Clicks4.3K

Starec Rafail Berestov: 2016 začne 3. světová válka

Libor Halik
55
Žák Kirila Pavlova, toho zpovědníka předchozích patriarchů Ruska, který leží v komatu. Pavlov předpověděl, že až zemře, začne 3. světová válka. Světová válka znemožní všepravoslavný sněm liberálních …More
Žák Kirila Pavlova, toho zpovědníka předchozích patriarchů Ruska, který leží v komatu. Pavlov předpověděl, že až zemře, začne 3. světová válka. Světová válka znemožní všepravoslavný sněm liberálních (polověřících) pravoslavných biskupů. (L: zmátli by Pravoslavnou církev jako ji polověřící zmátli na 2.vatikánském katolickém koncilu - jejich zradou byl počat a v či po r.1966 porozen Antikrist). 00: Kristus vstal z mrtvých. Hurá. 1,40 Car očistí církev od zednářů, od tajných služeb, od všech biskupů mlčících vůči zlu. 2.29min Na Ukrajině se objevila dvoupolárnost světa. Svět zednářů a svět pravoslavných. Nakonec car zvítězí (nemyslí Putina). Jsi-li pouze vlažný křesťan, Bůh tě vyplyvne. 3,40 Car je tak talentovaný bohoslovec, že řekne slovo a budeme činit s pláčem pokání. Já i Abel jsme s ním nedávno mluvili a tak si ho zamilovali. Ale nesmím říci jeho jméno. 5.20 Já myslím, že příští rok (2016) začne světová válka, ale možná se mýlím a ona začne už zítra. Nahrávka je z r.2015 jak sám říká, po pravoslavných velikonocích, jak plyne z pozdravu Christos voskrese
5.30 Budou chtít příští rok (2016) zničit pravoslaví (tj. v r.2016 plánovaným všepravoslavnýn sněmem dnešních liberálních biskupů podobným 2.vatikánskému koncilu), a proto začne světová válka. 6.min Potom bude pravoslavný sobor a pomažou cara a všichni pravoslavní to poznají srdcem. 6.40 Vojákem, carem a patriarchou současně v 1 osobě bude. Uvádí výjimečné příklady z dějin světa, kdy pravoslavný biskup např. Makarios musel být a byl současně i politickým a vojenským vůdcem.
13.40 nejdůležitější je pokoření se, Bože daruj mě tvou bázeň, jak učí starec Efraim Arizonský. 15min Ano jsou duchovní, kteří mě pomlouvají a říkají, že jsem v prelesti (v sebeklamu). 19min Přišli ke mně lžicarové a chtěli, abych je pomazal na cara, což jsem odmítl. 22min Ale Bůh mi ukázal skutečného cara, pokorného, prozorlivého.
23min Poprosil mě, abych ho neprozrazoval. 26min proroctví: Teprve až budoucího cara zabijí, tak Antikrist bude ničit i Rusko, ne dřív. Rusko bude Antikrist ničit kratší dobu, než zbytek světa. 28min 150x "Raduj se Bohorodice" bude neprostupnou zdí proti pokušením od Antikrista. (tj. Zdrávas Maria, růženec)
julianaaaa and 2 more users like this.
julianaaaa likes this.
pelikán01 likes this.
rkim likes this.
janka cpž
Tuším o koho jde.
janka cpž likes this.
niedopytalski
Otázka je, jestli se jedná o proroctví.Z toho článku je patrné, že spiš než o proroctví se jedná o názor Starce Rafaila Berestova.
+Joseph+ likes this.
pepekvyskoč
Tak to máme zase další proroctví, celkem tedy už asi pátý začátek třetí světové války. Těch začátků už je prorokováno tolik, že se určitě jeden strefí...
+Joseph+ likes this.
Peter(skala) likes this.
Stylita
13.40 nejdůležitější je pokoření se, Bože daruj mě tvou bázeň, jak učí starec Efraim Arizonský.
niedopytalski
Já myslím, že příští rok (2016) začne světová válka, ale možná se mýlím a ona začne už zítra.
Pochopil jsem to správně?
Stařec předpověděl , že 3 světová válka začne nejpozději v roce 2016.
Protože to, že si něco myslí, nemusí znamenat, že to předpovídá.
Myslet si muže kde kdo ledacos.
+Joseph+ likes this.