválí biliony 00:02:41.941 --> 00:02:47.267 na kompenzování cen elektrické energie pro podniky no a a 00:02:47.267 --> 00:02:50.175 česká vláda bude pokračovat v tom co dělá 00:02:50.175 --> 00:02:51.834 nebo přesně řečeno to co nedělá 00:02:51.834 --> 00:02:53.594 to znamená v sociálních dávkách 00:02:53.594 --> 00:02:55.855 na kompenzace cena la děžské energie 00:02:55.855 --> 00:02:58.240 no tak tady prostě vážně hrozí 00:02:58.240 --> 00:03:01.218 že pobočky německých firem které tady máme 00:03:01.218 --> 00:03:04.469 po celé republice které vyrábějí z velkéo části 00:03:04.469 --> 00:03:05.803 pro automobilový průmysl 00:03:05.803 --> 00:03:09.599 a nejenom pro něj tak ty prostě až uvidím že 00:03:09.599 --> 00:03:12.172 cena elektrické energie subvencovaná 00:03:12.172 --> 00:03:16.395 těmi biliony v Německu je Zlonkem té české ceny 00:03:16.395 --> 00:03:19.438 oni tam ty výroby všechny přemístí to 00:03:19.438 --> 00:03:21.169 vůbec není žádný problém 00:03:21.169 --> 00:03:23.321 já já jsem v době své politické 00:03:23.321 --> 00:03:25.693 kariéry navštívil řadu těch moderních podniků 00:03:25.693 --> 00:03:27.164 to jsou často hali ve kterých 00:03:27.164 --> 00:03:29.299 celá výroba spočívá v tom 00:03:29.299 --> 00:03:32.662 že tam přížděi kontejnerizes komponenty a tam to někdo monto 00:03:32.662 --> 00:03:37.546 je dohromady to jsou výroby přemístitelné za měsícea a 00:03:37.546 --> 00:03:41.708 pokuď bude česká vláda se chovat jako ignoranti 00:03:41.708 --> 00:03:44.508 kteří nerozumíte hele jednoduché věci že 00:03:44.508 --> 00:03:47.505 že prostě z Čech do Německa přemístit 00:03:47.505 --> 00:03:50.434 výrobu čehokoliv v situaci kdy v Čechách 00:03:50.434 --> 00:03:52.961 bude elektrická energie stát dvakrát 00:03:52.961 --> 00:03:55.623 nebo třikrát tolik ten podnik že to je Hradčká 00:03:55.623 --> 00:03:58.112 a že všichni ti lidé kteří tam dneska ještě 00:03:58.112 --> 00:04:01.461 pracují budou bez práce a to se dostáváme 00:04:01.461 --> 00:04:05.846 do situace kdy já vám opravdu neumím říct jestli hrozí 00:04:05.846 --> 00:04:10.025 deseti dvaceti třiceti procentní nezaměstnanosti 00:04:10.025 --> 00:04:12.745 to je nepředvídatelný ta ta reakce 00:04:12.745 --> 00:04:17.456 to je to je něco šíleného a kdybych se měl vrátit 00:04:17.456 --> 00:04:19.653 k tomu co mě na tom děsí nejvíc je to 00:04:19.653 --> 00:04:22.953 jak se daří udržovat veřejnost v poklidu 00:04:22.953 --> 00:04:25.849 jak jak jsou vlastně lidé pořád ujišťováni 00:04:25.849 --> 00:04:28.514 a bohužel s úspěchem velká část 00:04:28.514 --> 00:04:31.050 společnosti pořád reaguje slovinu 00:04:31.050 --> 00:04:33.616 snad ne víjsme vidět si o člověka kter říkál 00:04:33.616 --> 00:04:36.417 a proč by se to mělo podělat zrovna teď 00:04:36.417 --> 00:04:39.065 to je Hzký to zatím to furt fungovalo 00:04:39.065 --> 00:04:42.155 jo zas to bude fungovat no tak 00:04:42.155 --> 00:04:45.430 to je asi to nejstrašnější co se teďko děje 00:04:45.430 --> 00:04:48.216 je řítíme se kdo neznámá 00:04:48.216 --> 00:04:51.723 a velká část lidí má hlavu strčenou v písku 00:04:51.723 --> 00:04:53.085 nemáte taky dojem 00:04:53.085 --> 00:04:57.925 že kupodivu tato najivita je téměř přímo úměrná 00:04:57.925 --> 00:04:59.831 papírovému vzdělání to znamená 00:04:59.831 --> 00:05:02.637 že lidi kteří jsou často opendleni různými tituly 00:05:02.637 --> 00:05:05.688 že ještě víc podléhají podem nejrůzi 00:05:05.688 --> 00:05:10.401 já ždycky vzpomenám na svého dědečka který byl rolník 00:05:10.401 --> 00:05:12.991 z ve Sničky na Slánsku a který měl 00:05:12.991 --> 00:05:16.100 jak sám říkal 4 třídy obecné byl to 00:05:16.100 --> 00:05:18.084 byl to tzv kovozemědělec 00:05:18.084 --> 00:05:19.655 jak se tom potom říkalo měl 00:05:19.655 --> 00:05:22.298 malé hospodářství tří hektarové a 00:05:22.298 --> 00:05:24.995 a musím teda rovnou říct 00:05:24.995 --> 00:05:28.310 že to vždycky v mém mysli byl důvod 00:05:28.310 --> 00:05:30.635 k velmi rezervovanému vztahu 00:05:30.635 --> 00:05:33.800 ke komunistům protože já jsem stál ve vratech 00:05:33.800 --> 00:05:38.244 když dědečkovy odváděly 3 kravičky tak 00:05:38.244 --> 00:05:41.095 do ezd teda abych dodal tak 00:05:41.095 --> 00:05:43.681 tenhle ten můj děda jstemáš Tyřma třídama 00:05:43.681 --> 00:05:45.699 obecný ten by dneska vůbec neměl 00:05:45.699 --> 00:05:47.478 žádnýj problém tomu rozumět 00:05:47.478 --> 00:05:50.555 on on nepotřeboval žádný velký vzdělání 00:05:50.555 --> 00:05:54.310 on on víte on věděl tu nejstrašnější prapravdu 00:05:54.310 --> 00:05:57.373 kterou evidentně dneska mnoho lidí nechápe víte 00:05:57.373 --> 00:06:01.118 když nezasejete tak nesklidíte jo a 00:06:01.118 --> 00:06:03.398 a jo teda sklidíte bod lák jo 00:06:03.398 --> 00:06:06.376 nebo nebo plevl sklidíte ty lidi 00:06:06.376 --> 00:06:10.040 tenkrát to vůbec nepotřebouvali mít vysoký školy 00:06:10.040 --> 00:06:12.830 oni by si s tímhle věděli rady prostě 00:06:12.830 --> 00:06:15.405 když byste dědečkovi řek která von 00:06:15.405 --> 00:06:17.197 přitom rolničení nebyl závislej 00:06:17.197 --> 00:06:19.266 na na na cenách energií ale 00:06:19.266 --> 00:06:21.328 když by něco dělal co by souvislost 00:06:21.328 --> 00:06:22.963 s energiema a kdybyste mu řekl 00:06:22.963 --> 00:06:25.463 že to bude stát třikrát nebo pětkrát tolik 00:06:25.463 --> 00:06:28.247 tak von bych hned věděl že z první světoví válkyje 00:06:28.247 --> 00:06:31.857 jeho kámoš Nedalkový Dině dělá něcopodobný host 00:06:31.857 --> 00:06:34.856 a von by mu napsala říkal Nomu Hele Sepe 00:06:34.856 --> 00:06:38.074 jak je tohom u vás a Jakmle by mu seb napsal že 00:06:38.074 --> 00:06:40.505 že tam je to třikrát levnější no 00:06:40.505 --> 00:06:42.973 tak diliček by věděl co bude s jeho výrobou jo 00:06:42.973 --> 00:06:45.641 a a tady u ná vás pořád koukám 00:06:45.641 --> 00:06:49.048 na to jak jak lidé krtčí rameny a nevědí 00:06:49.048 --> 00:06:52.065 kačit se k tomu co jste říkal to je možná důvod 00:06:52.065 --> 00:06:54.632 proč naše životní cesty minulosti se ubírali 00:06:54.632 --> 00:06:57.496 trošku jiným směrem já zase jse měl mezit předy lidi 00:06:57.496 --> 00:06:59.923 kteří dělali či lediny a děvečky 00:06:59.923 --> 00:07:03.349 a my si tušíte kde spali Akolik brali koli u 00:07:03.349 --> 00:07:06.308 ne já ty st y znám já já vím jak vypadali 00:07:06.308 --> 00:07:09.324 já vám můžu popsat jedna moje známáma 00:07:09.324 --> 00:07:12.555 statek kde na dvoře toho statku 00:07:12.555 --> 00:07:16.150 byly chlívky proprasata myslím že 3 vedle sebe 00:07:16.150 --> 00:07:19.238 a nad nima aby tam bylo veplo 00:07:19.238 --> 00:07:22.418 bylo já nevím jesti se to dá nazva obydlí jo 00:07:22.418 --> 00:07:25.338 to tak si to představce to byla plocha 00:07:25.338 --> 00:07:27.738 kolik 9 mtů čtvrdečních jo 00:07:27.738 --> 00:07:29.763 vedli tam na to dřevěný shody 00:07:29.763 --> 00:07:32.933 a když jsem se tam ptal co to je já jsem si myslel 00:07:32.933 --> 00:07:34.968 že to byl nějakej seník nebo něco takového ne ta 00:07:34.968 --> 00:07:37.475 nebyl senník to to bylo 00:07:37.475 --> 00:07:40.489 myslím že tenkrát ten člověk řekl ostávačka 00:07:40.489 --> 00:07:42.729 nebo takvy nějaký slovo řek prokočího 00:07:42.729 --> 00:07:44.398 jo 00:07:44.398 --> 00:07:46.754 takže to co říkáte to já si umím představit 00:07:46.754 --> 00:07:49.853 že no ty pohledy jsou různý samozřejmě 00:07:49.853 --> 00:07:53.637 ale ale rovnou řeknu že můj děleček držel napolík sám 00:07:53.637 --> 00:07:56.894 žádné čeledíny neměl jeho políčka 00:07:56.894 --> 00:07:59.558 můj tatínek voralos kravičkamá js 00:07:59.558 --> 00:08:03.171 a prostě ve mě je to že to jim morád neměli 00:08:03.171 --> 00:08:07.094 Poďpedál dobře je ta je to strukturova něžší poďmedál 00:08:07.094 --> 00:08:09.786 jak dlouho vydrží česká vláda dotovat 00:08:09.786 --> 00:08:12.800 v tento šílený kolobeh kdy zahraniční 00:08:12.800 --> 00:08:16.610 akcionáři čezu apod s svým mastní kapsy a 00:08:16.610 --> 00:08:20.135 česká státní kasa prostě bude na chvíli mezedná 00:08:20.135 --> 00:08:23.775 já si já si to neumím vysvětlit napřed řeknu jo 00:08:23.775 --> 00:08:27.082 já já si čím dále víc hledám odpověď jo 00:08:27.082 --> 00:08:29.003 von když člověk vidí někoho 00:08:29.003 --> 00:08:31.317 kdo se cho chová zoufale hloupě 00:08:31.317 --> 00:08:34.292 o tak první co vás napadne jsou to hlupáci n 00:08:34.292 --> 00:08:36.822 tak to už si nemyslím jo hlubá si 00:08:36.822 --> 00:08:39.840 to nejsou druhý co mě napadlo 00:08:39.840 --> 00:08:43.385 oni se prostě jenom nechají poplacá poplácávat 00:08:43.385 --> 00:08:46.768 po bedrech v Bruselu a vod voi 00:08:46.768 --> 00:08:49.388 vosintonských politiků a s celej 00:08:49.388 --> 00:08:52.027 se tetele z toho jak to dělají dobře tak 00:08:52.027 --> 00:08:56.345 tak prostě vtahujou ČR do válečnýho konfliktu 00:08:56.345 --> 00:08:58.333 kterýmu by se me se měli 00:08:58.333 --> 00:09:01.887 všichni co nejvíce vyhýbat jo a tak jsem si říkal 00:09:01.887 --> 00:09:04.079 asi to dělai pro ten pocit 00:09:04.079 --> 00:09:06.292 děláme to dobře já jsme Machřy 00:09:06.292 --> 00:09:08.144 a a teď voni tam všichni 00:09:08.144 --> 00:09:10.646 v tom Bruselu a v tom Wosingtnmu říkaj 00:09:10.646 --> 00:09:14.190 jedničky jo tak trošku mě u toho překvapovalo 00:09:14.190 --> 00:09:17.688 že jim nedojde že tě co je chválej až tak odvážní nejsou 00:09:17.688 --> 00:09:22.269 jo že ty ty se držej dádržlivědržeja 00:09:23.171 --> 00:09:26.047 no to bylo druhý vysvětlení 00:09:26.047 --> 00:09:28.615 myslím že to trochu hraje roli jo 00:09:28.615 --> 00:09:31.441 že asi tam u některých lidí tenle faktor 00:09:31.441 --> 00:09:34.009 jsme machřimimi tu válku vyhrajim 00:09:34.009 --> 00:09:35.661 a všechno s tím související taky 00:09:35.661 --> 00:09:37.739 s vládem to bude významný faktor 00:09:37.739 --> 00:09:39.773 ale já si v poslední době začínám myslet 00:09:39.773 --> 00:09:42.212 že jde o osobní prospěch 00:09:42.212 --> 00:09:44.815 že že ty lidi to prostě dělají 00:09:44.815 --> 00:09:47.860 pro své miliardy abych to řekl přesně 00:09:47.860 --> 00:09:51.057 víte ona politika teď posledních tak bych řekl 00:09:51.057 --> 00:09:53.250 nejméně deseti let je hodně politikou 00:09:53.250 --> 00:09:56.481 ve které dominují politici kteří 00:09:56.481 --> 00:10:00.049 už nic jiného než vlastní zájem vo miliardy nemají 00:10:00.049 --> 00:10:02.635 lidi kritizujou devadesátá léta 00:10:02.635 --> 00:10:05.196 ale já bych tady odpřísáhl na kameru 00:10:05.196 --> 00:10:08.965 že v devadesátých letech politici také měli 00:10:08.965 --> 00:10:12.893 na mysli svůj osobní zájem ale kromě toho dělali 00:10:12.893 --> 00:10:15.895 velké věci pro celou zemi a její obyvatelstvo 00:10:15.895 --> 00:10:18.182 a pokud to někdo hodnotí negativně 00:10:18.182 --> 00:10:20.304 tak jednu věm jistě věřili tomu 00:10:20.304 --> 00:10:22.388 že dělají velké věci byly přesvědčený 00:10:22.388 --> 00:10:24.667 o tom že to co dělají dělaj správně 00:10:24.667 --> 00:10:27.594 ale teď tady máme politiky kterým je to jedno 00:10:27.594 --> 00:10:30.888 voni už vůbec nemají hlavě žádno nápad 00:10:30.888 --> 00:10:34.474 jak něco udělat pro zemi a pro občany dobře oni 00:10:34.474 --> 00:10:37.449 já si čím dále víc myslim prostě víte 00:10:37.449 --> 00:10:39.989 když obyvatelstvo přichází vostovky miliard 00:10:39.989 --> 00:10:42.486 to jsou ty ceny energií a ceny potravil 00:10:42.486 --> 00:10:44.683 tak jak nás účili na škole 00:10:44.683 --> 00:10:46.683 zákon zachování hmoty říká 00:10:46.683 --> 00:10:48.249 že ty prachy někde končejí 00:10:48.249 --> 00:10:49.960 jo 00:10:49.960 --> 00:10:54.078 že to co jed něm chybí někomu přibejvá a když si tak čtu 00:10:54.078 --> 00:10:57.922 jak různý energetičtí oligarchové 00:10:57.922 --> 00:11:01.541 mají nečekané zisky v rozsahu 50 miliard Am 00:11:01.541 --> 00:11:04.757 apod tak já si tím dal víc začínám myslet 00:11:04.757 --> 00:11:07.950 že ti kteří tu politiku nesmyslnou 00:11:07.950 --> 00:11:10.212 a já hned řeknu v čem je nesmyslná řídi 00:11:10.212 --> 00:11:12.187 že jsou na tom zainteresovaný 00:11:12.187 --> 00:11:14.676 že žes že stech desítek miliard jsou 00:11:14.676 --> 00:11:17.730 nějaké kdy si jeden z Námýk říkal 00:11:17.730 --> 00:11:20.370 buráky buráky to je zk nějaký buráky 00:11:20.370 --> 00:11:23.486 jsou i pro ty hloupý český politiky kteří 00:11:23.486 --> 00:11:25.362 se nechají zkorumpovat za to 00:11:25.362 --> 00:11:27.033 aby sloužily týdle hrozný věci 00:11:27.033 --> 00:11:28.562 a já hnad vesedlevím proč to považuji 00:11:28.562 --> 00:11:32.127 za hroznou věc no přeci když jsme v zemi která má 00:11:32.127 --> 00:11:35.062 přebytek elektrický energie tak si ten 00:11:35.062 --> 00:11:38.661 tu elektrickou energii máme obchodovat na pražské burze 00:11:38.661 --> 00:11:42.039 mají společnosti distribučně dodávat 00:11:42.039 --> 00:11:44.936 českým občanům za cenu která se tam vyobchoduje 00:11:44.936 --> 00:11:47.527 pro české území a až nám něco zbyde 00:11:47.527 --> 00:11:49.275 jako že nám zbejvá doceladost 00:11:49.275 --> 00:11:51.057 tak ať to posílají do Lipska 00:11:51.057 --> 00:11:54.540 a tam ať se o to poperou Němci s Kim chtějí jo ale 00:11:54.540 --> 00:11:57.294 hledat řešení v situaci kdy my 00:11:57.294 --> 00:12:00.005 všechno naší e energii fakticky vono 00:12:00.005 --> 00:12:02.638 je to složitější administrativně ale 00:12:02.638 --> 00:12:05.923 fakticky jí obchoduje obchodují 00:12:05.923 --> 00:12:08.759 naše distribuční společnosti za ceny zlipskáo 00:12:08.759 --> 00:12:11.211 to znamená tam nám němci předvedou 00:12:11.211 --> 00:12:13.980 jak jsou bohatý nabídnout ty násobky 00:12:13.980 --> 00:12:18.441 pěti sedmi násobky my tu cenu aplikujeme v ČD 00:12:18.441 --> 00:12:21.449 distribuční společnosti z za todle 00:12:21.449 --> 00:12:24.371 prodávají tu elektrickou energii českým domácnostem 00:12:24.371 --> 00:12:26.821 je to samozřejmě naprosto likvidační 00:12:26.821 --> 00:12:29.292 protože lidé kteří platili 00:12:29.292 --> 00:12:32.099 4 tisíce měsíčně na zálohách 00:12:32.099 --> 00:12:33.910 najednou dostanu novou smlouvu 00:12:33.910 --> 00:12:37.727 kde je Devade 19 toh a to je nezvládnutelný jo teď 00:12:37.727 --> 00:12:40.718 jsem zrovna použil příklad který je můj vlastní mě 00:12:40.718 --> 00:12:43.428 zemřela maminka zděděl jsem po ní 00:12:43.428 --> 00:12:45.847 dům mamenka tam platila 00:12:45.847 --> 00:12:49.713 4 tisíce měsíčně já mám nový výměn na 19 00:12:49.834 --> 00:12:51.526 já já si myslím 00:12:51.526 --> 00:12:54.813 že nejsem zrovna žádnej sociální případ to ne 00:12:54.813 --> 00:12:58.758 ale to je pro mě zni zničující každý měsíc 00:12:58.758 --> 00:13:02.971 někde najít 15 000 navíc když mám k tomu domu 00:13:02.971 --> 00:13:05.512 cvitový vztah nechci ho prodávat jo 00:13:05.512 --> 00:13:08.741 snažím se najít nějaké řešení no to je šílenství 00:13:08.741 --> 00:13:11.028 a teď mi do toho fialova vláda řekne 00:13:11.028 --> 00:13:13.545 že si mám požádat o sociální dávku 00:13:13.545 --> 00:13:15.799 jednak to bylo první rada 00:13:15.799 --> 00:13:19.423 pak mi řekne že mi zavedla regulovaný tarif 00:13:19.423 --> 00:13:21.623 což ale není žádný regulovaný tadiv 00:13:21.623 --> 00:13:24.112 té mimochodem zase subvence samozřejmě 00:13:24.112 --> 00:13:26.908 ale subvence na takové cenové hladině 00:13:26.908 --> 00:13:29.594 já ten novej předpis ještě nemám jo ale já čekám 00:13:29.594 --> 00:13:32.072 že mi místo těch devatenácti 1000 přijde 00:13:32.072 --> 00:13:35.308 a Potěto odhadnu 12 13 Čtrnát 00:13:35.308 --> 00:13:37.484 bude to 6 korun anico zřejmě 00:13:37.484 --> 00:13:38.996 za silvou elektřinu takže 00:13:38.996 --> 00:13:41.956 takže to buje 12 jo asi tak asi tak no 00:13:41.956 --> 00:13:45.918 tak dobře tak Fialo místo devatenácti 12 00:13:45.918 --> 00:13:48.885 to co se Tústího týče to je dobrý jo ten 00:13:48.885 --> 00:13:51.596 ze čtyř na 12 o stěží zládné 00:13:51.596 --> 00:13:53.562 no ale hezku jste to vysvětli 00:13:53.562 --> 00:13:55.681 paní Novákové změlníka 00:13:55.681 --> 00:13:57.855 která bydlí í v panelákovém bytě 00:13:57.855 --> 00:13:59.647 a která ani ten trojná 00:13:59.647 --> 00:14:01.266 sobjekt nemůže zaplati oi jo 00:14:01.266 --> 00:14:03.641 protože ona když si odličte nájem 00:14:03.641 --> 00:14:06.992 energie tak ona ten byt musí opustit jo 00:14:06.992 --> 00:14:10.601 a to je to nesmyslný řešení proto to mu říkám 00:14:10.601 --> 00:14:13.769 že to je bláznovství šílenství proto taky říkám 00:14:13.769 --> 00:14:16.457 že asi jsou zatím ty peníze pro ty 00:14:16.579 --> 00:14:19.635 jak to říct Olegarchii energetický 00:14:19.635 --> 00:14:21.904 a asi ti politici tomu naslouchají 00:14:21.904 --> 00:14:23.299 že je to výborný řešení 00:14:23.299 --> 00:14:25.133 protože kdyby to tak nebylo tak 00:14:25.133 --> 00:14:27.802 je přeci úplně jednoduchý říct tak 00:14:27.802 --> 00:14:29.900 my elektrickou energii máme 00:14:29.900 --> 00:14:32.038 my nebudeme prodávat všechno 00:14:32.038 --> 00:14:34.129 do libská my se tady uděláme 00:14:34.129 --> 00:14:36.155 pražskou burzu přijmeme zákon 00:14:36.155 --> 00:14:38.785 kteréj řekne že všechna česká v Čechách vyrobená 00:14:38.785 --> 00:14:40.771 elektrická energie se tady obchoduje 00:14:40.771 --> 00:14:44.061 na pražské burze tam si to nakoupie naši 00:14:44.061 --> 00:14:48.489 distributoři tyto prodajtí paní toho Mělníka on 00:14:48.489 --> 00:14:51.054 ten cénový nárůst tam stejně nějaký budeo 00:14:51.054 --> 00:14:54.286 ale nebude to nárůst ve čtyř ani na 19 ani na 12 00:14:54.286 --> 00:14:56.343 bude to nárůst třeba ze čtyřna 6 00:14:56.343 --> 00:15:00.144 a to ta paní ještě zvládnem a přebytky budem dávat 00:15:00.144 --> 00:15:02.555 hotovo vyřízeno je to hotový 00:15:02.555 --> 00:15:06.682 za 3 měsíce no a teď si všimněte v českých médiích 00:15:06.682 --> 00:15:11.500 tohle řešení je zmiňováno už no odjarano 00:15:11.500 --> 00:15:14.283 odara takže oni to vědí 00:15:14.283 --> 00:15:17.035 o ni se k tomu ani nevyjadřujou dyby 00:15:17.035 --> 00:15:18.796 alespoň řekli proč to nejde jo 00:15:18.796 --> 00:15:20.833 ne oni neříkají nic oni 00:15:20.833 --> 00:15:22.893 oni dál tvrdošíně prosazujou to 00:15:22.893 --> 00:15:25.084 svoje řešení v podobě těch sociálních dávek 00:15:25.084 --> 00:15:27.370 a teď je to poďme shrnout tak 00:15:27.370 --> 00:15:30.446 paní noválkovu změlníka to nezachrání 00:15:30.446 --> 00:15:34.079 českej podnik který má vyrábět 00:15:34.079 --> 00:15:35.735 za násobnou elektrickou energii 00:15:35.735 --> 00:15:38.689 cenum elektrický energii ten skončí 00:15:38.689 --> 00:15:42.184 a český rozpočet se Zhroudsvag protože ty 00:15:42.184 --> 00:15:44.916 stovky miliard který tohle jejich řešení 00:15:44.916 --> 00:15:48.172 znamená ty nemají o oni nikde nemají žádné 00:15:48.172 --> 00:15:49.882 o oni teďkomluvej Vosto jo 00:15:49.882 --> 00:15:51.889 ale zároveň tak když si je poslechnete 00:15:51.889 --> 00:15:55.093 tak on ik říkal jenom tak 100 to možná 150 bo 00:15:55.093 --> 00:15:57.702 nula dvě stě jo nic toho nemají 00:15:57.702 --> 00:15:59.346 všechno si to pujčujou 00:15:59.346 --> 00:16:01.349 a teď pozor teď přije to nejdůležitější oni 00:16:01.349 --> 00:16:03.163 se přeci dostali k moci 00:16:03.163 --> 00:16:06.090 logicky a správně na základě kritiky 00:16:06.090 --> 00:16:09.053 astronomických dluhů Babišovi vlády 00:16:09.053 --> 00:16:12.854 přičemž dneska už i skoro bych řekl malé dítě tuší 00:16:12.854 --> 00:16:16.011 že astronomické dluhy vlády jsou inflace 00:16:16.011 --> 00:16:19.374 Inflacee růst cen potravin inflace 00:16:19.374 --> 00:16:22.601 jsou vyšší úrokové sazby na 00:16:22.601 --> 00:16:24.395 úvěry to je mimochodem další věc 00:16:24.395 --> 00:16:26.360 která likviduje český domácnosti 00:16:26.360 --> 00:16:30.486 protože najednou mají lidi platit hypotéku místo dvě 00:16:30.486 --> 00:16:33.927 6 8 atd no to když si převedete 00:16:33.927 --> 00:16:35.604 do reálných čísel to je podobný 00:16:35.604 --> 00:16:37.484 ten kdo platil 5 5000 00:16:37.484 --> 00:16:39.743 měsíč ně když měl dvouprocentní hypotéků 00:16:39.743 --> 00:16:41.367 tak když je šesti procentní 00:16:41.367 --> 00:16:43.390 tak má platit 15 zase je tam 00:16:43.390 --> 00:16:46.303 likvidačních 10 procent tak když si to nasčítáte 00:16:46.303 --> 00:16:49.143 tak ceny energií růst úroků 00:16:49.143 --> 00:16:51.419 z hypoték a dalších úvěrů 00:16:51.419 --> 00:16:54.001 dneska je poměrně rozsáhlé zadlužení domácnosti 00:16:54.001 --> 00:16:55.755 k tomu růst cen potravin 00:16:55.755 --> 00:16:59.140 no postup této vlády je v podstatě trest smrti 00:16:59.140 --> 00:17:01.546 pro část českýh veřejností 00:17:01.546 --> 00:17:07.560 tak nějak bude to řecký Sénař ještě brznější 00:17:09.418 --> 00:17:12.144 zatím to tak vypadá 00:17:12.294 --> 00:17:17.973 ještě jsme v situaci kdy vejtete jak bych 00:17:17.973 --> 00:17:20.744 vám to popsal kdyži jsem se ve škole učil 00:17:20.744 --> 00:17:22.354 že když vám rybník zarůstá 00:17:22.354 --> 00:17:25.066 nějakým plevelem určitým tempem 00:17:25.066 --> 00:17:28.254 a vy máte nástroj kterým mi dokážete zlikvidovat 00:17:28.254 --> 00:17:32.671 určitou plochu toho plevele tak nastane okamžik 00:17:32.671 --> 00:17:35.543 po kterým už je zbytečný s tím bojovat jo 00:17:35.543 --> 00:17:39.110 už se to nedá zastavit už už prostě vaše síly 00:17:39.110 --> 00:17:42.399 možná ještě lepší příklad tomu budou lidé rozumět 00:17:42.399 --> 00:17:45.396 když se letadlo dostane do vývrtky jo tak 00:17:45.396 --> 00:17:48.018 když se dostane do vývrtky tak na začátku ten pilot 00:17:48.018 --> 00:17:50.104 ještě o za ty páky může rvát tak 00:17:50.104 --> 00:17:52.556 že to zastaví jo že že to vyrovná 00:17:52.556 --> 00:17:55.378 jenom že jak de čím dál víc dolu a 00:17:55.378 --> 00:17:58.055 zrychluje tak von prostě v určitý fázi 00:17:58.055 --> 00:18:01.120 už tu páku nepřemůže už nedá nemůže 00:18:01.120 --> 00:18:03.019 ani nic proto taky vidíte že to 00:18:03.019 --> 00:18:06.921 letadlo pak užo neodvratně havaruje no 00:18:06.921 --> 00:18:08.008 a my jsme teďko přesně v 00:18:08.008 --> 00:18:10.136 situaci kdy kdybychom měli 00:18:10.136 --> 00:18:14.217 rozumnou vládou tak ještě ty páky úrve jo 00:18:14.217 --> 00:18:16.180 nebylo by to radostný 00:18:16.180 --> 00:18:18.811 v žádném případě tady žádné radostné řešení 00:18:18.811 --> 00:18:20.645 není ale šlo by to 00:18:20.645 --> 00:18:23.498 ale bude li pokračovat tak jak to dělá teď 00:18:23.498 --> 00:18:25.932 tak to dopadne tak jak to říkáte 00:18:25.932 --> 00:18:28.336 to znamená nazvejme to správněm jménem 00:18:28.336 --> 00:18:31.853 opravdu hrozí bankrot veřejných financí 00:18:31.853 --> 00:18:34.340 Dlouhoá Oprátka je utahována 00:18:34.340 --> 00:18:37.930 kolem krku sta 1000 o nejili milionů domácností 00:18:37.930 --> 00:18:39.488 ale i státu 00:18:39.488 --> 00:18:42.279 tisíců podniků a státu ano to je dlouhá opada 00:18:42.279 --> 00:18:43.410 to je politika dlouhového prácce 00:18:43.410 --> 00:18:44.766 to co oni teď dělají 00:18:44.766 --> 00:18:48.268 je likvidacisou část domácností část podniků 00:18:48.268 --> 00:18:50.715 a dokonce i prostáh určitě 00:18:50.715 --> 00:18:53.029 no někdo bude tím exekutorem kdo si myslíte 00:18:53.029 --> 00:18:55.992 že to bude ten exekuční komando jak na to půjde 00:18:55.992 --> 00:18:58.794 a co s tím bude dělat co nu spadle doklína prostě 00:18:58.794 --> 00:19:01.422 touto cestou 00:19:03.736 --> 00:19:07.945 já si to neumím představit jedni 00:19:07.945 --> 00:19:11.434 mojí známý kteří se určitě budou koukat i na tenhle rozhovor 00:19:11.434 --> 00:19:14.614 takje zdravým doz Pomyšle měli 00:19:14.614 --> 00:19:17.019 zaměstnanou Argentinku 00:19:17.019 --> 00:19:19.563 bylo zajímavý tu paní poslouchá 00:19:19.563 --> 00:19:21.321 protože ona to prožila 00:19:21.321 --> 00:19:23.450 r 00:19:23.450 --> 00:19:25.593 já jsem to její vyprávěn 00:19:25.593 --> 00:19:27.020 jenom v úrivcích slyšel tak 00:19:27.020 --> 00:19:28.683 vám s toho ty kousky řeknu 00:19:28.683 --> 00:19:31.509 ona po svých rodičích zdědila 00:19:31.509 --> 00:19:34.953 činžeovní dům vbojenos Aeres 00:19:35.095 --> 00:19:37.622 prodala ho 00:19:37.622 --> 00:19:40.900 jednoho krásného dne ejim argentinská vláda oznámila 00:19:40.900 --> 00:19:43.892 že její doladový účet přeměnila 00:19:43.892 --> 00:19:47.977 na myslím že tam mají pesos to ještě nebylo axzlí 00:19:47.977 --> 00:19:51.280 pak tam začala hyperinflace 00:19:51.280 --> 00:19:54.689 v rozsahu stovek tisíců procent 00:19:54.689 --> 00:20:00.505 a ta paní po několika měsících to ani netrvá roky o to 00:20:00.505 --> 00:20:06.062 plácnu po šesti měsících měla v pance účet 00:20:06.062 --> 00:20:08.802 který v platných cenách toho okamžiku ji stačil 00:20:08.802 --> 00:20:10.187 na večeři pro celou rodinu 00:20:10.187 --> 00:20:11.173 to je strašné 00:20:11.173 --> 00:20:13.507 no takže úplně je tam 00:20:13.507 --> 00:20:17.314 Voholili je tam teda zajímavý jak Jý pak přijali 00:20:17.314 --> 00:20:20.612 političní nástupci nápravná opatření 00:20:20.612 --> 00:20:24.348 oni tam potom rozparcelovali církevní půdou 00:20:24.348 --> 00:20:26.582 a Těmletěm poškozenevím co takhle 00:20:26.582 --> 00:20:29.500 byly voholený tak vlastně nabízely 00:20:29.500 --> 00:20:32.277 za symbolické ceny stavební parcely 00:20:32.277 --> 00:20:35.097 aby alespoň k části těch 00:20:35.097 --> 00:20:39.313 ztracených peněz se dostaly no ta paní to vyřešila 00:20:39.313 --> 00:20:44.095 celkem takovým typicky ženským způsobem vdala se do Črchytr 00:20:44.095 --> 00:20:47.461 potom ji to taky nebo nám to mohla vyprávět 00:20:47.461 --> 00:20:50.033 jo takže na to sou příklady to 00:20:50.033 --> 00:20:52.171 to není tak já bych skoro řekl 00:20:52.171 --> 00:20:53.736 on by si to člověk mohl nastudovat 00:20:53.736 --> 00:20:55.630 jak to bude vypadat ale 00:20:55.630 --> 00:20:58.836 já si to ani čís nechci jó no 00:20:58.836 --> 00:21:01.717 vono totiž když už to teda byhome i věděli jo 00:21:01.717 --> 00:21:04.895 tak ono co říkat lidem to nikdo nechce vědět oni 00:21:04.895 --> 00:21:06.452 to nebudou chtít slyšet né 00:21:06.452 --> 00:21:09.476 ne ne ne mě mě pořád všichni říkají neříkejí 00:21:09.476 --> 00:21:12.872 ty svoje strašný pravdy jó lidi to nechtějí vědět 00:21:12.872 --> 00:21:14.906 Sigo Flot naš velký ronák přece 00:21:14.906 --> 00:21:17.015 ve svých knížkách popisuje 00:21:17.015 --> 00:21:20.464 tu zvláštní vlastnost lidské duše 00:21:20.464 --> 00:21:22.143 že když se na člověka valí 00:21:22.143 --> 00:21:24.267 příliš zdrcující informace 00:21:24.267 --> 00:21:26.476 této má tě tendenci je vytěsnit 00:21:26.476 --> 00:21:27.803 do nevědomí pod vědomí 00:21:27.803 --> 00:21:29.849 prostě ne nevnímate dopustit se 00:21:29.849 --> 00:21:31.437 jakési kogriktivní dizolance a 00:21:31.437 --> 00:21:32.313 priorit to se děje 00:21:32.313 --> 00:21:36.223 jeno o teď pesnědáváte vysvětlení toho co se právě te m 00:21:36.223 --> 00:21:38.182 no já si myslím že to má 00:21:38.182 --> 00:21:41.032 ještě jeden drohlý aspekt cela 00:21:41.032 --> 00:21:44.314 perverzní ta naše energetika z velké části vznikla 00:21:44.314 --> 00:21:46.426 jako kolektivní investice toje 00:21:46.426 --> 00:21:49.285 slovní dnešní ekonomické teorie kolektivní investice 00:21:49.285 --> 00:21:51.520 práce úspora odložené spotřeby 00:21:51.520 --> 00:21:53.315 takže vo to víc by jaksi měla 00:21:53.315 --> 00:21:56.251 být myšlena na Eby všechny občany pokud jde o 00:21:56.251 --> 00:21:58.212 o toc jak s ní naložit prostě to 00:21:58.212 --> 00:22:00.246 nebyly z velké části a nebyly privátní investice 00:22:00.246 --> 00:22:02.711 někoho kdo Byako začal podnikat 00:22:02.711 --> 00:22:05.433 Aych já teď přemyšlem o tom co říct nadě jinýho vo 00:22:05.433 --> 00:22:09.672 jako co ja k J těmoeposlouchačům říct něco 00:22:09.672 --> 00:22:11.404 podivejte já myslím 00:22:11.404 --> 00:22:14.006 že v té vládní koalici se najdou lidi který 00:22:14.006 --> 00:22:16.444 pochopij že to jejich konec jo 00:22:16.444 --> 00:22:19.014 že je to co se teďko děje to 00:22:19.014 --> 00:22:21.941 jak ta vláda vládne to v podstatě znamená 00:22:21.941 --> 00:22:23.622 bez perspektivnost všech 00:22:23.622 --> 00:22:27.439 kteří se na tom podílejí tady vzniká situace 00:22:27.439 --> 00:22:32.358 že až někdo za rok dva 3 řekne že tady v tom byl 00:22:32.358 --> 00:22:35.390 ministrem předsedou parlamentu prostě 00:22:35.390 --> 00:22:38.148 ně jak jak ždycky lidi říkali někým 00:22:38.148 --> 00:22:42.622 z z těch zhora ono tak nebude stačí utíkat 00:22:42.622 --> 00:22:45.744 už vůbec nebude muset někam kandidovat 00:22:45.744 --> 00:22:47.933 to bude mít úplně ztracený 00:22:47.933 --> 00:22:50.579 ano zůstanou lidi kteří jim budou fandit 00:22:50.579 --> 00:22:52.693 jo já teď neumím odhadnout 00:22:52.693 --> 00:22:55.234 jestli to bude 1520 procent lidí 00:22:55.234 --> 00:22:58.034 těch příznivsců nějací zbydou jo 00:22:58.034 --> 00:23:00.886 ale většina společnosti na 00:23:00.886 --> 00:23:04.095 ty dnešní aktéry bude hledět jako na zločince 00:23:04.095 --> 00:23:07.243 dokonce Sia myslím že se objevejí nápady jak 00:23:07.243 --> 00:23:09.825 jakje jak je volat k odpovědnosti 00:23:09.825 --> 00:23:13.172 a a potrestat JOA protože si nemyslím 00:23:13.172 --> 00:23:17.083 že v tom parlamentu je možný aby bylo 105 hlupáků 00:23:17.083 --> 00:23:19.296 jo který tohle neviděj 00:23:19.296 --> 00:23:20.745 jo 00:23:20.745 --> 00:23:24.977 a tak přece se tam musí najít 6 který řeknou be země 00:23:24.977 --> 00:23:27.951 kaž by ste měl pravdu já jsem si vymyslel 00:23:27.951 --> 00:23:30.271 takový pojem novýřeknějme jim 00:23:30.271 --> 00:23:33.453 těm patnácti procentům svíčkové báby zkázy prostě 00:23:33.453 --> 00:23:35.129 tcepao že toho bdou věziti 00:23:35.129 --> 00:23:36.864 když to bude natý všechno 00:23:36.864 --> 00:23:38.655 já jsem teď v poslední době já 00:23:38.655 --> 00:23:41.862 já to tady takto řeknu snažím 00:23:41.862 --> 00:23:42.967 se pochopit ale nemám 00:23:42.967 --> 00:23:45.054 k dispozici žádný statistik ne nic takovýho 00:23:45.054 --> 00:23:47.164 jeno jenom tak sbírám názor e lidí Jo 00:23:47.164 --> 00:23:49.978 který by vysvětlovali proč ty lidi jsou v klidu 00:23:49.978 --> 00:23:53.339 jo ano veliká část veřejnosti už má doma 00:23:53.339 --> 00:23:55.855 ten účet už už věděli te 4 00:23:55.855 --> 00:23:58.361 a 19 tem toho moc vysvětlo a nemusíme 00:23:58.361 --> 00:24:01.441 ty vědit že to je konec jo ty to chápu 00:24:01.441 --> 00:24:04.561 ale je tady překvapivě hodně na mě to dělá dojem 00:24:04.561 --> 00:24:06.847 že to tak bude třetina lidí 00:24:06.847 --> 00:24:10.208 který když s nímá muvitři co to vyparávíte člově 00:24:10.208 --> 00:24:11.254 opoeh 00:24:11.254 --> 00:24:14.283 všechno v pohodě Líď se nic neděje co blbnete jako ne 00:24:14.283 --> 00:24:17.354 netraptenesnzkošíkano že vám napsala 00:24:17.354 --> 00:24:20.090 nějaká paní změrníka no to je výjimka toe no 00:24:20.090 --> 00:24:23.478 a voni se svěnové voni postará aji tak buďte v klidu jo 00:24:23.478 --> 00:24:26.264 tak já sbírám ty odpovědi 00:24:26.264 --> 00:24:29.979 jo tak já já vám mi řeknu jo odpověď číslo jedna 00:24:29.979 --> 00:24:32.621 podějte mě chodí naúčet tolik peněz 00:24:32.621 --> 00:24:35.894 že nějakejch 14 000 navíc mě vůbec nezajíma hezký 00:24:35.894 --> 00:24:38.138 fakt to to jsem slyšel navazlio 00:24:38.138 --> 00:24:40.726 už takže jsou lidi který říka 00:24:40.726 --> 00:24:44.402 mně žádné 14 misíc nezajímá dělají to dobře 00:24:44.402 --> 00:24:46.135 ať v tom pokračuj jo 00:24:46.135 --> 00:24:49.072 tak to je jeden ty odpověď druhe typ odpovědi 00:24:49.072 --> 00:24:53.023 kteruž jsem tady řekl a to bylo docela takovýho 00:24:53.023 --> 00:24:54.862 kvalifikovanýho člověka já myslím 00:24:54.862 --> 00:24:57.000 že to bylo pokrývač on říkal 00:24:57.000 --> 00:24:59.551 a pán hlostý proč by se to mělo zroutit zrovna teď 00:24:59.551 --> 00:25:00.547 Oje Hezkýebyo 00:25:00.547 --> 00:25:01.599 hezký 00:25:01.599 --> 00:25:05.245 kdyď to ždycky ňěák dopadlo jo to je taková vlnka 00:25:05.245 --> 00:25:08.449 teď to nevypadá dobře ae to se spraví 00:25:08.449 --> 00:25:11.402 jo to zasbuje dobrý za stá elektři 00:25:11.402 --> 00:25:14.955 elektrika bude stát jo jako stávala 00:25:14.955 --> 00:25:19.618 teď jenom porazit toho Putina a je to doblá jo tak 00:25:19.618 --> 00:25:22.278 to byl druhe já já jsem tam seděl 00:25:22.278 --> 00:25:24.345 u toho stolu měl snaglékafičko 00:25:24.345 --> 00:25:27.603 já jsem zkuprněl já já jsem nebyl schopeníříkat 00:25:27.603 --> 00:25:29.642 vůbec to najednou nevíte 00:25:29.642 --> 00:25:31.978 na s tím člověkem se nedá na ničem domluvit 00:25:31.978 --> 00:25:35.121 jesli von to má jo jestli von to má takove v hlavě 00:25:35.121 --> 00:25:36.715 no tak 00:25:36.715 --> 00:25:39.449 tak co může ja ještě jsem měla jeden příklad 00:25:39.449 --> 00:25:40.657 ten Seteďku zapomněl no 00:25:40.657 --> 00:25:45.327 ale jeje vysvětlitelný proč 1520 00:25:45.327 --> 00:25:48.120 pětadvacet procent lidí je úplně v pohodě 00:25:48.120 --> 00:25:51.683 a budou v pohodě a ty to nezajímá 00:25:51.683 --> 00:25:55.022 ale myslíte že ta frustrace bude o to dramatičtější 00:25:55.022 --> 00:25:57.809 až příjdu na tom o od čem to je 00:25:57.809 --> 00:26:02.269 ono tak vctten první který mu nevadíte 00:26:02.269 --> 00:26:04.599 14 000 e Bfeto Enbude v pohodě dá 00:26:04.599 --> 00:26:06.766 tenhle ten pan pokrýváč no 00:26:06.766 --> 00:26:09.063 docela bych hos rád slyšel 00:26:09.063 --> 00:26:11.814 za rok za dva až až uvidí 00:26:11.814 --> 00:26:15.886 že že ta nebyla vlnká že že to bylo vážný 00:26:15.886 --> 00:26:17.550 já otočím listy si můžu ano 00:26:17.550 --> 00:26:19.430 zkusteně Čausimistikýle 00:26:19.430 --> 00:26:21.374 to to jeještě helký nebo je optimistický to až 00:26:21.374 --> 00:26:24.958 nakonec zkusíme vymyslet teď jste použil pojem 00:26:24.958 --> 00:26:26.992 že ten pokrývač říkal porazíme Putina 00:26:26.992 --> 00:26:31.150 atd já nepamatuji že by z Prahy zněly výkřiky 00:26:31.150 --> 00:26:33.450 o tom že jsme ve válce s jadernou mocností 00:26:33.450 --> 00:26:35.098 a že jako mi porazíme apod 00:26:35.098 --> 00:26:36.727 a teď te slyšíte ne no právě 00:26:36.727 --> 00:26:39.395 no to se nedělo ani v dobách kdy běžily války 00:26:39.395 --> 00:26:40.699 kde byly miliony mrtvých 00:26:40.699 --> 00:26:43.433 prostě jo nic takového se nedělalo nebořili se 00:26:43.433 --> 00:26:48.483 obchodní vztahyy jsmo Větna Indočína atd Oorvskej 00:26:48.483 --> 00:26:50.397 masagr nikdo kvůli tomu netvrdil 00:26:50.397 --> 00:26:53.983 že máme vyhlásit válku spojeným státům že máme 00:26:53.983 --> 00:26:58.732 zabýt prezidenta smrnout vládu tam apod dneska 00:26:58.732 --> 00:27:01.292 tahle parta která dá vládna já já 00:27:01.292 --> 00:27:03.717 se já se en znovu a znovu nestačím divit 00:27:03.717 --> 00:27:06.602 ten šílně nebezpečný nemáte ten dojem 00:27:06.602 --> 00:27:09.574 proto už není žádný vsetly to 00:27:09.574 --> 00:27:12.542 nebo možná to vysvětlení co jsem tady říkal že 00:27:12.542 --> 00:27:15.621 že jsou nadčeny z toho jak jsou chvál užitečný 00:27:15.621 --> 00:27:18.632 a jak to dobře dělajea asi je to také 00:27:18.632 --> 00:27:21.811 generační problém prostě my oba dva 00:27:21.811 --> 00:27:24.321 tak já já prostě když jsem se v 00:27:24.321 --> 00:27:27.357 roce 55 narodil tak to byli Jestleem 00:27:27.357 --> 00:27:30.368 dva roky poté co skončil lístkový systém a 00:27:30.368 --> 00:27:33.289 a když mě bylo myslím že asi 8 let tak 00:27:33.289 --> 00:27:35.233 jsem poprvé byl ve vybombardovaných 00:27:35.233 --> 00:27:38.636 Drážďanech já dodneška si pamatuji 00:27:38.636 --> 00:27:42.422 ty smrdíjící hromady spálených budov 00:27:42.422 --> 00:27:46.227 vůbec jsem to nechápal no osmiletej kluk 00:27:46.227 --> 00:27:48.667 v nedalekých Drážďanech ještě my 00:27:48.667 --> 00:27:50.413 tam úplně sem mi z toho dělá husíků 00:27:50.413 --> 00:27:53.194 že ještě my tam tatínek s dědečkem 00:27:53.194 --> 00:27:55.214 my jsme tam byli na víleti říkali 00:27:55.214 --> 00:27:58.911 že to ve slaném viděli ze Slaného byl 00:27:58.911 --> 00:28:02.113 požár z vybombardovaných Drážďanů vidět 00:28:02.113 --> 00:28:04.239 a slyšet to co se tam dělo 00:28:04.239 --> 00:28:06.868 joá ale tepre když tam vejdete 00:28:06.868 --> 00:28:09.396 centrum Drážďan byly samý 00:28:09.396 --> 00:28:13.211 hromady spálenýhonon hrozný 00:28:13.211 --> 00:28:14.846 to byl Trlu já tím chci 00:28:14.846 --> 00:28:18.870 říc že na mě tyhle ty osobní zážitky zazpůsobili 00:28:18.870 --> 00:28:23.883 že pro mě slovo válka je je nekonečná hrůza jo že 00:28:23.883 --> 00:28:27.303 když nejdo řekne válka tak první co mě napadá 00:28:27.303 --> 00:28:30.045 a po těch mech životních zkušenostech vyhnout 00:28:30.045 --> 00:28:33.516 se tomu v žádném případě se toho nespad jo 00:28:33.516 --> 00:28:36.605 teď teď řeknu příklad 00:28:36.605 --> 00:28:39.392 nikdy bych se do ničeho nehrnul 00:28:39.392 --> 00:28:42.130 a hlavně nikoho bych tam neposíel 00:28:42.130 --> 00:28:45.644 kdy kdyby když se vzpomněl tenkrát to nikoho 00:28:45.644 --> 00:28:48.209 nenapadlo ale kdyby bylo bývalo někoho tenkrát napadlo 00:28:48.209 --> 00:28:50.384 že mají naši kluci chodit 00:28:50.384 --> 00:28:54.076 chodit bojovat někam za hranice taka řekal neblbný 00:28:54.076 --> 00:28:57.327 a taky to nikoho nenapadnule by to b v těch lidech 00:28:57.327 --> 00:28:59.931 tenkrát přece bylo že to je taková hrůza 00:28:59.931 --> 00:29:03.187 že teďtady použiju heslo rutce pryč vod 00:29:03.187 --> 00:29:06.363 v jetnamu ale já bych to zobecnil ruce pryč vod 00:29:06.363 --> 00:29:08.986 Wálk po to jsme měli v sobě 00:29:08.986 --> 00:29:11.472 a teď tady na jenom máme lidi 00:29:11.472 --> 00:29:13.987 který tohle vůbec neuctíváj 00:29:13.987 --> 00:29:16.423 který naopak mají radost z toho 00:29:16.423 --> 00:29:18.884 jak se do toho co nají víc vložit a 00:29:18.884 --> 00:29:21.384 oni opravdu hazarduou s tim 00:29:21.384 --> 00:29:23.730 no co dneska vlastně chrání ČR 00:29:23.730 --> 00:29:26.484 před opravdovou válkou teď řeknu hroznou věc 00:29:26.484 --> 00:29:28.151 no rozumtý druhý strany 00:29:28.151 --> 00:29:29.315 o asi taklohu 00:29:29.315 --> 00:29:31.521 no kdyby tam byly stejný blázni 00:29:31.521 --> 00:29:33.713 a proto nemám miný slovo no 00:29:33.713 --> 00:29:36.132 tak na potom co my tedy předvádíme 00:29:36.132 --> 00:29:38.178 nám také jednu tu raketu pošlo jo 00:29:38.178 --> 00:29:40.112 a vono pro tu raketu jestli letí 00:29:40.112 --> 00:29:42.452 o 5 set k dál to už je úplně jedno 00:29:42.452 --> 00:29:46.037 ale zatím nám ji naštěstí neposílaj 00:29:46.037 --> 00:29:49.819 protože si říkaj co by jim to bylo platný jó 00:29:49.819 --> 00:29:52.118 jako vtáhnout do toho ještě další země 00:29:52.118 --> 00:29:53.923 to si přece nemůžou přát jo 00:29:53.923 --> 00:29:56.469 takže to že voni mají rozum 00:29:56.469 --> 00:29:59.006 způsobuje že my v ty válce nejsme 00:29:59.006 --> 00:30:00.900 přestože naše vláda dělá všechno 00:30:00.900 --> 00:30:02.188 pro to abyhome v ní byli 00:30:02.188 --> 00:30:04.767 strašný zeptám se ještěo 00:30:04.767 --> 00:30:07.076 z toho se shodneme zcela no má to samozřejmě 00:30:07.076 --> 00:30:11.297 i ekonomický rozměr to znamená že čin víc se půjde 00:30:11.297 --> 00:30:13.781 touhle cestou tím asi méně pravděpodobné 00:30:13.781 --> 00:30:17.167 je že budeme mít přístup k energetickým a jiným 00:30:17.167 --> 00:30:19.042 zdrojům k ním jsme měli přístup desítky 00:30:19.042 --> 00:30:20.933 a desítky let je to tak 00:30:20.933 --> 00:30:24.243 no ale podívejte se teď mě napadá jeden závěr 00:30:24.243 --> 00:30:28.329 který jsem ještě někde neříkal naše vláda se pořád 00:30:28.329 --> 00:30:32.452 zaštiťuje tím že nedělá nic jinýho než to 00:30:32.452 --> 00:30:38.027 co vymyslí Brusel jó že tam ta jednotná evropská politika 00:30:38.027 --> 00:30:41.277 no ale přeci vona žádná neexistujen 00:30:41.277 --> 00:30:44.904 no kdyby existovala tak rakuša 00:30:44.904 --> 00:30:48.380 ni si nemůžou dojednat tak své dodávky 00:30:48.380 --> 00:30:50.304 R Orbnaadal 00:30:50.304 --> 00:30:52.397 no ale já bych uváděl to nakouskou 00:30:52.397 --> 00:30:56.091 toje to je úplně perfektní ra rakouskost 00:30:56.091 --> 00:30:58.914 dál jedna s tím str kašným 00:30:58.914 --> 00:31:01.174 rusem bere vodněj energie 00:31:01.174 --> 00:31:03.245 jednotná evropská politika 00:31:03.245 --> 00:31:05.973 ho vůbec nezajímá protože Rakousko ví 00:31:05.973 --> 00:31:10.464 že žádná neexistova Němci si vodsouhlasí biliony 00:31:10.464 --> 00:31:13.513 jako kompenzace na ceny elektrický energie 00:31:13.513 --> 00:31:15.627 no jaké chcete větší důkaz 00:31:15.627 --> 00:31:19.217 že žádná jednotná evropská politika neexistuje 00:31:19.217 --> 00:31:24.124 jo takže každej si teďko zachraňuje 00:31:24.124 --> 00:31:28.126 vlastní kůži ty rozumný vlády vědí 00:31:28.126 --> 00:31:30.570 že musej svému obyvatelstvu předvést že 00:31:30.570 --> 00:31:31.729 tak 00:31:31.729 --> 00:31:33.560 samozřejmě že válka na Ukrajině 00:31:33.560 --> 00:31:36.210 je ho Růza samozřejmě měli 00:31:36.210 --> 00:31:37.442 bychome všichni dělat všechno 00:31:37.442 --> 00:31:40.817 pro to aby rychle skončila a a ne jí 00:31:40.817 --> 00:31:44.888 ještě podněcovat ale alespoň pro boha každá 00:31:44.888 --> 00:31:48.760 ta vláda hledá východisko pro sebe a svoje občany 00:31:48.760 --> 00:31:51.532 protože ti normální politici vědi 00:31:51.532 --> 00:31:54.002 že jestli to udělají tak jako to dělá 00:31:54.002 --> 00:31:57.053 česká vláda tak je po nich jo to 00:31:57.053 --> 00:32:00.719 to je přeci naštěstí tady máven pořád demokracii 00:32:00.719 --> 00:32:03.992 jak si můžou ti našim premiéři 00:32:03.992 --> 00:32:06.431 ministryně války alespol myslet 00:32:06.431 --> 00:32:08.991 že ještě někdy budou někam zvolený 00:32:08.991 --> 00:32:12.662 už nikdy nikam to je prostě jejich konec 00:32:12.662 --> 00:32:15.765 akorát to asi netušej jo 00:32:16.390 --> 00:32:18.771 já jsem z toho zoufale mo 00:32:18.771 --> 00:32:22.000 možná že z toho našeho rozhovoru je to patrný 00:32:22.584 --> 00:32:26.339 to se prostě vymiká s selskýmu rozumu 00:32:26.339 --> 00:32:28.896 Vymiká se to ovšem Moralce právu 00:32:28.896 --> 00:32:31.087 mí v ředském Morozu m předkové 00:32:31.087 --> 00:32:32.971 by tomu nerozuměli ničemu z toho 00:32:32.971 --> 00:32:34.837 by nerozuměli nerozuměli být tý 00:32:34.837 --> 00:32:38.224 nesmysilný ekonomický politice vůbec by nechápali 00:32:38.224 --> 00:32:40.882 tomu zahrávání si s válkou 00:32:40.882 --> 00:32:43.906 pro ně to byla hrůza která byli rád že skončila 00:32:43.906 --> 00:32:46.187 ne oni by krčili rameny 00:32:46.187 --> 00:32:48.727 a řekali no čeho jsme se to dožili 00:32:48.727 --> 00:32:51.334 puďme teda zkusit přejít 00:32:51.334 --> 00:32:53.390 na optimističnější notu dáli 00:32:53.390 --> 00:32:55.536 se to vůbec to asi lze 00:32:55.536 --> 00:32:59.175 jenom cestou jakýchsi hypotéz v návrhů námětu 00:32:59.175 --> 00:33:03.312 apod s čím přijde světlo na kunec tunelu 00:33:03.312 --> 00:33:06.665 no já jsem nedávno sti povídal 00:33:06.665 --> 00:33:09.695 s jením mnohu ucitívaným člověk jem 00:33:09.695 --> 00:33:14.173 nebudu uvádět nemám k tomu svolení a on mi říkal Vlasto 00:33:14.173 --> 00:33:17.566 všechno co říkáto je pravda jo 00:33:17.566 --> 00:33:24.079 ale prosím vás nikdo už tomu krachu nezabrání 00:33:24.245 --> 00:33:27.794 to jak to myslíte dobře jo a říkáte 00:33:27.794 --> 00:33:30.319 hned vodejděte z libský burzy 00:33:30.319 --> 00:33:33.173 jednejte s Rakouskem kancléřem o tom 00:33:33.173 --> 00:33:36.212 že tou trupkou kterou chodí plyn tam mimo chodit i k nám 00:33:36.212 --> 00:33:39.997 jo takový jednoduchý nápady víte 00:33:40.063 --> 00:33:43.742 nevysilujte sesti to to už je marný 00:33:43.742 --> 00:33:45.442 jo 00:33:45.442 --> 00:33:48.824 vono už to teď v každém případě zkrachuje 00:33:48.824 --> 00:33:52.776 tak se radujte z toho že jim to nerychle 00:33:52.776 --> 00:33:57.517 no tak ostripti si to zajímavé tovatoe pravdu jako 00:33:57.517 --> 00:34:01.964 no a vlastně já se teďko boučit jo protože to pak ty 00:34:01.964 --> 00:34:06.036 vystoupení budou vypadat máme skvělou vládu umíte 00:34:06.036 --> 00:34:09.536 si pane Skála představit někoho jinýho 00:34:09.536 --> 00:34:12.470 kdo by ten krah zařídil takhle rychle to je fakt 00:34:12.470 --> 00:34:14.685 todle má konkurencí to jeo je pravda 00:34:14.685 --> 00:34:17.765 to o je pravda dobře no ale až teda ten 00:34:17.765 --> 00:34:20.675 krah doufem že se tone stane v té takové míře 00:34:20.675 --> 00:34:24.321 ale v nějakém míři se to stane co potom 00:34:25.136 --> 00:34:27.761 no to 00:34:28.053 --> 00:34:34.888 víte vona je v tady ten náš vývoj je bohužel součástí 00:34:34.888 --> 00:34:39.420 la Španělé protomje krásný slovo jo á 00:34:39.420 --> 00:34:42.265 jsem dlouho nevěděl co znamená tak jsem mi líbil 00:34:42.265 --> 00:34:45.150 my tady prožíváme dekadenci 00:34:45.150 --> 00:34:49.761 západní civilizace no a co to ta dekadence je 00:34:49.761 --> 00:34:54.449 Španělé to používali při rozpadu svého celosvětové impérie 00:34:54.449 --> 00:34:59.185 oni totiž bývávali před napoleonskými válkami 00:34:59.185 --> 00:35:01.587 světovou mocností číslo jedna světém 00:35:01.587 --> 00:35:03.299 svuce svítil no 00:35:03.299 --> 00:35:07.261 Španělsko bylo prostě něko takovéěco takové 00:35:07.261 --> 00:35:09.126 jako dnešní spojené státy no 00:35:09.126 --> 00:35:10.945 a potom slyš ím to přestalo vyjít 00:35:10.945 --> 00:35:14.711 celá jižní Amerika se zbavila španělská 00:35:14.711 --> 00:35:17.088 a J jeho nad vlády tak pak říkali 00:35:17.088 --> 00:35:19.558 že tam mají období dekadence 00:35:19.558 --> 00:35:22.950 český synonimum je úpadek úpadek 00:35:22.950 --> 00:35:26.170 no tak vono se moc nedaří 00:35:26.170 --> 00:35:30.152 ani Bruselu ani vosingtnu 00:35:34.044 --> 00:35:38.218 všude tam zvítězdily milný představy 00:35:38.218 --> 00:35:40.140 já to nechci nějak rozpitováva nevíc 00:35:40.140 --> 00:35:43.247 ale milný představy jak jak to 00:35:43.247 --> 00:35:45.820 lidstvo má dál budovat to blaho jo 00:35:45.820 --> 00:35:48.990 úplně ukázkovej příklad je Grindel 00:35:48.990 --> 00:35:51.065 Grindel je točiž ve skutečnosti 00:35:51.065 --> 00:35:52.987 a to co mu předcházelo 00:35:52.987 --> 00:35:56.281 větší příčina dnešních energetických problémů 00:35:56.281 --> 00:35:58.601 než je válka na Ukrajn 00:35:58.601 --> 00:36:01.283 ale mimochodem zrovna todlo je absolutně 00:36:01.283 --> 00:36:04.352 popíránoa to krát než to říkat dneskajs 00:36:04.352 --> 00:36:06.158 takže kdyby někdo přišel moudrej 00:36:06.158 --> 00:36:07.381 abyhome řekli něco konkrétního 00:36:07.381 --> 00:36:08.989 okamžitě napíše do Bruselu 00:36:08.989 --> 00:36:12.085 že na českém území žádnej Grindel nebude 00:36:12.085 --> 00:36:15.758 a mimochodem vím co Hlavního by měla ČR napsat 00:36:15.758 --> 00:36:17.915 do Bruselu měla by tam napsat 00:36:17.915 --> 00:36:21.830 že právě přijala úpravu čl ústavy 00:36:21.830 --> 00:36:24.376 ve kterým teď se říká 00:36:24.376 --> 00:36:27.365 že když něco v Bruselu vymyslej my to 00:36:27.365 --> 00:36:30.169 musíme přijmout teď to tak máme tak 00:36:30.169 --> 00:36:33.894 ta nová verze by byla že se o tom poradím 00:36:33.894 --> 00:36:37.804 že když nám pošlo o něco chytrýho že to hned berem 00:36:37.804 --> 00:36:40.633 o ale když nám pošlo u nějakou blbost jako je 00:36:40.633 --> 00:36:43.718 například grn díltakže Siiv odhlasem že to nechcem 00:36:43.718 --> 00:36:45.885 jo to to by to by úplně stačilo 00:36:45.885 --> 00:36:48.989 jo já proto nejsem přízniv 00:36:48.989 --> 00:36:52.436 cem vystoupení nebo rozporu z EU 00:36:52.436 --> 00:36:54.015 já si myslím že stačí tenhle dopis 00:36:54.015 --> 00:36:56.655 jo stačí změna ústavy 00:36:56.655 --> 00:36:59.423 končí nazřazenost evropského práva 00:36:59.423 --> 00:37:01.181 my tady v Čechách můžeme říct 00:37:01.181 --> 00:37:02.442 že v blbosti nechceme jo 00:37:02.442 --> 00:37:04.317 tak 00:37:04.317 --> 00:37:09.626 ten grendel okamžitě zrušit teď teď hned jako napsat 00:37:09.626 --> 00:37:12.340 já jsem věděl krásnej vtip mě se pořád vybavuje 00:37:12.340 --> 00:37:16.073 když toleto téma naskončí věskyni seděj prá věcí 00:37:16.073 --> 00:37:20.949 lidé teda voni nejsou právěc jsou současný se dej u vohníčku 00:37:20.949 --> 00:37:24.620 v kočišinách a malý dítě tam říkal dědečku 00:37:24.620 --> 00:37:28.980 a teď nám vyprávěj jak ten Grendel začínal 00:37:28.980 --> 00:37:32.349 to je hezko to je krutý ale hezký jako 00:37:32.349 --> 00:37:35.838 no protože tam to vedejo tam to vede 00:37:36.281 --> 00:37:39.409 to mohle je potřeba říct konec 00:37:39.409 --> 00:37:41.640 ale abych se vrátil k vaší otázce 00:37:41.640 --> 00:37:45.088 já neumím předpovědět jak tyhle potíže 00:37:45.088 --> 00:37:47.542 ta krize se budou projevovat 00:37:47.542 --> 00:37:50.510 v těch centrech té západní civilizace 00:37:50.510 --> 00:37:54.088 to znamená já nevím co to udělá s Eru s Bruselem 00:37:54.088 --> 00:37:58.134 s Wosintenem nic nic nic z toho já 00:37:58.134 --> 00:38:01.905 zhlížím s nadějí k novým prezidentským volbám 00:38:01.905 --> 00:38:05.790 ve spojených státech b já jsem kdysi byl 00:38:05.790 --> 00:38:07.850 na stáži ve spojených státech tak 00:38:07.850 --> 00:38:09.630 když se mě někdo pták říkám 00:38:09.630 --> 00:38:12.897 nesmíš si plst nuork Wosinggton 00:38:12.897 --> 00:38:15.066 a Ameri jo to 00:38:15.066 --> 00:38:20.132 jsou různý Kapita v té venkovské Americe 00:38:20.132 --> 00:38:23.849 já jsem tam nad espoň viděl spousty lidi 00:38:23.849 --> 00:38:26.801 který jsou stejný jako mu dědeček J Jo 00:38:26.801 --> 00:38:29.918 který když se řekne stát 00:38:29.918 --> 00:38:33.761 tak si nemysleš že něco dostanou jo voní se 00:38:33.761 --> 00:38:35.122 bojej že Simě něco budou 00:38:35.122 --> 00:38:37.778 chtí sevrat Jo e htí Serat 00:38:37.778 --> 00:38:41.658 tydle ty lidi jsou naději v tý Americe já doufám 00:38:41.658 --> 00:38:43.809 že jich je tam jednapadesát procent 00:38:43.809 --> 00:38:46.324 a že von ten ten současnýj 00:38:46.324 --> 00:38:48.457 trend ktere se logicky líbí 00:38:48.457 --> 00:38:51.842 naší vládě tak že při příštích prezidentských 00:38:51.842 --> 00:38:53.828 volbách ho dokážou zvrátit to 00:38:53.828 --> 00:38:55.950 je mimochodem nadějinej okamžik 00:38:55.950 --> 00:38:57.846 ani nením tak moc zdále ne 00:38:57.846 --> 00:39:00.581 Kažbyste měl pravdu a já věřím 00:39:00.581 --> 00:39:05.955 že ta šance se opravdu lisuje dobře ale my jsme zatím 00:39:05.955 --> 00:39:09.190 pod nad vládou Bruselu ajiných jaksi 00:39:09.190 --> 00:39:13.050 nad ná na národních i ná nadnárodních center a 00:39:13.050 --> 00:39:16.274 asi sotva můžeme souhlasit donekonečnost 00:39:16.274 --> 00:39:18.940 s tím že budeme pouze rozepisovat jeji fermany 00:39:18.940 --> 00:39:22.111 asi s naznačil jste to sám čili 00:39:22.111 --> 00:39:26.468 vidíte nějakou šanci na vznik suverejního 00:39:26.468 --> 00:39:28.388 nebo Pólu v české politice 00:39:28.388 --> 00:39:32.998 který bude tvrdě prosazovat obnovu suverenity naší země 00:39:34.568 --> 00:39:37.281 bude to ještě chvíli trvat 00:39:37.281 --> 00:39:40.916 zatímto vypadá že bez toho třesku se to neobejde 00:39:40.916 --> 00:39:44.325 byť bych přál aby to byl třesk právě tak velke 00:39:44.325 --> 00:39:47.771 aby nás úplně nevzničil a aby aby stačil 00:39:47.771 --> 00:39:50.711 ke změně názorů v tuto chvíli 00:39:50.711 --> 00:39:53.486 ještě pro to doba není 00:39:53.486 --> 00:39:57.248 prostě ten dopis s těma devatenácti tisícem a musí dostat 00:39:57.248 --> 00:40:02.127 skoro všichni i a a ten poměr Silse musí změnit dneska 00:40:02.127 --> 00:40:06.170 ta část společnosti která podporuje tu dnešní pro mě 00:40:06.170 --> 00:40:09.466 šílenou vládou je překvapivé velká 00:40:09.466 --> 00:40:14.191 takže snad ano snad snad se to stane 00:40:14.191 --> 00:40:16.917 a já jsem se Něďko vzpomněl 00:40:17.139 --> 00:40:19.198 já jsem pamětník a vy 00:40:19.198 --> 00:40:23.884 ostatně taky osma šedesátého a 00:40:24.598 --> 00:40:27.201 řeknu z toho 00:40:29.401 --> 00:40:33.016 takový ústřední zážitky 00:40:33.016 --> 00:40:36.989 mě bylo 13 já jsem si naprosto jisté 00:40:36.989 --> 00:40:39.069 že ve třinácti letech v 00:40:39.069 --> 00:40:41.519 osma šedesátým jsem neslyšel že by šlo 00:40:41.519 --> 00:40:44.195 o souboj mezi kapitalismem a socialismem 00:40:44.195 --> 00:40:48.728 vůbec ne to co já jsem koukal na ty pořady a co říkali moje 00:40:48.728 --> 00:40:51.975 dědečkové babičky nebo to ji vůbec nešlo 00:40:51.975 --> 00:40:54.204 ne to voni to to to nebylo téma 00:40:54.204 --> 00:40:58.300 o tom se nemluvil víte si bylo téma téma bylo 00:40:58.300 --> 00:41:01.198 a byla kvůlitomu pořádána sba 00:41:01.198 --> 00:41:03.862 kdy lidi nosili prstinky zlatní 00:41:03.862 --> 00:41:06.918 to slovozní neutralita 00:41:06.918 --> 00:41:10.159 v osma šedesátým v mým okolí 00:41:10.159 --> 00:41:12.898 já nebyl v v centru žádného 00:41:12.898 --> 00:41:15.766 politického dění prostě u nás veslanem 00:41:15.766 --> 00:41:21.029 na základní škole a doma v domácnosti ty lidi sněli o tom 00:41:21.029 --> 00:41:26.855 že nebudeme vazalové ani Ruska ani Ameriky smožná 00:41:26.855 --> 00:41:30.595 je to naivní jo možná možná zněky musíme kamarádit víc 00:41:30.595 --> 00:41:32.832 než někem jiným jo ale 00:41:32.832 --> 00:41:36.373 a teď se vrátím k tomu tématu v každém případě 00:41:36.373 --> 00:41:38.602 pro mě to slovo neutralita znamená 00:41:38.602 --> 00:41:41.285 že když by jedni chtěli útočit na druhý 00:41:41.285 --> 00:41:44.912 nebo druhý na první my tam nepude 00:41:44.994 --> 00:41:48.118 ať je to vyříděj jo my 00:41:48.118 --> 00:41:51.194 proč my se máme montovat do toho 00:41:51.194 --> 00:41:53.906 aby Rusko předvádělo Americe 00:41:53.906 --> 00:41:56.219 nebo Amerika Rusku něco jo 00:41:56.219 --> 00:41:59.400 jak Melby jeden nebo druhej něco předváděl 00:41:59.400 --> 00:42:02.644 můj sen z roku 68 byl 00:42:02.644 --> 00:42:06.436 běžte s tím dohájet my tam nepojedem 00:42:06.436 --> 00:42:11.304 jó naši vojáci tam nebudou nám nejte pokoj my tady 00:42:11.304 --> 00:42:13.985 ve střední Evropě desetimilionovi nárot 00:42:13.985 --> 00:42:16.056 my nechceme ovládat svět 00:42:16.056 --> 00:42:17.808 a my nebudeme nikomu pomáhat 00:42:17.808 --> 00:42:21.280 ho ovládat jo my tady chceme v klidu lovo seb 00:42:21.280 --> 00:42:24.033 z klidu žiít dělat to co dělá 00:42:24.033 --> 00:42:27.454 naprostá většina obyvatel země kole Starace sama vo sebeno 00:42:27.454 --> 00:42:31.517 neutralita jo takže já dost věřím na to 00:42:31.517 --> 00:42:34.611 a musím říct že čím dál víc vzlížím s obdivem 00:42:34.611 --> 00:42:36.888 jak to ty Švýcaři dokážou 00:42:36.888 --> 00:42:40.058 jak jak hledají ta krásná řešení jak 00:42:40.058 --> 00:42:43.432 když Seť třeba čtu jaký tam mají referenda jo jo 00:42:43.432 --> 00:42:45.699 a jak rozumě ty lidi rozhodujou jo 00:42:45.699 --> 00:42:49.296 mě úplně nadchlo taková banální věc ve Švýcarsku bylo 00:42:49.296 --> 00:42:52.650 referendum jestli v obcích můžou být kravíny 00:42:52.650 --> 00:42:56.035 no já jsem si jisté že kdyby to probléhl 00:42:56.035 --> 00:43:02.448 u nás žee zatrhnou jo víte co řekli Švýcaři to né 00:43:02.572 --> 00:43:06.654 vždycky tady byli jo ano občas 00:43:06.654 --> 00:43:10.287 občas to oznala nevoní jo aleale dyď 00:43:10.287 --> 00:43:13.618 jako pro nás my Potřeboem tom lýkolu jó 00:43:13.618 --> 00:43:18.612 a ty ovečky a je to tady naše tradice ten rozum tam jó 00:43:18.612 --> 00:43:21.309 to je to rozhodující tak já bych 00:43:21.309 --> 00:43:24.559 na tu vaši otázku k tý souverenní tě a tak řek 00:43:24.559 --> 00:43:28.100 ké žibitely u ná zase se pomalu vrátil 00:43:28.100 --> 00:43:31.281 ten zdravej selskej rozum to rozhodování 00:43:31.281 --> 00:43:32.875 těch zodpovědnech Švýcarů 00:43:32.875 --> 00:43:36.085 který třeba třeba krásný příklad voni 00:43:36.085 --> 00:43:37.945 ta voni tzv nejmají armádu 00:43:37.945 --> 00:43:39.644 jo a přitom ji maj větší než 00:43:39.644 --> 00:43:42.347 do jine no řitom každej chlap ta má doma 00:43:42.347 --> 00:43:44.494 to je Izraele proti to moužko 00:43:44.494 --> 00:43:47.579 Nemo Kolomet jo třeba se vůbec u nás neříká 00:43:47.579 --> 00:43:49.888 jak voni vyřešili kdy si dávno 00:43:49.888 --> 00:43:52.882 velké téma migrační krizijo 00:43:52.882 --> 00:43:55.951 jak to udělat aby nám se mde Švýcarska nevezli ty 00:43:55.951 --> 00:43:56.854 který tady nechce 00:43:56.854 --> 00:43:58.460 nastoupili na hranici a už to by 00:43:58.460 --> 00:44:00.772 ono oni postavili každe jih teď nevim 00:44:00.772 --> 00:44:03.768 5 set m posed povolaly 00:44:03.768 --> 00:44:06.645 ty chlapy s těma puškama posadili je tam 00:44:06.645 --> 00:44:08.704 každej tam sedil 3 měsíce 00:44:08.704 --> 00:44:11.404 na v uvozovkách výcviku no 00:44:11.404 --> 00:44:15.304 a byl klid tak úplně krásn není jednoduchý řešení 00:44:15.304 --> 00:44:18.212 to naše média zamlčela máte pravdu 00:44:18.212 --> 00:44:20.435 tam migrant y zjistil že to je neprůchodný tak 00:44:20.435 --> 00:44:21.708 pak toh nechále im prostoe 00:44:21.708 --> 00:44:25.537 určitě ty kluky s těma puškama instruovali křičte 00:44:25.537 --> 00:44:28.413 na ně střílejte rovzduchou kdyby 00:44:28.413 --> 00:44:30.103 to nepomohlo střílejte Vopravdu 00:44:30.103 --> 00:44:31.305 no t 00:44:31.305 --> 00:44:34.517 no a nikdo nepřišel no no to jsou totiž ukázky 00:44:34.517 --> 00:44:38.431 pragmatickýc Vobyčejnech jednoduchejich řešení 00:44:38.431 --> 00:44:42.703 který fungujou a my prostě tedy posloucháme 00:44:42.703 --> 00:44:46.608 ty krásný řeči ale realita je strašně 00:44:46.608 --> 00:44:48.131 Švýcarsko má oproti Nábědnu 00:44:48.131 --> 00:44:49.778 velkou výhodou je to centrum 00:44:49.778 --> 00:44:52.652 bankovního světa a vy zte ekonoma víte 00:44:52.652 --> 00:44:56.693 kolik kygantických peněz zůstává v těch bankách 00:44:56.693 --> 00:44:58.465 jenom protože vodnikud někam přichází 00:44:58.465 --> 00:45:01.573 že se výstavuu nějaké akreditivy bankovní záruky atd 00:45:01.573 --> 00:45:03.672 z toho oni žiou vel velkou měrou to je 00:45:03.672 --> 00:45:05.782 jejich obrovský řekni benefit 00:45:05.782 --> 00:45:07.886 ale a to u nás nikdy nebude 00:45:07.886 --> 00:45:11.004 ale my jsme zase země která amadná sláva byli jsme 00:45:11.004 --> 00:45:13.440 průmysluv Insrce monarchie už jany nejsme země 00:45:13.440 --> 00:45:17.561 nějakých lupáků nejsme burkyna faso kdo založí 00:45:17.561 --> 00:45:20.528 nové zdroje obživy pro naše lidi 00:45:20.528 --> 00:45:23.621 nó tak nikdo jiny než ty lidi 00:45:23.621 --> 00:45:29.177 že jo to mě kdy si dávno někdo vysvětloval že 00:45:30.079 --> 00:45:34.362 na ž vem jak to bylo přesněn 00:45:34.716 --> 00:45:38.589 výrav to že soused se postará 00:45:38.589 --> 00:45:42.907 vo váš majetek je správná to von se postará akové 00:45:42.907 --> 00:45:44.813 ale v soběk u prospěchu tak jo 00:45:44.813 --> 00:45:47.019 to je přeci ústřední vlastnost 00:45:47.019 --> 00:45:49.828 každýho nejenom člověka národa 00:45:49.828 --> 00:45:52.751 my tady vlastně čekáme na obrození 00:45:52.751 --> 00:45:54.762 ve kterým lidem dojde 00:45:54.762 --> 00:45:57.904 že nikdo jinej než voni sami jim nepomůže 00:45:57.904 --> 00:46:02.537 jo že hl jak říkával můj děliček hledej pomoc 00:46:02.537 --> 00:46:04.964 na konci své paže jo 00:46:05.984 --> 00:46:09.669 každej jinej na koho se vobrátíte bude vymejšlet 00:46:09.669 --> 00:46:11.963 jak to udělat aby von si na tom pomohl jo 00:46:11.963 --> 00:46:15.028 bude říkat že slov krásných bude spousta 00:46:15.028 --> 00:46:17.806 ale no a v tomhletom 00:46:17.806 --> 00:46:21.113 já nevím co všechno ty lidi musejí zažít aby pochopili 00:46:21.113 --> 00:46:25.284 že teď teď třeba budou zažívat probuzení lidi 00:46:25.284 --> 00:46:28.011 který si myslel že výborný nápad je 00:46:28.011 --> 00:46:30.286 když se nám tom špatně jaksi pučit jo 00:46:30.286 --> 00:46:33.010 jo to to teď třeba zdírám nad tím 00:46:33.010 --> 00:46:34.998 dokonce jem to slyšel v médiích 00:46:34.998 --> 00:46:38.066 někdy nějaký reportér v médiu říká 00:46:38.066 --> 00:46:41.179 že banky se teď mají těšit 00:46:41.179 --> 00:46:43.886 že lidi v obtížné ekonomické situaci 00:46:43.886 --> 00:46:45.153 v důsledku toho všeho co jsme 00:46:45.153 --> 00:46:47.487 tady řekli si budou chodit pučovat 00:46:47.487 --> 00:46:48.895 no 00:46:48.895 --> 00:46:51.644 já jsem to poslouchá Řekala jsem si Pašlo 00:46:51.644 --> 00:46:53.400 jak je úplně bláze tak ea 00:46:53.400 --> 00:46:55.165 jak by se měla radovat banka 00:46:55.165 --> 00:46:56.483 že má počit někomu kdo 00:46:56.483 --> 00:46:58.701 je v obtížné ekonomické situaci když 00:46:58.701 --> 00:47:00.937 ta banka si samozřejmě musí vypočítat 00:47:00.937 --> 00:47:03.026 že ten člověk nebude splácet 00:47:03.026 --> 00:47:05.889 snad jedině že by ten bankéř byl 00:47:05.889 --> 00:47:09.146 takovej Ciniksi řekne řkála máte vi 00:47:09.146 --> 00:47:10.697 ještě někco do zástavák 00:47:10.697 --> 00:47:12.184 jo máte 00:47:12.184 --> 00:47:13.828 dejte mi to tady hezky na Papíre 00:47:13.828 --> 00:47:14.983 kde já vám ještě pujčím 00:47:14.983 --> 00:47:17.823 ještě půl roku se budete užívat a pak je po vás 00:47:17.823 --> 00:47:19.825 a není to takhlé ale 00:47:19.825 --> 00:47:24.515 nó no tak kolik je těch naivních který tomudle uvěřejí no 00:47:24.515 --> 00:47:27.063 mámte si ty americky hypotéky pro lidi 00:47:27.063 --> 00:47:31.261 s pokročilejším věku atd že jo to je Masove jety 00:47:31.261 --> 00:47:33.445 ty bankéři podle mýho soudu 00:47:33.445 --> 00:47:35.823 docela psychopaticky uvažuji o tom co 00:47:35.823 --> 00:47:37.559 co se s těm malýd Moslanec 00:47:37.559 --> 00:47:40.530 pak už me napodá jedělí paneskalabůh s vámi 00:47:40.530 --> 00:47:42.342 já jsem sice neznám boch 00:47:42.342 --> 00:47:46.727 ale uvíš já vás pane kolego trápím tady 00:47:46.727 --> 00:47:48.232 další dobu byl tu pro mě velmi zajímavej 00:47:48.232 --> 00:47:49.569 Rosz hovor samozřejmě 00:47:49.569 --> 00:47:52.365 my se jsou věci ve kterých se neshodneme 00:47:52.365 --> 00:47:55.749 a to je normální ale trápí nás jedno a to samé 00:47:55.749 --> 00:47:57.564 a já chci věřit vy jste pohužil 00:47:57.564 --> 00:47:59.551 hezký pojem obrození my 00:47:59.551 --> 00:48:01.171 s lidmi jako je Lenka Procházkou 00:48:01.171 --> 00:48:04.315 a Vradim Valenčíka spousta dalších itrých lidí 00:48:04.315 --> 00:48:06.240 si pohráváme s myšlenkou 00:48:06.240 --> 00:48:08.503 druhého národního obrození je to 00:48:08.503 --> 00:48:11.035 vzní to ambiciózně ale myslím si 00:48:11.035 --> 00:48:12.612 že na míc neho nezbyne co vy 00:48:12.612 --> 00:48:15.517 myslíteže se to musí zkusit tak simysl 00:48:15.517 --> 00:48:17.878 jo já bych si nebyli jestli jestlie 00:48:17.878 --> 00:48:20.331 to ještě může povíst tak ale zkusi se to musí 00:48:20.331 --> 00:48:22.355 při nejmenším pro čistý svědomí 00:48:22.355 --> 00:48:24.615 a k tomu co jste říkal já jsem byl jednou 00:48:24.615 --> 00:48:27.742 v nějaké diskuzi s paní ekonomikou Šwihlíkoum 00:48:27.742 --> 00:48:30.430 a na rozdíli o tý nační dnešní 00:48:30.430 --> 00:48:31.816 diskuzi se tam projevovaly 00:48:31.816 --> 00:48:35.374 ty rozdílný názorový východiska jo 00:48:35.374 --> 00:48:39.128 a ona myslím že dokonce v tom pořadu říkala no 00:48:39.128 --> 00:48:43.684 pane tlustvý já jsem sice klasická levicová ekonomika 00:48:43.684 --> 00:48:45.863 vy jste takhle jak tady povídáte 00:48:45.863 --> 00:48:48.437 úplně klasicke pravicové ekonom jo 00:48:48.437 --> 00:48:50.800 ale je radostný zjistit 00:48:50.800 --> 00:48:54.450 že v popisu ty situaci se moc nelyším jo že 00:48:54.450 --> 00:48:57.034 že se nepokoušíte toho jako přibarvit 00:48:57.034 --> 00:48:58.727 ňak aby to vypadalo jinak jo to 00:48:58.727 --> 00:49:01.195 jak to potom léčit to už se lyšíme 00:49:01.195 --> 00:49:03.879 jo to tyn nápady co s tim jo 00:49:03.879 --> 00:49:07.243 tam už se potom ta levicovost a pravicovost a a 00:49:07.243 --> 00:49:09.937 nekombinovatelnost těch ideologií může objevit 00:49:09.937 --> 00:49:14.362 jo ale když to nemá v sobě ten ideologický náboj 00:49:14.362 --> 00:49:16.858 jo když tam není pudeme to někomu sebrat jo 00:49:16.858 --> 00:49:20.032 tak třeba na tom že se má elektrická energie 00:49:20.032 --> 00:49:22.912 obchodovat v Praze podle mýho názoru to je teďko 00:49:22.912 --> 00:49:26.427 tak že s tím musí souhlasit každej jo měl byo teda 00:49:26.427 --> 00:49:28.863 rozumím tomu že s tím nesouhlasejí ty kry 00:49:28.863 --> 00:49:31.612 na tom bohatnouvák jo to jsou jediný ale 00:49:31.612 --> 00:49:35.711 jejich jednoprocento v týdle zemi no tak 99 procent lidí 00:49:35.711 --> 00:49:38.404 a tím 90 devětpoce politických 00:49:38.404 --> 00:49:42.825 názorů a politiků by mělo bejt absolutně zajedno 00:49:42.825 --> 00:49:46.294 energetická bursa v Praze je jasná v tom 00:49:46.294 --> 00:49:49.280 se nemůžeme v ničem střetnout poďte 00:49:49.280 --> 00:49:51.660 to udělat budeme se pak Hárdatnebon něco jinýho jo 00:49:51.660 --> 00:49:53.980 vybua te říkal velký daně ánebo říkal malý daně 00:49:53.980 --> 00:49:56.839 to je v pořádku ale ten první krok 00:49:56.839 --> 00:50:00.609 krej teď ona se v tom ukazuje že když je hodně zlé 00:50:00.609 --> 00:50:03.410 tak najednom ty rozdíly v těch názorech 00:50:03.410 --> 00:50:06.929 se zmenšujou jo že kvůli z toho blátá 00:50:06.929 --> 00:50:09.637 jak tu káru z toho vytlačit že 00:50:09.637 --> 00:50:11.677 no tak se muž devím jeste jinýho jo 00:50:11.677 --> 00:50:14.990 při přáhnout koně zatlačit sesedlnout zvozu 00:50:14.990 --> 00:50:17.291 moc se toho vymyslet nedá 00:50:17.291 --> 00:50:22.158 Jáhevet na Vážu víte já si myslím že se blíží Leplý 00:50:22.158 --> 00:50:24.958 za něčeho na způsob těch velkých dram 00:50:24.958 --> 00:50:27.366 a v ekonomickém smyslu která velmr vrcholila 00:50:27.366 --> 00:50:28.945 na zklonku třicátých let 00:50:28.945 --> 00:50:30.451 a v první polovině čtyřicátých let 00:50:30.451 --> 00:50:32.747 kdy najednou prostě všecko byl úplně jinak 00:50:32.747 --> 00:50:36.648 a síly které se střetávaly tehdy na parlamentní scéně 00:50:36.648 --> 00:50:39.795 i jinde zhléva zpráva atd najednou 00:50:39.795 --> 00:50:42.823 viděly věci docela podobnýma očima 00:50:42.823 --> 00:50:44.857 a museli hledat způsob 00:50:44.857 --> 00:50:47.283 jak nějakým způsobem spojit síly 00:50:47.283 --> 00:50:49.873 a vy vybřednout z toho co se prostě stalo no 00:50:49.873 --> 00:50:52.182 ale ten rozum přišel hdsky v týzlí sit 00:50:52.182 --> 00:50:54.044 a my jsme dneska bohatšího 00:50:54.044 --> 00:50:55.819 tuhle zkušenost která je zanámá 00:50:55.819 --> 00:50:58.036 a já bych byl velmi rád a to byl jeden z důvodu 00:50:58.036 --> 00:51:00.053 proč jsme tady dneska snámi 00:51:00.053 --> 00:51:03.515 kdybychom tuhle potenci si dokázali zachovat 00:51:03.515 --> 00:51:06.449 a rozvnout dneska protože například ta otázka 00:51:06.449 --> 00:51:07.627 kterou jsem vám položil 00:51:07.627 --> 00:51:09.477 kdo bude tím grinderem Těcho 00:51:09.477 --> 00:51:12.061 kdo bude zakládat ty mlové zdroje obživy 00:51:12.061 --> 00:51:14.856 to je téma kde se sice projeví 00:51:14.856 --> 00:51:17.473 nějaké ideové rozdíly mezi námi ale je to téma 00:51:17.473 --> 00:51:19.627 pragmaticky natolik závažné 00:51:19.627 --> 00:51:21.878 že určitě budeme hledat 00:51:21.878 --> 00:51:25.431 racionální věcný přístup prostě k jeho vyřešení jo 00:51:25.431 --> 00:51:28.678 a tam nakonec ty ideologické rozdíly vy ste cea 00:51:28.678 --> 00:51:30.018 řekl že já byu chtě vysoký na ně 00:51:30.018 --> 00:51:31.745 mé já Byd chtít aby stát sehnal 00:51:31.745 --> 00:51:33.010 v tomhle mnohe větší rolik 00:51:33.010 --> 00:51:34.167 no já by někom nec obylal 00:51:34.167 --> 00:51:36.213 ale aby byl tím grinderem protože 00:51:36.213 --> 00:51:38.316 ty beri s tu entri pardon že dlouho mluvím 00:51:38.316 --> 00:51:41.641 ale ty beristuenty ty překážky prostě jako vstupu 00:51:41.641 --> 00:51:44.658 do nějakých vyšších pater jsou dneska takové že 00:51:44.658 --> 00:51:47.177 malý český kapitál velmi obtížně 00:51:47.177 --> 00:51:50.855 bude se dostávat znovu do cempionslík prostě 00:51:50.855 --> 00:51:53.765 těch Hrádču světový ekonomiky o vy jste 00:51:53.765 --> 00:51:55.609 tady řekl proč já jsem tady já vám řeknu 00:51:55.609 --> 00:51:57.072 proč já jsem povídejte já si myslím 00:51:57.072 --> 00:52:00.550 že je takzle no že všichni kteří to viději 00:52:00.550 --> 00:52:04.180 tak si mají mezi sebou povídat 00:52:04.180 --> 00:52:06.501 tak Jo 00:52:06.501 --> 00:52:11.200 teď je takzle že nápadů nechtě pětkrát 00:52:11.200 --> 00:52:12.453 tolik než kolik je potřeba 00:52:12.453 --> 00:52:17.077 jo protože na konci to vyhrajou ty který předvedou 00:52:17.077 --> 00:52:19.798 že tu strašnou situaci uměj vyřešit pak jo 00:52:19.798 --> 00:52:21.841 to totiž bude to mě řítko 00:52:21.841 --> 00:52:23.949 nési nějací ideologové si myslíš 00:52:23.949 --> 00:52:26.071 že to co říkáte vy je rozumnější než to 00:52:26.071 --> 00:52:28.372 co říkám já nevůbec tam rozhodnune 00:52:28.372 --> 00:52:29.797 pouze a jenom schopno 00:52:29.797 --> 00:52:33.253 se s tím vypořádu tady samozřejmě vážně hrozí 00:52:33.253 --> 00:52:35.709 že se tady budou střídat populisté 00:52:35.709 --> 00:52:38.085 kteří ždyky přijdou řeknou my to vyřešíme 00:52:38.085 --> 00:52:41.096 trošku tu ještě vytrancujou a přijdou další jo to 00:52:41.096 --> 00:52:44.502 to se teďko může dít skoro bych řekl Ž se to děje 00:52:44.502 --> 00:52:49.525 no mě napadá mě se ždycky vybavujou takový obrázky 00:52:49.525 --> 00:52:52.367 já poměrně často je s nim do Portugalska 00:52:52.367 --> 00:52:54.093 a je se mě to tam někdo ptá 00:52:54.093 --> 00:52:56.305 že se pojede pojědat do Lisabonu 00:52:56.305 --> 00:52:59.170 tak já mu říkám Lisaboně krásnej 00:52:59.170 --> 00:53:01.777 ale musíš vědět a teď doufám že to řeknu 00:53:01.777 --> 00:53:07.327 správně 17 set 55 přijel a s Atlantiku Cunami 00:53:07.327 --> 00:53:10.575 a spláchla pobřeží Portugalska 00:53:10.575 --> 00:53:13.086 a spláchla mimochodem i Lisabon 00:53:13.086 --> 00:53:15.185 v Lisabonu myslím žesbyla zástavba 00:53:15.185 --> 00:53:17.429 na nějakým kopečku kterej byl dost vysoko na to 00:53:17.429 --> 00:53:19.426 aby Tamta Cuna mi nedojela a 00:53:19.426 --> 00:53:21.332 proč so teďko říkám říkám to 00:53:21.332 --> 00:53:23.017 protože tahle cunami která 00:53:23.017 --> 00:53:26.956 spláchla portugalsko znamenala úplnou výměnu elit 00:53:26.956 --> 00:53:28.797 v tom Portugalsku 00:53:28.797 --> 00:53:31.903 ta tehdy vládnoucí š lechtá prokázala 00:53:31.903 --> 00:53:34.634 že si v ty strašný situaci vůbec nevírady 00:53:34.634 --> 00:53:37.869 a najednou v ty společnosti se objevily lidi 00:53:37.869 --> 00:53:40.668 který předvedli že si v ědě rady jó že 00:53:40.668 --> 00:53:42.822 tak jsme tady spláchnutý máme 00:53:42.822 --> 00:53:45.871 spousty mrtvech sežeňte tady vozy 00:53:45.871 --> 00:53:49.033 který sbyli dojeďte na venkov přejte se žebřiněákama 00:53:49.033 --> 00:53:52.589 z Voslíčkama prvníh co musíme udělat je vykopat velký hroby 00:53:52.589 --> 00:53:55.564 a pohřbít mrtví jinak tady bude infekce 00:53:55.564 --> 00:53:57.168 a umůřeme i my sbylý jo 00:53:57.168 --> 00:53:59.335 to jsou ty jednoduchý nápady 00:53:59.335 --> 00:54:02.821 se kterýma nepřišla ta tamníšlechtá ale nějací 00:54:02.821 --> 00:54:06.694 lidé v obyčejní z nich se stala ta elita 00:54:06.694 --> 00:54:09.204 protože voni těm lidem předvedli 00:54:09.204 --> 00:54:11.934 že v ty strašný situaci našli 00:54:11.934 --> 00:54:14.430 nebylo to nic radostního o hrůza jo 00:54:14.430 --> 00:54:19.290 ale věděli si rady něco je napadlo něco udělaly 00:54:19.290 --> 00:54:21.623 ty města znovu postavily prostě 00:54:21.623 --> 00:54:24.425 to Portugalsku se z toho zpamatovalo 00:54:24.425 --> 00:54:27.748 a to je myslím že to je vlastně asi jedna 00:54:27.748 --> 00:54:29.529 z mála optimistických správ 00:54:29.529 --> 00:54:33.056 vona ta těžká situace totiž oddělí zrovno odpleč 00:54:33.056 --> 00:54:35.160 jak byc řekl můj dědeček Jov 00:54:35.160 --> 00:54:37.963 ty těžký situaci se nak najenom ukáže 00:54:37.963 --> 00:54:44.077 že nablízkané knoflíky na kabátci vojáka jsou prdu 00:54:44.077 --> 00:54:46.290 jo prostě buď ten voják umí 00:54:46.290 --> 00:54:48.555 tří let pak ho potřebuje 00:54:48.555 --> 00:54:51.091 nebo neumít pak je úplně k ničemu jo 00:54:51.091 --> 00:54:53.200 a to je asi ta jediná naděje 00:54:53.200 --> 00:54:55.222 že ta těžká situace oddělí 00:54:55.222 --> 00:54:58.551 ty bezcenný nápady od těch smyslu plnech 00:54:58.551 --> 00:55:02.313 a a prostě se ukáže že někdo umíně do neumí 00:55:02.313 --> 00:55:04.364 máte smatnou pravdu já jsem přesvědčen 00:55:04.364 --> 00:55:06.903 že krizi která bude teď gradovat 00:55:06.903 --> 00:55:09.867 zásadně překneslí politickou scénu to za prvé 00:55:09.867 --> 00:55:11.735 to si myslím také za druhé 00:55:11.735 --> 00:55:14.027 a budeme možná šokováni dva přestože 00:55:14.027 --> 00:55:15.939 my si to neumíeme představit tak o 00:55:15.939 --> 00:55:17.793 skončí někde kde my to může 00:55:17.793 --> 00:55:19.746 jenom ve velmi nepřesně odhanovat 00:55:19.746 --> 00:55:21.116 a zároveň se stane to 00:55:21.116 --> 00:55:22.545 co říkáte vy teďko to znamená 00:55:22.545 --> 00:55:25.625 že najednou ti kteří se tvářili že jsou 00:55:25.625 --> 00:55:28.410 na doblačných výšinách elit Emoudrich 00:55:28.410 --> 00:55:29.934 a tak najednou vyhořej 00:55:29.934 --> 00:55:31.945 úplně prostě Elidno budou ke smíchu 00:55:31.945 --> 00:55:34.867 a k pláči Aoa nastoupím úplně jiní lidé 00:55:34.867 --> 00:55:37.841 a já bych to ti možná ukončil já 00:55:37.841 --> 00:55:40.501 jsem rád že i v tom hlesě rozumíme a 00:55:40.501 --> 00:55:43.242 věřím že s pánem kolegou tu s tím budeme nacházet 00:55:43.242 --> 00:55:45.070 společný jazyky na tato témata 00:55:45.070 --> 00:55:47.112 protože to bude teď potřeba 00:55:47.112 --> 00:55:49.211 já jsem připraven diskutovat 00:55:49.211 --> 00:55:51.237 s každým kdoce hledal východiska 00:55:51.237 --> 00:55:54.861 a moc si přejou aby se našli skuutečně odvážný 00:55:54.861 --> 00:55:57.717 a produktivní lidé kteří ukážou 00:55:57.717 --> 00:56:01.096 že v takové bídě kam se zrovna řídíme být nemusíme 00:56:01.096 --> 00:56:03.333 skhvílí poďme si popoďme 00:56:03.333 --> 00:56:04.795 si slíbit že že budeme táhnout 00:56:04.795 --> 00:56:06.731 v tom Hlesměru zahenčpaá le 00:56:06.731 --> 00:56:09.252 na všecky rozdíly díky moc za dnešní rozhovor 00:56:09.252 --> 00:56:10.435 bylo to zajímavý děky děkuji 00:56:10.435 --> 00:56:11.536 za pozvání