06:21
Clicks507
Stano Kobella
Cez oheň #5 - Odkopnutie návyku 28. 7. 2011 - svedectvo od nášho brata Jána Boshoffa Sú niektoré veci, o ktorých neradi rozprávame a sú to naše zlyhania v živote. Ale chcem o tom porozprávať, pretože…More
Cez oheň #5 - Odkopnutie návyku 28. 7. 2011 - svedectvo od nášho brata Jána Boshoffa

Sú niektoré veci, o ktorých neradi rozprávame a sú to naše zlyhania v živote. Ale chcem o tom porozprávať, pretože som s tým mal problém.

Keď som sa spustil a odišiel od Ježiša, jedna zo zlých vecí čo som urobil bola, že som začal fajčiť. A ľutoval som to, ale fajčil som 12 rokov; 10 či 12 rokov, v čase keď som bol preč od Pána. Ale keď som sa vrátil k Ježišovi, chcel som prestať fajčiť s celým mojím srdcom.

Iné hriechy, ktoré sa ku mne pridružili bolo ľahké zanechať - len som ich prestal robiť. Ale ľudia, nedokázal som prestať fajčiť, odkopnúť ten návyk. A predtým som mnohokrát v živote skúšal prestať fajčiť, a potom som zúfalo chcel prestať fajčiť, pretože: som tu, prišiel som späť k Ježišovi, kajal som sa s celým mojím srdcom a povedal som: "Pane, chcem ti slúžiť s celým mojím srdcom, ale mám túto páchnucu cigaretu." A fajčil som z fajky a všemožný odpad, ale nedokázal som prestať fajčiť, a to ma zožieralo.

Toto bolo pred 25 rokmi. (1985) Memal som už spoľahnutie ďalej sa modliť, lebo čokoľvek som vyskúšal, skrátka som nemohol. Bol to démon, čo bol vo mne, bol to ten dym - mal ma. A ovplyvňovalo to môj život ako kresťana, ako učeníka, pretože som oddaný Ježišovi, ale nedokážem odkopnúť ten návyk.

A nariekal som k Bohu a povedal som: "Pane Ježišu, prosím pomôž mi, chcem prestať fajčiť." A čím viac som sa modlil a nariekal, tým ťažšie sa to stalo a nemohol som prestať fajčiť. Bol to pre mňa akoby neprekonateľný problém.

Až jedného dňa som sa vzdal a povedal som: "Pane, milujem Ťa. Ty poznáš moje srdce - chcem Ti slúžiť s celým mojím životom. A ak mám zomrieť na fajčenie, to mi nevadí, ale vieš, že Ťa milujem a chcem Ťa nasledovať s celým mojím srdcom." A odvrátil som svoje oči od dymu a uprel ich na Ježiša.

Bolo to asi o deň neskôr, možno dva dni, už si nepamätám, vkročil som do kolegovej kancelárie a on mi povedal: "Ján, prečo fajčíš?"

Povedal som: "Človeče, nenávidím to."

On vraví: "Tak prečo skrátka neprestaneš?"

Povedal som: "Čo tým myslíš?"

On vraví: "Nuž, zober si tú cigaretu a povedz jej: Nepotrebujem ťa, nechcem ťa, odíď odo mňa."

Znie to hlúpo, lebo predtým som už veľakrát skúšal prestať fajčiť. Vyšiel som von a prešiel do svojej kancelárie a posadil som sa tam a vzal som si balíček cigariet a povedal som: "Ty už viac nie si môj šéf, Ježiš je môj šéf."

Položil som to a už nikdy viac som nefajčil. Ten dym odo mňa odišiel. Neprestal som, ten dymový démon odo mňa odišiel, pretože som uprel svoje oči na Ježiša.

Predtým keď som skúšal prestať fajčiť, len som od seba odsunul všetky tabakové produkty, a keď ľudia blízko mňa fajčili, tak som dostal túžbu.

Teraz som už nemal túžbu! Nemal som žiadne abstinenčné príznaky. Nikdy viac som už netúžil fajčiť.

Predtým som prestal na pár dní fajčiť, potom si niekto zapálil predo mnou cigaru a vtedy som mohol čuchať, inhalovať jeho dym. Odišlo to! Ten dym odo mňa odišiel.

Moji Priatelia, Ježiš nás oslobodzuje, ale keď upierame zrak na náš problém, vtedy sa náš problém stáva veľkým, OBROVSKÝM - stáva sa väčším ako Kristus.

Keď uprieme naše oči na Krista, aby sme Ho oslavovali a aby bol s nami spokojný, potom tieto ostatné veci odpadnú ako špinavé handry. A ďakujem Bohu, nielen za to, že ma preniesol.

Iba povedať "Pane, prosím, odnes ma od dymu" a šlukovanie odíde? Nie, tak to nefunguje. Nechal ma trpieť, pretože sa učíme z toho, čo pretrpíme - a ja som trpel.

Z toho som sa tiež naučil, že mnohí kresťania sú pokrytci i ja som bol pokrytcom. Pretože si myslia: nuž, ja som nikdy nehrešil a som lepší ako tamten človek - takýto som bol. Ale musel som klesnúť, aby som si uvedomil, že nie som nič, ľudia. A že všetko je to o Ježišovi! Musel som byť závislý na tej veci, aby som si uvedomil, že jedine Ježiš ma môže oslobodiť. Nie je to o ničom inom, len o Panstve Ježiša Krista, dávať Ho na prvé miesto v našich životoch, a vtedy nás On vyslobodí zo všetkého.

Ďalšia vec je, že nie preto, že nefajčíte, vás Boh miluje, ale preto, že ste čistí v srdci. K Bohu vás nepriblíži to, ak si môžete zadovážiť vašu vlastnú svätosť, nie. Je to poslušnosť, na ktorej záleží v Božích očiach a musel som sa najprv naučiť, že som nemohol spraviť seba prijateľným Bohu, keď prestanem fajčiť - veru nemohol! Nemohol som si pomôcť! Ale keď som to všetko odovzdal a povedal som: "Pane, milujem ťa každopádne" - On ma vyslobodil, pretože ma miluje.

Ja nie som nič, priatelia moji - Ježiš je všetkým. Moje svedectvo je o Ježišovi a o tom, čo Ježiš pre mňa urobil a čo urobí pre vás, ak Mu dôverujete - nie je to o mne. Ja? Ja som zlyhaním, ale Ježiš ma zdvihol a Ježiš môže použiť hociktorú starú nádobu, ktorá sa poskytne k dispozícii Kristovi.

Ale musíme prichádzať s čistým srdcom a podriaďovať sa Kristovi. Nepotrebujete odkopnúť návyk - on sám od vás odíde. Len maj svoj zrak na Ježišovi, priateľu/priateľka.

Nech ťa Ježiš požehná.

youtube.com/watch?v=YMU_KQJfUP0
Public domain