Clicks87
vi.news

"Bạn đã bội đạo" - Francis lên án Pachamama

Chuyển từ thờ thần sống biến thành thờ ngẫu tượng là "sự bội đạo thực sự," Francis đã giảng vào ngày 26 tháng 3.

Ông hỏi, "Ngẫu tượng của tôi là gì? Tôi giấu chúng ở đâu?"

Francis ước rằng Chúa sẽ không nói vào cuối đời chúng ta rằng: "Bạn đã bội đạo. Bạn đã đi chệch khỏi con đường của tôi. Bạn phủ phục mình trước một ngẫu tượng."

#newsKtjbsytxcz