szuirad1
4192

Św. Pius V, papież 30 kwietnia

Opromienione nieśmiertelną chwałą imię świętego Piusa V – kojarzone przede wszystkim z wiktorią chrześcijaństwa nad islamem w bitwie pod Lepanto – było noszone przez człowieka rzeczywiście niezwykłego, nie tylko ze względu na zasługi polityczne. Antonio Ghislieri, syn ubogiej rodziny zamieszkałej w Bosco Marengo w Piemoncie, jako dziecko pracował przy wypasie bydła, a jego jedynym pragnieniem od młodości było żyć z Bogiem w ukryciu i Boga mieć za świadka postępu w cnotach chrześcijańskich. W tym celu wstąpił do konwentu dominikanów w wieku lat czternastu i przyjął imię Michał. Pobierał nauki w Bolonii, zaś święcenia kapłańskie przyjął w roku 1528. Jego zdolności sprawiły, iż został mianowany profesorem teologii w Pawii i pracował jako wykładowca w różnych seminariach przez szesnaście lat.

Sytuacja religijna w Europie nie pozwoliła mu jednak prowadzić prostego i cichego życia, o jakim marzył, lecz powołała go do spożytkowania swych zdolności na chwałę Boga i obronę Kościoła. Ojciec Michał rozpoczął pełnienie posługi kapłańskiej niedługo po tym jak Marcin Luter wywołał w Niemczech rewolucję religijną, której pożoga rozchodziła się po Europie. Grabiono mienie kościelne i mordowano osoby duchowne, prześladowano ludność miast i wsi, a przede wszystkim siano spustoszenie w duszach ludzi, którzy przyjmując religię powstałą w umyśle augustiańskiego apostaty, odchodzili od Kościoła Chrystusowego i tracili łączność z łacińską cywilizacją. Odpowiedzią na opłakane skutki rewolucji było ożywienie działalności inkwizycyjnej w państwach szczególnie dotkniętych jej wpływem.

Tak jak wcześniej zalety umysłu ... Św. Pius V, papież
szuirad1
Św Józef Marello, biskup 30 kwietnia .:ILG:. - Czytelnia: 30 kwietnia - Św. Józef Marello
szuirad1
Św Józef Benedykt Cottolengo, prezbiter 30 kwietnia brewiarz.:ILG:. - Czytelnia: 30 kwietnia - Św. Józef Cottolengo
2 more comments from szuirad1
szuirad1
szuirad1
Św Aldobrand, biskup 30 kwietnia
.:ILG:. - Czytelnia: 30 kwietnia - Św. Aldobrand