Clicks977
csk.news
21

Katolícka cirkev: rúhanie sa stalo endemickou žáležitosťou

Adonis s homosexuálnou tématikou, bez rúk as paličkou v rozkroku má reprezentovať zmŕtvychvstalého Krista.

Toto umenie je súčasťou „Resurrection Door“ (2006) v obrovskej rímskej bazilike di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ktorú navrhol Michelangelo Buonarroti.

Dvere vyrobil poľský sochár Igor Mitoraj (+2014).

#newsIlksrrwfro

Joske
Psal jsem:

Joske
13. led

Až přijde Syn člověka

Je naprosto zbytečný a marný jakýkoli pokus o záchranu staré matrice, starého vězení, ve kterém si lidé namlouvali, že jsou Kristovi. Probuďte se a vyjděte ze společnosti nevěřících, jak vás volá Pán Ježíš Kristus.
Uvěřte Kristu a následujte ho.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se …More
Psal jsem:

Joske
13. led

Až přijde Syn člověka

Je naprosto zbytečný a marný jakýkoli pokus o záchranu staré matrice, starého vězení, ve kterém si lidé namlouvali, že jsou Kristovi. Probuďte se a vyjděte ze společnosti nevěřících, jak vás volá Pán Ježíš Kristus.
Uvěřte Kristu a následujte ho.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
dorka2
Nepriatelia BOHA si myslia,že HO môžu urážať,veď OTCA už nebude mať kto brániť.Ani Božieho SYNA.Ani MATKU Pána JEŽIŠA.

Petície:

proti urážaniu PÁNA JEŽIŠA
TU

www.citizengo.org/…/175895-presenta…

tfpstudentaction.org/petitions/remove-satanic-…

proti urážaniu PANNY MÁRIE

TU
americaneedsfatima.org/forms/E20603.html
dorka2 likes this.