KAHLENBERG
Snaha vec vysvetliť je síce pekná, ale márna. Nie je to tak jednoduché. Kto nemá hlad, tak hladnému neverí, takže to je to o čo tu beží.

Chytré reči sú chytré reči a žalostná situácia nešťastného človeka, ktorému nikto nie je reálne schopný (okrem jalových rečí) pomôcť, je žalostná situácia. Kto v nej nebol, alebo nie je, ani nevie o čom je reč.