Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks598
jan316316
2

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. január 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú - Lunettiovú

„Drahé deti! Nech je tento čas pre vás časom modlitby, aby skrze modlitbu Duch Svätý zostúpil na vás a dal vám obrátenie. Otvorte svoje srdcia a čítajte Sväté písmo, aby ste cez svedectvá aj vy boli bližšie k Bohu. Deti moje, hľadajte nadovšetko Boha a Božie veci, a pozemské ponechajte zemi, pretože satan vás priťahuje k prachu a hriechu. Vy ste pozvaní k svätosti a stvorení pre nebo. Preto hľadajte nebo a nebeské veci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

jan316316
Prosím o modlitbu posv. ruženca za zabitého Jána Kuciaka a jeho snúbenicu.
Anton Čulen