hr.news
96

Žrtva vlastitih proturječnosti: Roche kritizira liturgijski individualizam

Ni Ivan Pavao II. ni Benedikt XVI. navodno nisu nastojali promovirati rimsku misu, nadbiskup Arthur Roche, prefekt Kongregacije za liturgiju, rekao je za OmnesMag.com (9. svibnja).

Htjeli su se samo "brinuti za ljude koji imaju poteškoća" s Novus Ordom, tvrdio je implicirajući da nakon Traditionis Custodesa on i Franjo ne mare za te vjernike.

Osvrnuvši se na liturgiju, Roche je naglasio da su moderni liberalizam i individualizam izazov za Crkvu: "Lako je misliti na moju osobnu preferenciju, na specifičnu vrstu liturgije, na poseban izraz slavlja, na ovog svećenika, a ne na ovaj drugog svećenika; ali taj individualizam nije od karaktera Crkve."

NewLiturgicalMovement.org primjećuje da se ova izjava ne može odnositi na rimski obred koji se toliko trudi da zaštiti vjernike od liturgijskih preferencija slavljenika.

Stoga je očito da je Roche - ne primijetivši to - osudio Novus Ordo gdje svaki svećenik izmišlja svoju "vrstu liturgije".

#newsMlpecmtszq