Clicks411
CÓRKA MARYI

JEZUS: Słowo Boże jest nienaruszalne. Ono nigdy nie może być przez nikogo zmienione

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 14 stycznia 2014 roku, godz. 16.53

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Moi słudzy, wyznawcy i wszyscy, którzy oświadczają, że są Moi, mówią, że Mnie kochają, oznacza to dwie rzeczy. Kochają Mnie, ponieważ przyjmują Moje Słowo i oddają Mi cześć, wyznając prawdę.

Kiedy Mnie kochacie, musicie pozostać wiernymi Mojemu świętemu Słowu.
Oznacza to posłuszeństwo Mojemu Słowu we wszystkich rzeczach odnoszących się do prawdy. Kiedy wyznajecie Prawdę Mojego Słowa jako Moi wyświęceni słudzy, musicie pozostawać posłuszni Słowu Bożemu.

Gdy Mój Kościół zachowuje Słowo Boże, musicie pozostać posłuszni Mojemu Kościołowi. Ale gdy nadejdzie dzień, kiedy ci, którzy sprawują władzę w Moim Kościele, nie będą już głosili Prawdy, to musicie pozostać posłuszni tylko Mnie. Ponieważ Ja jestem Kościołem. Beze Mnie, waszego Jezusa, nie ma Kościoła.

Gdy Moim Słowem się manipuluje, a następnie je dostosowuje, to już przestaje ono być Moim Słowem. Możecie być posłuszni tylko prawdziwemu Słowu Bożemu. Jeśli podążycie za nową doktryną, utworzoną przez człowieka, która zastąpi Moje święte Słowo w Moich kościołach na całym świecie, to osoby odpowiedzialne za to świętokradztwo wyprą się Mnie. Pozostańcie posłuszni tylko tym, którzy głoszą Słowo Boże, bo jeśli nie jest to Moje Słowo – to nie jest ono od Boga.

Słowo Boże jest nienaruszalne. Ono nigdy nie może być przez nikogo zmienione. Posłuszeństwo wobec Mojego Kościoła jest ważne. Posłuszeństwo wobec Słowa Bożego jest tym, co decyduje, czy jesteś chrześcijaninem. Dzień, w którym zastąpicie Słowo Boże substytutem utworzonym przez człowieka, będzie dniem, w którym okażecie nieposłuszeństwo Słowu Bożemu.

W Moich Oczach możecie tylko wtedy pozostać posłuszni w Moim Kościele na ziemi, jeśli Prawda jest w nim zachowana. Nigdy nie możecie się bać głoszenia Prawdy, bo tylko Prawda was wyzwoli.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ac-posluszni-mojemu-kosciolowi
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…-remain-obedient-to-my-church/

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Jako pierwsze mają być zniszczone sakramenty, potem Msza, następnie Biblia

Matka Zbawienia: Wkrótce zostaniecie poproszeni, ażeby zamiast Świętej Eucharystii rozdawać Jej surogat — który nie będzie Ciałem Mojego Syna


JEZUS: Słowa, które zostaną użyte, by was oszukać, będą zawierały zwrot „dla dobra wszystkich"

BÓG OJCIEC: Przyjdzie czas, kiedy modlitwa Credo, która potwierdza, Kim Ja Jestem, zostanie tak zmieniona, aby czcić zamiast Mnie fałszywych bogów

JEZUS: Najświętsza Eucharystia musi być przyjmowana na język i nie może być zanieczyszczana przez ludzkie ręce

JEZUS: Ty, Mój Kościele, zostaniesz na 1260 dni odrzucony na pustynię ...

______________________________________________________________