01:13:00
Libor Halik
82.7K
Sv. Amfilochij Počajevský předpověděl válku na Ukrajině (zemřel 1971) kdy jen "západní Ukrajina odejde k Německu, ale ostatní bude sama sebou" (čili ruskou dle svých historických kořenů). Sergij …More
Sv. Amfilochij Počajevský předpověděl válku na Ukrajině (zemřel 1971)

kdy jen "západní Ukrajina odejde k Německu, ale ostatní bude sama sebou" (čili ruskou dle svých historických kořenů). Sergij Aliev z Jekaterinburgu (kde komunističtí Židé umučili sv. cara Mikuláše II) pobyl v srpnu 2014 v monastýrech Athosu, protože starci Athosu předpověděli, že r.2014 bude sesazen ukrajinský prezident Janukovič, protože ač vírou pravoslavný, se chová stejně hříšně jako předchozí prezidenti.
0,19sec v masmédiích v r.2011 (či 2012 - neslyším dobře) bylo, že starci z Athosu předpovídají brzkou změnu vlády na Ukrajině
0,37sec že v r.2014 Janukovič bude svržen.
0,42sec klíčovou příčinou této změny vládců bude, že pravoslavný křesťan prezident, služebník Boží Viktor se chová stejně špatně jako jeho předchůdci.
1min Je smutné, že se toto proroctví uskutečnilo.
1min11sec Sergij Aliev: Nyní vidíme rozvíjející se tragédii
1,19 bratrského ukrajinského národa s ruským.
1,25 Na hoře Athos v srpnu 2014 jsem se setkal se starci
1,31 Cílem mé pouti bylo objasnit si k čemu povede situace na Ukrajině.
1,38 Jaké bude mít následky?
1,41 Jaké je řešení této situace?
2min Igumen Gregorij je jedním z nejuznávanějších starců Athosu.
2.40min Je to starec Gregorij Григорий (Зумис), jehož rodným strýcem byl sv. Josif Isichast.
5.14min foto starce. Požehnal jim jet autem za všemi starci Athosu.
7.37 Allen Dalles ředitel CIA v kongresu USA r.1948 řekl: budeme podporovat všechny hříchy ruského lidu, pokolení za pokolením, hlavně mládež uděláme cynickou kosmopolitní.
12min starec Nikolaj (Generalov) překládal do ruštiny slova sv. Paisije Athoského, kterého znal zblízka.
12.28 jeho foto. Ptal jsem se ho na situaci dnes na Ukrajině a ve světě.
12.45 On mi řekl, že vloni r.2013 k němu zatelefonovali a pozvali ho do Uranopolisu na setkání s igumenkou jednoho z monastýrů (klášterů) Ukrajiny.
13.09 Ona byla duchovní žačkou svatého Amfilochije Počajevského. Bylo to ještě několik měsíců před Majdanem, a proto jsem nevěřil slovům, která mě tj. starci Nikolaji (Generalovi) řekla.
13.24 Řekla, že otec Amfilochij jí za svého života řekl, že bude válka na Ukrajině.
13.35 "Že západní Ukrajina odejde k Německu."
13.39 "A východní Ukrajina bude sama (станет сама по себе)"
13.42 Ptal jsem se starce, co dělat nyní. Odpověděl mi, že před několika měsíci mu telefonovalo 1 jeho učednice z Kyjeva.
14.02 V strašné panice říkala, že neví co má dělat. Batuška jí řekl, ať se uklidní a nedívá se na TV.
14.40 A ať místo TV čte 6 modlitebních kafizm za darování pokoje. Kolik poklon děláš, aby se situace na Ukrajině změnila?
15.00 Za 2 měsíce mu ona znovu telefonuje, plníc příkazy báťušky, už je klidná.
15.20 Co se týče vojenských událostí v Doněcku, Lugansku. V ukrajinské Nacionalnoj gvardii jsou mnozí pravoslavní, chodí do chrámů a zpovídají se a bojují proti pravoslavným Novorosii.
15.40 Ze strany Ruska jsou též pravoslavní kozáci a dobrovolníci z celého Ruska. Z toho se raduje jen satan.
15.51 Starec mi řekl: Nepřítele je možno porazit jen kající modlitbou, ne náboji.
19.00 Starec Gavriil je jedním z nejctěnějších otců Athosu. Blízko skitu Panaguda. Duchovním собратом přítelem, kolegou sv. Paisije Athoského
19.20 Po smrti starce Paisije přijímá poutníky místo něj.
19.30 Jeho žáci ho vyvezli na léčení z Athosu, tam za 3 dny ho navštívilo přes 30 000 lidí.
20.00 foto starec Gavriil (Kutlumušskij) Гавриил (Кутлумушский).
20.13 z řečtiny tlumočí už ležícího starce: "Je to nebezpečné. Přibližujeme se k 3. světové válce."
20.22 "Otci řekni, kdekoliv je, ať říká nejhlavnější, aby se modlili, a v pondělí, středu, pátek - zejména otcové, aby se postili přísně bez másla, milostynju vse dobrodeteli,
20.52 jako magnet přitahuje železo, tak i všechny tyto skutky přitahují Boží milosrdenství.
20.56 A co laici: také. Zpověď, milosrdenství, modlitba. Neexistuje jiný způsob přiblížit, přitáhnout milost Boží.
21.19 Ale když lidé toto nechtějí slyšet, tak to řekni těm, kdo slyší.
22.10 Jestliže bude nyní 3. světová válka, tehdy se naplní slova
22.16 svatého Kosmy Etolijského, který říkal: "Nastane doba, kdy když půjdeš, budeš chodit několik dní, než potkáš (živého) člověka."
22.45 Je nutno se modlit, protože Kristus je kníže míru, od něj pochází mír. On je bohatým na mír, může ho darovat.
22.57 On vládne světu a daruje mír. Protože jen Bůh může obnovit mír, ne současní vládci.
25.00 Jeroschimonach Joan (či Joel - neslyšel jsem dobře) je skrytým starcem.
25.05 Starce Gavriila jsem poznal, když jsem byl před několika lety u něj.
25.13 On mi řekl, že na Athosu zná 2 lidi svatého života.
25.18 Jeden je ruský jeroschimonach Rafail
25.24 Druhý je skrytý starec N.:
25.38 "To co nastane, bude trestem za naše hříchy.
26min Válka od nejstarších dob starozákonního Izraele byla trestem za hřích."
26.09 "Když se Izraelci začali klanět modlám, tak to nastalo." (L: v Assisi r.1986 poklonu modlám začal papež Jan Pavel II.)
26.50 "Musíme být vždy připraveni vždy vyznávat křesťanskou víru
27.00 v těchto událostech, nic jiného nám už nezbývá."
27.05 Ptá se ho: Je ještě možnost se té válce vyhnout?
27.11 řecky
27,40 ruský překlad "To ví jen Bůh nebo nějaký duchovník velmi blízký Bohu."
27.51 "Nám hříšným zůstává jen být pevnými v naší víře."
27.57 řecky
28.10 "Zbývá nám vyzpovídat se, připravit se na smrt."
28.25 Dotaz: Je možno lidi přivést k pokání?
28.56 "Vše co probíhá, to je výzvou k pokání. Nakolik se kajeme pouze slovy,.."
29min "Všechny ty antikristovské události jsou výzvou k pokání, ale my se nekajeme."
29.12 "Jen pokání nám zůstává, nic jiného nám nedokáže pomoci."
32.05 Rafail obyvatel Trojicko sergijevské lávry (kláštera) odešel začátkem 50.let
32,25 a jeví se žákem starce Isakija Kirila Pavlova (nerozuměl jsem možná dobře jmého)
32.32 baťuška Rafail je dle slov starce Kirila hlasem volajícím na poušti.
33min Dodával, že jestliže baťuška Rafail zamlčí v naší době, tak kameny budou mluvit.
33.15 Báťuška Rafail žil jako poustevník v Abcházii v 90. letech s požehnáním od starce Kirila.
33.20 Když došlo k probuzení Valámského kláštera, tak mu dal starec Kirill požehnání, aby tam duchovně krmil bratry.
33.30 Jak mi řekla větší část bratří, která zůstala na Valámu v 90.letech, tak ta doba byla lepší,
33.35 neboť takovýto briliant, který k nim přišel z hor, je krmil.
33.49 Potom báťuška Rafail byl požehnán jít na sv. horu Athos,
33.54 kde je i nyní.
34.10 Starec Rafail: "Bůh dopouští za naše hříchy a nezákonnosti.
34.15 Bůh nás nepokouší, my sebe pokoušíme.
34.22 A za naše hříchy Bůh posílá tresty.
34.27 Bůh je velmi dlouho trpělivým
34.33 a hle nyní už na Rusko začala válka.
34.40 Lidé si myslí, že Rusové chtějí dobýt Ukrajinu.
34.45 Ale co je Ukrajina, takové jméno nikdy nebývalo v té zemi.
34.50 Vzpomínám ji jako Kyjevskou Rus.
34.55 Naše hlavní město. Kníže Vladimír, naše sluníčko, křtil svatou Rus.
35.05 Všichni se k tomu vztahujeme, žádných Ukrajinců ani Moskvanů tehdy nebylo.
35.12 Všechny tyto názvy jsou vítězstvím našich nepřátel.
35.23 Jak dál můžeme rozdělovat naše jazyky? To probíhá nejen s bratry, tzv. Ukrajinci, ale i s dalšími Slovany,
35.39 aby nebylo všeslovanské jednoty."
35.48 Starec Rafail: "Oni za Antikrista a my se znamením kříže za Krista, neboť válka se vede proti pravoslaví (pravověří)."
38.58 My musíme být pravoslavně vcírkevňováni, naplňováni Bohem skrze modlitbu k Ježíši Kristu, pokáním, sebepokořování, s pláčem a slzami,
39.14 milosrdenstvím, poslušností. Pomáhej nám v tom Bůh. Tak žít, abychom byli v Bohu.
39.20 Celá naše trojjediná Rus - Kyjevská Rus, moskevská Rus i Bělorus se musí duchovně upevňovat v Bohu, získávat Ducha svatého.
39.36 Upevňovat se ve víře. Zpevňovat svou vlast, i své vojenské síly i mládež, aby chránila
39.47 naši trojjedinou pravoslavnou Rus. Jestliže se budeme ze srdce modlit,
39.56 aby Bůh ochránil lidstvo od atomového, bakteriologického, chemického zničení.
40min Bakteriologické zbraně nejsou méně nebezpečná nežli atomové.
40.08 Proto je třeba se modlit k Bohu, aby nedošlo ke zničení lidstva.
40.12 Je možno vymodlit, aby nedošlo k masovému zničení atomovému, bakteriologickému, chemickému celého Ruska (či světa - neslyším dobře).
40.25 Všechna naše síla je v Kristu, ve svaté pravoslavné (pravověrné) víře.
40.34 Bůh je naše síla, v tom to je, ne v naší odvaze, ne v našich svalech.
40.43 Ano, ruský národ je dostatečně statečný, ale naše síla je v Bohu.
40.50 Bůh nebude posmíván, rouhán, zesměšňován, On chrání své modlící se pravověrné dnem i nocí.
41min milování peněz (lakota) a jídla a opilství.
42.43 Starec Dionisij je duchovním žákem starce Iliana, kt.byl igumenem kláštera Simonopetra.
43min Teď je velmi nemocný. On poslal do Stavronikity monastýru starce Dionisija
43,40 Starec Dionisij byl dlouho duchovníkem a vedoucím bratrstva chrámu sv. hrobu J Krista v Jeruzalémě a jedním z těch, kdo mohl být zvolen na jeruzalémského patriarchu.
44.10 Nyní duchovně nese kříž v mateřském Řecku.
44.15 Založil 6 klášterů, 4 v Řecku, 2 v USA.
44.22 Starec Dionisij (Kalambonas) foto.
44.30 Starec Dionisij řecky:
44.35 rusky "Jestliže v rodině vyrostlo dítě a založilo svou vlastní rodinu,
44.47 jestli chce být samostatným"
45.12 "Ukrajina nyní chce být samostatnou, nezávislou.
45.45 Proto mohou požádat zdvořile, po sousedsky, oni nejsou nepřátelé.
46.15 Problém přichází zvenku od těch, kteří chtějí, aby Ukrajina byla jejich pěšákem.
46.40 Modleme se, aby Ukrajinci nepřijímali tato pokušení, ale aby spolupracovali s Rusy. To je naše modlitba.
47.30 To je naše vnitřní prosba k ukrajinskému národu,
47.45 aby nenaslouchali starodávnému hadu."
48min Láska k břichu.
49.20 Ale co se může stát, když nenaslouchají?
49.28 "Přikázání Boží zní: nezabiješ, ale oni nyní zabíjejí."
49.44 "Pokušení, které přichází zvenku"
50.10 I jestliže by sami Ukrajinci chtěli válčit proti Rusku, nedokážou to bez vnější pomoci.
50.40 Modleme se, aby ruská církev a vláda neudělala chybu.
51,12 Válka nebude?
51.17 "Kdo jde proti Bohu, bude mít nepřítele."
51.41 Válka je otcem všeho,
51,52 všeho budoucího, jako Kristus řekl, že meč (válku) přinesl na Zem, ale meč Ducha sv.…
Libor Halik
Sv. Amfilochij Počajevský předpověděl válku na Ukrajině (zemřel 1971), kdy "západní Ukrajina odejde k Německu, ale východní bude sama sebou" (станет сама по себе)". L: Co znamená, že východní Ukrajina bude sama sebou - dnes 21.2.2023 NECHÁPU. Dnes ale západní Ukrajina ještě neodešla k Německu, proto válka na Ukrajině pokračuje.
běda vám bezbožníci
Ani nedojde. Bratr Počajevský si udřiml a vnikl mu tam
démon do představ. To se stává. To je normální. Na
to nesmíme zapomínat, že jsou to jen lidská slova.
Libor Halik
LUTHEROVÁ, přejmenovala jste se na běda vám bezbožníci, ale Vaše neuctivé komentáře Vás prozradily, blokuji Vás proto opět.
Libor Halik
Celý text pod videem: Sv. Amfilochij Počajevský předpověděl válku na Ukrajině (zemřel 1971), kdy jen "západní Ukrajina odejde k Německu, ale ostatní bude sama sebou" (čili ruskou dle svých historických kořenů). Sergij Aliev z Jekaterinburgu (kde komunističtí Židé umučili sv. cara Mikuláše II) pobyl v srpnu 2014 v monastýrech Athosu, protože starci Athosu předpověděli, že r.2014 bude sesazen …More
Celý text pod videem: Sv. Amfilochij Počajevský předpověděl válku na Ukrajině (zemřel 1971), kdy jen "západní Ukrajina odejde k Německu, ale ostatní bude sama sebou" (čili ruskou dle svých historických kořenů). Sergij Aliev z Jekaterinburgu (kde komunističtí Židé umučili sv. cara Mikuláše II) pobyl v srpnu 2014 v monastýrech Athosu, protože starci Athosu předpověděli, že r.2014 bude sesazen ukrajinský prezident Janukovič, protože ač vírou pravoslavný, se chová stejně hříšně jako předchozí prezidenti.
0,19sec v masmédiích v r.2011 (či 2012 - neslyším dobře) bylo, že starci z Athosu předpovídají brzkou změnu vlády na Ukrajině
0,37sec že v r.2014 Janukovič bude svržen.
0,42sec klíčovou příčinou této změny vládců bude, že pravoslavný křesťan prezident, služebník Boží Viktor se chová stejně špatně jako jeho předchůdci.
1min Je smutné, že se toto proroctví uskutečnilo.
1min11sec Sergij Aliev: Nyní vidíme rozvíjející se tragédii
1,19 bratrského ukrajinského národa s ruským.
1,25 Na hoře Athos v srpnu 2014 jsem se setkal se starci
1,31 Cílem mé pouti bylo objasnit si k čemu povede situace na Ukrajině.
1,38 Jaké bude mít následky?
1,41 Jaké je řešení této situace?
2min Igumen Gregorij je jedním z nejuznávanějších starců Athosu.
2.40min Je to starec Gregorij Григорий (Зумис), jehož rodným strýcem byl sv. Josif Isichast.
5.14min foto starce. Požehnal jim jet autem za všemi starci Athosu.
7.37 Allen Dalles ředitel CIA v kongresu USA r.1948 řekl: budeme podporovat všechny hříchy ruského lidu, pokolení za pokolením, hlavně mládež uděláme cynickou kosmopolitní.
12min starec Nikolaj (Generalov) překládal do ruštiny slova sv. Paisije Athoského, kterého znal zblízka.
12.28 jeho foto. Ptal jsem se ho na situaci dnes na Ukrajině a ve světě.
12.45 On mi řekl, že vloni r.2013 k němu zatelefonovali a pozvali ho do Uranopolisu na setkání s igumenkou jednoho z monastýrů (klášterů) Ukrajiny.
13.09 Ona byla duchovní žačkou svatého Amfilochije Počajevského. Bylo to ještě několik měsíců před Majdanem, a proto jsem nevěřil slovům, která mě tj. starci Nikolaji (Generalovi) řekla.
13.24 Řekla, že otec Amfilochij jí za svého života řekl, že bude válka na Ukrajině.
13.35 "Že západní Ukrajina odejde k Německu."
13.39 "A východní Ukrajina bude sama (станет сама по себе)"
13.42 Ptal jsem se starce, co dělat nyní. Odpověděl mi, že před několika měsíci mu telefonovalo 1 jeho učednice z Kyjeva.
14.02 V strašné panice říkala, že neví co má dělat. Batuška jí řekl, ať se uklidní a nedívá se na TV.
14.40 A ať místo TV čte 6 modlitebních kafizm za darování pokoje. Kolik poklon děláš, aby se situace na Ukrajině změnila?
15.00 Za 2 měsíce mu ona znovu telefonuje, plníc příkazy báťušky, už je klidná.
15.20 Co se týče vojenských událostí v Doněcku, Lugansku. V ukrajinské Nacionalnoj gvardii jsou mnozí pravoslavní, chodí do chrámů a zpovídají se a bojují proti pravoslavným Novorosii.
15.40 Ze strany Ruska jsou též pravoslavní kozáci a dobrovolníci z celého Ruska. Z toho se raduje jen satan.
15.51 Starec mi řekl: Nepřítele je možno porazit jen kající modlitbou, ne náboji.
19.00 Starec Gavriil je jedním z nejctěnějších otců Athosu. Blízko skitu Panaguda. Duchovním собратом přítelem, kolegou sv. Paisije Athoského
19.20 Po smrti starce Paisije přijímá poutníky místo něj.
19.30 Jeho žáci ho vyvezli na léčení z Athosu, tam za 3 dny ho navštívilo přes 30 000 lidí.
20.00 foto starec Gavriil (Kutlumušskij) Гавриил (Кутлумушский).
20.13 z řečtiny tlumočí už ležícího starce: "Je to nebezpečné. Přibližujeme se k 3. světové válce."
20.22 "Otci řekni, kdekoliv je, ať říká nejhlavnější, aby se modlili, a v pondělí, středu, pátek - zejména otcové, aby se postili přísně bez másla, milostynju vse dobrodeteli,
20.52 jako magnet přitahuje železo, tak i všechny tyto skutky přitahují Boží milosrdenství.
20.56 A co laici: také. Zpověď, milosrdenství, modlitba. Neexistuje jiný způsob přiblížit, přitáhnout milost Boží.
21.19 Ale když lidé toto nechtějí slyšet, tak to řekni těm, kdo slyší.
22.10 Jestliže bude nyní 3. světová válka, tehdy se naplní slova
22.16 svatého Kosmy Etolijského, který říkal: "Nastane doba, kdy když půjdeš, budeš chodit několik dní, než potkáš (živého) člověka."
22.45 Je nutno se modlit, protože Kristus je kníže míru, od něj pochází mír. On je bohatým na mír, může ho darovat.
22.57 On vládne světu a daruje mír. Protože jen Bůh může obnovit mír, ne současní vládci.
25.00 Jeroschimonach Joan (či Joel - neslyšel jsem dobře) je skrytým starcem.
25.05 Starce Gavriila jsem poznal, když jsem byl před několika lety u něj.
25.13 On mi řekl, že na Athosu zná 2 lidi svatého života.
25.18 Jeden je ruský jeroschimonach Rafail
25.24 Druhý je skrytý starec N.:
25.38 "To co nastane, bude trestem za naše hříchy.
26min Válka od nejstarších dob starozákonního Izraele byla trestem za hřích."
26.09 "Když se Izraelci začali klanět modlám, tak to nastalo." (L: v Assisi r.1986 poklonu modlám začal papež Jan Pavel II.)
26.50 "Musíme být vždy připraveni vždy vyznávat křesťanskou víru
27.00 v těchto událostech, nic jiného nám už nezbývá."
27.05 Ptá se ho: Je ještě možnost se té válce vyhnout?
27.11 řecky
27,40 ruský překlad "To ví jen Bůh nebo nějaký duchovník velmi blízký Bohu."
27.51 "Nám hříšným zůstává jen být pevnými v naší víře."
27.57 řecky
28.10 "Zbývá nám vyzpovídat se, připravit se na smrt."
28.25 Dotaz: Je možno lidi přivést k pokání?
28.56 "Vše co probíhá, to je výzvou k pokání. Nakolik se kajeme pouze slovy,.."
29min "Všechny ty antikristovské události jsou výzvou k pokání, ale my se nekajeme."
29.12 "Jen pokání nám zůstává, nic jiného nám nedokáže pomoci."
32.05 Rafail obyvatel Trojicko sergijevské lávry (kláštera) odešel začátkem 50.let
32,25 a jeví se žákem starce Isakija Kirila Pavlova (nerozuměl jsem možná dobře jmého)
32.32 baťuška Rafail je dle slov starce Kirila hlasem volajícím na poušti.
33min Dodával, že jestliže baťuška Rafail zamlčí v naší době, tak kameny budou mluvit.
33.15 Báťuška Rafail žil jako poustevník v Abcházii v 90. letech s požehnáním od starce Kirila.
33.20 Když došlo k probuzení Valámského kláštera, tak mu dal starec Kirill požehnání, aby tam duchovně krmil bratry.
33.30 Jak mi řekla větší část bratří, která zůstala na Valámu v 90.letech, tak ta doba byla lepší,
33.35 neboť takovýto briliant, který k nim přišel z hor, je krmil.
33.49 Potom báťuška Rafail byl požehnán jít na sv. horu Athos,
33.54 kde je i nyní.
34.10 Starec Rafail: "Bůh dopouští za naše hříchy a nezákonnosti.
34.15 Bůh nás nepokouší, my sebe pokoušíme.
34.22 A za naše hříchy Bůh posílá tresty.
34.27 Bůh je velmi dlouho trpělivým
34.33 a hle nyní už na Rusko začala válka.
34.40 Lidé si myslí, že Rusové chtějí dobýt Ukrajinu.
34.45 Ale co je Ukrajina, takové jméno nikdy nebývalo v té zemi.
34.50 Vzpomínám ji jako Kyjevskou Rus.
34.55 Naše hlavní město. Kníže Vladimír, naše sluníčko, křtil svatou Rus.
35.05 Všichni se k tomu vztahujeme, žádných Ukrajinců ani Moskvanů tehdy nebylo.
35.12 Všechny tyto názvy jsou vítězstvím našich nepřátel.
35.23 Jak dál můžeme rozdělovat naše jazyky? To probíhá nejen s bratry, tzv. Ukrajinci, ale i s dalšími Slovany,
35.39 aby nebylo všeslovanské jednoty."
35.48 Starec Rafail: "Oni za Antikrista a my se znamením kříže za Krista, neboť válka se vede proti pravoslaví (pravověří)."
38.58 My musíme být pravoslavně vcírkevňováni, naplňováni Bohem skrze modlitbu k Ježíši Kristu, pokáním, sebepokořování, s pláčem a slzami,
39.14 milosrdenstvím, poslušností. Pomáhej nám v tom Bůh. Tak žít, abychom byli v Bohu.
39.20 Celá naše trojjediná Rus - Kyjevská Rus, moskevská Rus i Bělorus se musí duchovně upevňovat v Bohu, získávat Ducha svatého.
39.36 Upevňovat se ve víře. Zpevňovat svou vlast, i své vojenské síly i mládež, aby chránila
39.47 naši trojjedinou pravoslavnou Rus. Jestliže se budeme ze srdce modlit,
39.56 aby Bůh ochránil lidstvo od atomového, bakteriologického, chemického zničení.
40min Bakteriologické zbraně nejsou méně nebezpečná nežli atomové.
40.08 Proto je třeba se modlit k Bohu, aby nedošlo ke zničení lidstva.
40.12 Je možno vymodlit, aby nedošlo k masovému zničení atomovému, bakteriologickému, chemickému celého Ruska (či světa - neslyším dobře).
40.25 Všechna naše síla je v Kristu, ve svaté pravoslavné (pravověrné) víře.
40.34 Bůh je naše síla, v tom to je, ne v naší odvaze, ne v našich svalech.
40.43 Ano, ruský národ je dostatečně statečný, ale naše síla je v Bohu.
40.50 Bůh nebude posmíván, rouhán, zesměšňován, On chrání své modlící se pravověrné dnem i nocí.
41min milování peněz (lakota) a jídla a opilství.
42.43 Starec Dionisij je duchovním žákem starce Iliana, kt.byl igumenem kláštera Simonopetra.
43min Teď je velmi nemocný. On poslal do Stavronikity monastýru starce Dionisija
43,40 Starec Dionisij byl dlouho duchovníkem a vedoucím bratrstva chrámu sv. hrobu J Krista v Jeruzalémě a jedním z těch, kdo mohl být zvolen na jeruzalémského patriarchu.
44.10 Nyní duchovně nese kříž v mateřském Řecku.
44.15 Založil 6 klášterů, 4 v Řecku, 2 v USA.
44.22 Starec Dionisij (Kalambonas) foto.
44.30 Starec Dionisij řecky:
44.35 rusky "Jestliže v rodině vyrostlo dítě a založilo svou vlastní rodinu,
44.47 jestli chce být samostatným"
45.12 "Ukrajina nyní chce být samostatnou, nezávislou.
45.45 Proto mohou požádat zdvořile, po sousedsky, oni nejsou nepřátelé.
46.15 Problém přichází zvenku od těch, kteří chtějí, aby Ukrajina byla jejich pěšákem.
46.40 Modleme se, aby Ukrajinci nepřijímali tato pokušení, ale aby spolupracovali s Rusy. To je naše modlitba.
47.30 To je naše vnitřní prosba k ukrajinskému národu,
47.45 aby nenaslouchali starodávnému hadu."
48min Láska k břichu.
49.20 Ale co se může stát, když nenaslouchají?
49.28 "Přikázání Boží zní: nezabiješ, ale oni nyní zabíjejí."
49.44 "Pokušení, které přichází zvenku"
50.10 I jestliže by sami Ukrajinci chtěli válčit proti Rusku, nedokážou to bez vnější pomoci.
50.40 Modleme se, aby ruská církev a vláda neudělala chybu.
51,12 Válka nebude?
51.17 "Kdo jde proti Bohu, bude mít nepřítele."
51.41 Válka je otcem všeho,
51,52 všeho budoucího, jako Kristus řekl, že meč (válku) přinesl na Zem, ale meč Ducha sv."
52.14 "Ne k vraždění bratrů."
52.25 "Církev má mučedníky, ne vrahy."
52.55 "Jestli si Ukrajinci nesednou s Rusy za 1 stůl, aby vyřešili problémy, ale přijmou to, co jim přináší USA a EU, tak
53.00 tak vyrostou problémy.
Nyní je postavení Moskvy jako bylo postavení apoštola Petra, když mu Pán Ježíš řekl, aby zastrčil meč do pochvy a nepoužil ho.
53.48 Největší silou je nepoužít svou sílu
53.56 a nechtít vyzývat Rusko, aby použilo vší svou sílu. Největší silou v Rusku je svatost."
54.06 "Je to modlitba Rusů".
54.19 citát Suvorova: Celomudrie (čistota, včetně nesmilnění) dcery je mi dražší než život i osobní čest.
54.31 citát archimandrity Pavla Gruzdeva: Na Rusi říkávali nevěsta je od slova nevědět, ale jestli ona věděla před manželstvím, tak je čarodějnice. Ale nyní mají zvyky nové, a ženy smějí smilnit. Proto bílé šaty a bílý závoj mohou oblékat jen nevěsty, jako znamení čistoty.
54.57 Hitlerovi oznámil hl.lékař K. Cejs. Prozkoumali jsme mnoho zajatkyň z Ruska vojaček i civilistek. 96% do 24 let věku jsou pannami. Muži zajatí také jsou morální. Musíme rychle uzavřít příměří. Takový morální národ neporazíme.
56.20 Starec Dionisij: Jestli se Rusko bude snažit, aby nebojovalo zbraněmi, ale Duchem svatým,
56.30 tak toto pokušení odejde. Stane se, co řekl JK v Apokalypse, že se zkrátí tyto dny, neboť Ježíš je Pán.
57.24 Svou sílu použijme k modlitbě za bratra a ne k použití zbraně proti němu.
58.38 Jestliže vidíme obrovskou bouřku přicházet, tak podobně je, když vidíme příznaky války. Ale síla Ruska je v modlitbách dětí.
59.30 Ve svatosti smíření se, jako když proroku Eliášovi Bůh řekl, že nezůstal sám, že věrných je v národě víc.
59.55 Taková je síla sv. Rusi, tehdy nebude válka, jestli Rusko si uvědomí tuto svou duchovní sílu.
1hod reklama: Lenost, smutek, únava a z toho vzdání se zlu je smrtelným hříchem.
1h2min54sec Navštívili jsme starce, i ti všichni i ti kteří nám nedovolili udělat audiozáznam, říkali, že válka bude, že bude k vyhubení.
1h3,23 Vyplní se Apokylypsa, že 2/3 obyvatel zeměkoule zahyne a to v nejbližší budoucnosti.

1h3,38 A to proto, že kněží budou tak nemorální jako bývali laici, a laici budou tak nemorální jako démoni, jak pravil sv. Antonín Velký.
1h3,36 Neboť démoni nejsou schopni činit pokání.
1h4min Je možno změnit dějiny? Starci mluvili různými slovy, ale jako v starozákonní knize Jonáše proroka připomněli, že
1h4,11 že Ninivetští činili pokání přísným postem. Když Jonáš čekal, Bůh mu odpověděl, že On odpustil kajícím.
1h5,10 Nestačí mít zákon Boží na papíře a ne v srdci. Nelze očekávat mír a žít přitom hříšně.
1h6,25 Starec Rafail: "Válka přinese vítězství pravoslaví (pravověří). Řekl mi to starec Josif Vatopedský.
1h6,34 On mi řekl, že válku dávno připravuje NATO, že válku hrají v počítačích a v nich vítězí.
1h6,41 Ej válka USA proti Rusku. Já Josifu Vatopedskému řekl, že Rusko nepřipravuje válku, že
1h6,47 že my nyní nemůžeme bojovat s Evropou. On (Josif Vatopedský) odpověděl, my víme otče Rafaeli, že
1h6,55 že nebeská vojska budou schazovat rakety, letadla, myslím že to bude silný úder proti zednářským lóžím (slobodomurárským, masonským),
1h7min,09 proti všem sodomským zařízením, proti homosexuálům a dalším
a dalším.
1h7min,17 Mně otec Josif řekl, že to bude silná válka, která bude likvidovat všechny hříšníky ze Země.
1h07,25 Bůh chce očistit Zemi od všech těch hříšníků.
1h07,30 Aby na Zemi ještě zasvítila pravá oslava Boha.
1h07,36 Aby se žilo a vychovávalo z pravoslavné víry.
1h07,40 Otec (car Mikuláš II) prosí sdělit všem, kteří mu zůstali věrni, aby se za něj nemstili, že on všem odpustil a za všechny se modlí, a aby pamatovali, že to zlo, které je nyní ve světě, bude ještě silnější, ale že ne zlem lze porazit zlo, ale jen láskou... Z dopisu veliké kněžny Olgy Nikolajevny Romanovoj
1h8min Na Athosu jsem se setkal se všemi známými starci, jejichž mínění jsou důležitá. Mluví z Jekaterinburgu na Urale z Chrámu na krvi (mučedníka sv. cara Mikuláše II)
1h8,12 Dle teologie Pravoslavné církve se jednotlivec může mýlit, jednohlasná skupina (sobor) nikdy.
1h8,20 Proto jsem byl u všech starců, abych získal skupinový názor
1h8,28 na tragickou situaci, která dnes probíhá ve světě.
1h8,35 Starci ukázali na to, že nyní ďábel šéfuje ve světě.
1h8,44 Jeho sítě se rozšířili po celém světě.
1h8,49 Elektronická zařízení, která jsou jakoby blahobytem připravují člověka k vnitřnímu otroctví.
1h9,10 Už se otevřeně říká, že se připravuje jeden (celosvětový) elektronický koncentrační tábor.
1h9,18 To je základní příčina, proč Bůh nyní posílá pochopení toho.
1h9,27 Neboť jak pravili sv. otcové naší éry jako sv. Paisij Athoský: včera číslo, dnes elektronická karta, zítra pečeť (666 ze Zjevení ap. Jana - Apokalypsy)
1h9,41 Znovuzrození Ruska musí začít skrze masmédia, jako příklad dali starci ppp1.ru Первый Международный Позитивный Информационный портал
1h10,00 Byl utvořen před 2 roky skrz jejich požehnání.
1h10,08 Až nyní jsem pochopil slova starců, že se musí stát vzorem a předlohou ostatním masmédiím.
1h10,26 Bůh řekl, že koho miluje, toho trestá. Musíme poznat, že jsme hřešili. Kdyby Bůh nechtěl, aby činili pokání Niniveťané, tak by k nim neposílal Jonáše.
1h12 Musíme oplakávat hříchy celého světa, ale začít musíme oplakávat hříchy své.
Konec
Libor Halik
Sv. Amfilochij Počajevský, který fyzicky vzkřísil skrze Ducha svatého chlapce a dívku, patřil do Polské pravoslavné církve, neboť západ Ukrajiny byl v Polsku a připadl Sovětskému Rusku po r.1945. V Rusku se obnovuje úcta ke Stalinovi, na Západě i v ČR a na Ukrajině k Hitlerovi - jako v čase před 2.světovou válkou - to není náhoda! R.2005 např. rozhodnutím Ústavního soudu zpravy.idnes.cz …More
Sv. Amfilochij Počajevský, který fyzicky vzkřísil skrze Ducha svatého chlapce a dívku, patřil do Polské pravoslavné církve, neboť západ Ukrajiny byl v Polsku a připadl Sovětskému Rusku po r.1945. V Rusku se obnovuje úcta ke Stalinovi, na Západě i v ČR a na Ukrajině k Hitlerovi - jako v čase před 2.světovou válkou - to není náhoda! R.2005 např. rozhodnutím Ústavního soudu zpravy.idnes.cz/…/krimi.aspx a 23.1.2015 Vydání knihy Adolf Hitler: Projevy není trestným činem a jeho vydavatelům tedy žádný postih nehrozí. Krajský soud v Brně svým rozhodnutím potvrdil platnost verdiktu Městského soudu v Brně z loňského září, který dospěl ke stejnému závěru. www.ceskenoviny.cz/…/1172449 Sv. Amfilochij Počajevský: Амфилохий Почаевский — Википедия (в миру Яков Варнавович Головатюк); 27 ноября 1894, село Малая Иловица, ныне Шумский район, Тернопольская область Украины — 1 января 1971, там же) — православный монах и священнослужитель Польской Православной Церкви, впоследствии Русской. Подвизался в Почаевской лавре. Прославлен в лике преподобных. Память — 29 апреля по юлианскому календарю. В 1925 году был принят послушником в Почаевскую Лавру. 8 июля 1932 года, по благословению митрополита Варшавского и всей Польши Дионисия (Валединского), был пострижен в монашество с именем Иосиф. 21 сентября 1933 года был рукоположён епископом Антонием (Марценко) во иеродиакона; 27 сентября 1936 года — во иеромонаха. Осенью 1962 года, когда Лавра была на грани административного закрытия, сыграл ключевую роль в защите Троицкого собора, вследствие чего через несколько дней был насильственно госпитализирован в психиатрическую больницу. По освобождении вернулся в родное село и поселился у своего племянника, где продолжал служить, совершая водосвятные молебны и исцеляя людей. Одним из своих родственников был увезён за село к болоту, избит и брошен в воду. Будучи на краю смерти, в Лавре был пострижен в схиму с именем Амфилохий в честь святителя Амфилохия Иконийского. Выздоровев, снова вернулся в родное село. При жизни святой прославился даром исцелений, однажды он воскресил девочку, которая умерла в пути, когда мать везла её издалека к старцу[1]. Скончался 1 января 1971 года. Почитание и канонизация 3 апреля 2002 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение прославить в лике святых почаевского старца-схиигумена Амфилохия. Чин прославления преподобного Амфилохия в лике святых был совершён митрополитом Киевским Владимиром в воскресение 12 мая 2002 года в Успенском храме Почаевской Лавры[2]; 13 мая мощи преподобного были перенесены из Успенского собора в расположенную под ним церковь-крипту преподобного Иова Почаевского, где почивают рядом с мощами последнего. ru.wikipedia.org/wiki/Амфилохий_Почае…

Преподобный Амфилохий Почаевский

(1897-1971 гг.)

Память: 29 апреля / 12 мая

В украинском селе Малая Иловица 27 ноября / 10 декабря 1894 года у Варнавы и Анны Головатюк родился сын, при святом крещении мальчика назвали Иаковом.

Варнаве, отцу десятерых детей, приходилось браться за любую работу, он делал колёса, колодки, сани, обращались к нему за помощью и больные крестьяне, как к хорошему костоправу. Будучи юношей, Иаков не раз помогал отцу «удерживать больных, когда тот направлял сломанные кости». Природная сила и приобретенные в юности навыки пригодились Иакову.

В 1912 году Иаков был призван в Царскую Армию, где исполнял обязанности фельдшера. Во время боевых действий помогал выносить раненых товарищей с поля боя, попал в плен, был отправлен немцами в Альпы, где три года работал у фермера. В 1919 году Иакову удалось совершить побег, вернувшись в родное село, стал заниматься привычной крестьянской работой, помогал и больным, обращавшимся за помощью.

В 1925 году Иаков был принят послушником в Почаевскую Лавру. В трудолюбии и смирении исполнял новоначальный инок возлагаемые на него послушания, делал сани, колёса, пел на клиросе...

8 июля 1932 года, по благословению митрополита Варшавского и всей Польши Дионисия, Иаков был пострижен в монашество с именем Иосиф.

21 сентября 1933 года рукоположен епископом Антонием во иеродиакона, 27 сентября 1936 года - во иеромонаха.

Исполняя различные работы и послушания в Лавре, отец Иосиф лечил больных, особенно прославился как костоправ. К нему везли страждущих со всей округи, поток больных не прекращался ни днем, ни ночью. Чтобы не создавать неудобства для братии, отец Иосиф, по благословению наместника Лавры, перебирается в маленький домик на монастырском кладбище, здесь ему вместе с иеромонахом Иринархом, предстоит прожить около 20 лет. Каждый день в маленький домик приходили больные люди. Бывали дни, когда иеромонах Иосиф принимал до 500 человек, многие жаждали исцеления - кто телесного, кто духовного.

Всего себя подвижник посвятил служению Богу, получив от Бога дар прозорливости и исцелений, помогал всю жизнь ближним. Для мира остались сокрытыми его многие тайные подвиги и борения.

В конце войны подвижник чудом избежал расправы. Как-то ночью четырнадцать вооружённых человек ворвались в его келию и потребовали еды, после того как их накормили, попросили, чтобы старец их проводил. У ворот командир партизанского отряда объявил о расстреле. Со смирением принял старец известие о скорой гибели, попросил только десять минут на молитву. Успел прочитал «Отче наш», «Богородицу», «Верую», начал читать «Отходную»... Прибежал отец Иринарх, обеспокоенный долгим отсутствием старца, когда увидел дуло нацеленное на праведника, не раздумывая, бросился на автомат, пригибая его к земле, стал просить о помиловании старца... Смерть миновала.

В конце 50-х годов начались хрущевские гонения на церковь. В стране массово закрывали монастыри и храмы, а самих монахов по ложным обвинениям выгоняли, выселяли, отправляли домой без права возвращаться. Осенью 1962 года, благодаря бесстрашию старца монахам удалось отстоять Троицкий собор: «У дверей церкви с десяток милиционеров со своим начальником стоят, старец неожиданно выхватил у начальника ключи, передал молодому наместнику Августину, и призвал местных жителей защищать храм. Крестьяне, вооружившись жердями, устремились на милиционеров». Троицкий собор отстояли, но через несколько дней старца ночью увезли на «черном вороне» в психиатрическую больницу. Его поместили в палату для самых «буйных» душевнобольных. Ему вводили лекарства, от которых распухало всё тело и трескалась кожа.

Духовные чада отца писали письма, просили освобождения старца. Через три месяца его привели в кабинет главного врача. Спросили: может ли он вылечить тех больных, которые находятся с ним в палате.

Старец сказал, что через две недели вылечит всех больных, и попросил привезти ему святое Евангелие, крест и облачение, чтобы он мог отслужить Водосвятный молебен.

В ответ услышал: «Нет, вы без молебнов лечите».

- Это - невозможно, - ответил кроткий старец. Когда солдат идёт в бой, ему дают оружие... Наше оружие на невидимого врага - святой крест, святое Евангелие и святая вода.

Отца Иосифа отвели в палату.

Мучения закончились лишь с приездом в больницу Светланы Аллилуевой, дочери Сталина, которую он в своё время исцелил от душевной болезни. Ей удалось добиться освобождения старца.

Старец Иосиф вернулся в родное село и поселился у своего племянника. Узнав, где находится старец, начали съезжаться страждущие. Отец Иосиф ежедневно служил Водосвятные молебны и исцелял людей. Местные власти, обеспокоенные притоком больных людей в село, стали настраивать родственников против старца, один из них, поддавшись уговорам, обманув старца, увёз его на своём тракторе за село к болотам, жестоко избив, бросил в воду и уехал. В холодной декабрьский день восемь часов пролежал мученик в ледяной воде, духовные чада нашли умирающего старца, отвезли в Почаевскую Лавру, где его в ту же ночь постригли в схиму с именем Амфилохий, в честь святителя Амфилохия Иппонийского, боялись, что он не доживет до утра. По милости Божией схимонах Амфилохий выздоровел. Оставаться в Лавре без прописки было опасно, он снова вернулся в родное село. Люди попрежнему шли и ехали к старцу за исцелением.

Во дворе отец Иосиф ежедневно служил Водосвятные молебны, многие верующие получали исцеления. Отец Иосиф некоторых больных благословлял не вкушать пищу в среду и пятницу. В дни строгого поста он велел рано утром, встав с постели, до начала утренней молитвы, сразу класть три земных поклона с молитвой «Богородице Дево, радуйся...», чтобы легко выдерживать пост в этот день.

Нужно было иметь великую любовь в сердце, чтобы никогда и никому и ни в чем не отказывать. Старец Божий имел таковую. Он находил время для каждого.

Из воспоминаний духовных детей старца:

- Приезжали к отцу и современные молодые юноши, жаловались на душевную тоску, отсутствие сна и аппетита. Старец ставил их посреди двора и просил класть по 450 земных поклонов; велел, чтобы так и дома каждый вечер делали, да носили крестики, не выпивали, не курили, ходили в церковь, соблюдали посты, причащались и все «нервы» выйдут и будут здоровы. При этом добавил, что нервы чувствуют боль, но когда болит душа, то это не «нервы расстроены, а бесы мучают, и надо постом и молитвою бороться с ними. ...». Уныние и пустота в душе, считал старец, из-за многоглаголания, чревоугодия, и любостяжания. Он велел тогда каждый час и день петь «Елицы, во Христа креститеся» и «С нами Бог».

Целый день проводил подвижник с людьми, по ночам молился.

Молодая женщина Татьяна, жительница Почаева, была неверующей, в церковь не ходила. В результате закупорки вен началась гангрена. Врачи настаивали на ампутации. Женщина тянула сколько могла. А потом, узнав о батюшке Амфилохие, одолжила денег и пошла. Батюшка вышел из келий, оглядел очередь. И позвал ее из толпы. Выслушав Татьяну, сказал, что операции делать не надо. Дал мазь, святую воду и сказал, какие молитвы читать, потом, достав из шкафчика 50 рублей, дал женщине, провидя духовным зрением о её денежных затруднениях. Вскоре Татьяна исцелилась не только телом - гангрена прошла, но и душой - стала постоянно ходить в церковь.

Из Днепропетровска приехали к батюшке две подруги. Одна их них была глухонемая. Еще в детстве ее сильно побила мачеха. Отец Амфилохий спросил глухонемую девушку:

- Как тебя зовут?

- Она же глухонемая,- вмешалась удивлённая подруга.

- А ты молчи, - ответил старец и повторно обратился к больной с вопросом

Девушка начала издавать звуки, из которых сложилось её имя - Галя. Она начала говорить и стала слышать.

По свидетельству очевидцев: однажды, когда старец уехал на целый день к больному, к нему привезли умирающего мальчика 13 лет. Поздно ночью старец вернулся и узнал, что больной мальчик, не дождавшись помощи, умер. Старец подошёл к лавке, на которой лежал умерший, склонился над ним и долго молился, потом перекрестил его, мальчик открыл глаза - ожил.

Из воспоминаний Шумалович К.:

«Летом 1961 года у сына распухла кисть руки. Она увеличилась почти в два раза и сильно болела. Мы водили ребёнка к врачу, но помочь они не могли. Тогда мы обратились к отцу Иосифу. Он помолился, взял руку сына в свои ладони, легко похлопал по ней, и сказал, что всё пройдёт. На утро следующего дня мы не поверили своим глазам. Произошло чудо! Рука была такая же, как и до болезни».

Под осень 1965 года старец поселился у своей племянницы, на участке с помощью духовных чад была построена небольшая часовня, над ней высокая голубятня, длинный обеденный стол во дворе для богомольцев.

Старец говорил, что по милости Божией заранее знает о тяжело больных, которые должны к нему приехать, бывали случаи, что выходил встречать больных ночью в непогоду.

Сохранилось много свидетельств о прозорливости старца. Надежда Симора слышала от матери рассказ о прозорливости старца: «Молодая женщина обратилась к батюшке за помощью вернуть зрение слепому от рождения сыну, отец Иосиф на просьбу матери ответил, что это за ее грех. Что, будучи ребёнком, она лазила по деревьям, брала птенцов и выкалывала им иглой глаза... Женщина заплакала, плакал вместе с ней и старец».

Из воспоминаний Агафии Лящук (Ровенская обл.):

- Где-то в шестидесятых годах мой отец заболел... Врачебная комиссия установила рак желудка... Мы поехали к батюшке. Во дворе было много людей. Все ждали его. Вскоре вышел старец и указал пальцем на меня. Я рассказала, что отца выписали из больницы, потому что не могут вылечить. Батюшка Иосиф помолился, дал травы и сказал, что он выздоровеет. Отец прожил после этого ещё 16 лет.

Представители власти запрещали людям посещать старца. Отменялись автобусы, но люди шли пешком. Как-то к старцу приехал первый секретарь Тернопольского обкома партии, привез единственного сына. У девятнадцатилетнего юноши на ноге была саркома, врачи оказались бессильны.

Старец Иосиф, осмотрев больного, попросил оставить юношу на две недели, предупредил, что лечить будет только молитвой. Секретарь обкома согласился, договорился о ночлеге для сына в ближайшем селении. По благословению старца юноша каждый день приходил на Водосвятный молебен, пил святую воду, вкушал освящённую пищу. Спустя две недели саркома бесследно исчезла. Благодарный отец распорядился выделить маршрутный автобус Кременец - Малая Иловица. Старец, с детства любивший природу, сам сажал цветы и фруктовые деревья, послушницы помогали в работах на участке. Старец предвидел свою скорую кончину, знал, что одна из его послушниц подсыпала в еду яд, подливала яд и в воду, которой он умывался (есть мнение, что послушница из Киева была агентом КГБ). Не раз с горечью старец говорил, что среди его послушниц есть «Иуда». Батюшка несколько раз на несколько часов терял сознание. Во время приступов отравительница под разными предлогами не подпускала никого к батюшке.

Смиренный старец стойко переносил страдания, и призывал виновницу покаяться.

Умер подвижник 1 января 1971 года. Незадолго до смерти, старец говорил, чтобы все приходили на его могилу со своими нуждами и болезнями, обещал и по смерти не оставлять нуждающихся в его молитвенной помощи. Уже после отпевания старца у гроба праведника исцелилась верующая женщина. На протяжении трёх десятилетий совершались чудеса исцелений у могилы старца.

Москвич Винокуров Н.И. несколько лет страдал от болей в спине, массаж и другие лечебные процедуру не приносили облегчения, во время поездки в Почаевскую лавру, побывал на братское кладбище: «На могиле схиигумена Амфилохия, слёзно помолившись, просил батюшку исцелить меня, чтобы я мог стоять на службе и боль отступила. На следующий день мы с другом пришли снова. Результат оказался удивительным. Это настоящее чудо». 2

3 апреля 2002 г Священным Синодом Украинской Православной Церкви было принято решение о причислении к лику святых почаевского старца-схиигумена Амфилохия. Чин прославления преподобного Амфилохия в лике святых был совершен в воскресение

12 мая в престольном Успенском храме Почаевской Лавры. 12 мая 2002 года в Почаевской Лавре, во время прославления святого в небе над Лаврой появились созданные из облаков два креста. В течение часа верующие могли наблюдать за этим чудом - один большой крест и рядом - чуть поменьше. Паломники говорили: «Ну вот, теперь их будет двое - батюшка Иов и батюшка Амфилохий».akafist.narod.ru/A/Amfilokhii.htm
Libor Halik
Pracovní rychlopřeklad místo titulků. Svatý (svatořečen r.2002 v Kyjevě metropolitou Vladimírem) Amfilochij Počajevskij jí za svého života řekl, že bude válka na Ukrajině.13.35 "Že západní Ukrajina odejde k Německu."13.39 "A východní Ukrajina bude sama (станет сама по себе)" Sergij Aliev z Jekaterinburgu (kde komunističtí Židé umučili sv. cara Mikuláše II.) pobyl v srpnu 2014 v …More
Pracovní rychlopřeklad místo titulků. Svatý (svatořečen r.2002 v Kyjevě metropolitou Vladimírem) Amfilochij Počajevskij jí za svého života řekl, že bude válka na Ukrajině.13.35 "Že západní Ukrajina odejde k Německu."13.39 "A východní Ukrajina bude sama (станет сама по себе)" Sergij Aliev z Jekaterinburgu (kde komunističtí Židé umučili sv. cara Mikuláše II.) pobyl v srpnu 2014 v monastýrech Athosu, protože starci Athosu předpověděli, že r.2014 bude sesazen ukrajinský prezident Janukovič, protože ač vírou pravoslavný, se chová stejně hříšně jako předchozí prezidenti.
0,19sec v masmédiích v r.2011 (či 2012 - neslyším dobře) bylo, že starci z Athosu předpovídají brzkou změnu vlády na Ukrajině
0,37sec že v r.2014 Janukovič bude svržen.
0,42sec klíčovou příčinou této změny vládců bude, že pravoslavný křesťan prezident, služebník Boží Viktor se chová stejně jako jeho předchůdci.
1min Je smutné, že se toto proroctví uskutečnilo.
1min11sec Sergij Aliev: Nyní vidíme rozvíjející se tragédii
1,19 bratrského ukrajinského národa s ruským.
1,25 Na hoře Athos v srpnu 2014 jsem se setkal se starci
1,31 Cílem mé pouti bylo objasnit si k čemu povede situace na Ukrajině.
1,38 Jaké bude mít následky?
1,41 Jaké je řešení této situace?
2min Igumen Gregorij je jedním z nejuznávanějších starců Athosu.
2.40min Je to starec Gregorij Григорий (Зумис), jehož rodným strýcem byl sv. Josif Isichast.
5.14min foto starce. Požehnal jim jet autem za všemi starci Athosu.
7.37 Allen Dalles ředitel CIA v kongresu USA r.1948 řekl: budeme podporovat všechny hříchy ruského lidu, pokolení za pokolením, hlavně mládež uděláme cynickou kosmopolitní.
12min starec Nikolaj (Generalov) překládal do ruštiny slova sv. Paisije Athoského, kterého znal zblízka.
12.28 jeho foto. Ptal jsem se ho na situaci dnes na Ukrajině a ve světě.
12.45 On mi řekl, že vloni r.2013 k němu zatelefonovali a pozvali ho do Uranopolisu na setkání s igumenkou jednoho z monastýrů (klášterů) Ukrajiny.
13.09 Ona byla duchovní žačkou svatého Amfilochije Počajevského. Bylo to ještě několik měsíců před Majdanem, a proto jsem nevěřil slovům, která mě tj. starci Nikolaji (Generalovi) řekla.
13.24 Řekla, že otec Amfilochij jí za svého života řekl, že bude válka na Ukrajině.
13.35 "Že západní Ukrajina odejde k Německu."
13.39 "A východní Ukrajina bude sama (станет сама по себе)"
13.42 Ptal jsem se starce, co dělat nyní. Odpověděl mi, že před několika měsíci mu telefonovalo 1 jeho učednice z Kyjeva.
14.02 V strašné panice říkala, že neví co má dělat. Batuška jí řekl, ať se uklidní a nedívá se na TV.
14.40 A ať místo TV čte 6 modlitebních kafizm za darování pokoje. Kolik poklon děláš, aby se situace na Ukrajině změnila?
15.00 Za 2 měsíce mu ona znovu telefonuje, plníc příkazy báťušky, už je klidná.
15.20 Co se týče vojenských událostí v Doněcku, Lugansku. V ukrajinské Nacionalnoj gvardii jsou mnozí pravoslavní, chodí do chrámů a zpovídají se a bojují proti pravoslavným Novorosii.
15.40 Ze strany Ruska jsou též pravoslavní kozáci a dobrovolníci z celého Ruska. Z toho se raduje jen satan.
15.51 Starec mi řekl: Nepřítele je možno porazit jen kající modlitbou, ne náboji.
19.00 Starec Gavriil je jedním z nejctěnějších otců Athosu. Blízko skitu Panaguda. Duchovním собратом přítelem, kolegou sv. Paisije Athoského
19.20 Po smrti starce Paisije přijímá poutníky místo něj.
19.30 Jeho žáci ho vyvezli na léčení z Athosu, tam za 3 dny ho navštívilo přes 30 000 lidí.
20.00 foto starec Gavriil (Kutlumušskij) Гавриил (Кутлумушский).
20.13 z řečtiny tlumočí už ležícího starce: "Je to nebezpečné. Přibližujeme se k 3. světové válce."
20.22 "Otci řekni, kdekoliv je, ať říká nejhlavnější, aby se modlili, a v pondělí, středu, pátek - zejména otcové, aby se postili přísně bez másla, milostynju vse dobrodeteli,
20.52 jako magnet přitahuje železo, tak i všechny tyto skutky přitahují Boží milosrdenství.
20.56 A co laici: také. Zpověď, milosrdenství, modlitba. Neexistuje jiný způsob přiblížit, přitáhnout milost Boží.
21.19 Ale když lidé toto nechtějí slyšet, tak to řekni těm, kdo slyší.
22.10 Jestliže bude nyní 3. světová válka, tehdy se naplní slova
22.16 svatého Kosmy Etolijského, který říkal: "Nastane doba, kdy když půjdeš, budeš chodit několik dní, než potkáš (živého) člověka."
22.45 Je nutno se modlit, protože Kristus je kníže míru, od něj pochází mír. On je bohatým na mír, může ho darovat.
22.57 On vládne světu a daruje mír. Protože jen Bůh může obnovit mír, ne současní vládci.
25.00 Jeroschimonach Joan (či Joel - neslyšel jsem dobře) je skrytým starcem.
25.05 Starce Gavriila jsem poznal, když jsem byl před několika lety u něj.
25.13 On mi řekl, že na Athosu zná 2 lidi svatého života.
25.18 Jeden je ruský jeroschimonach Rafail
25.24 Druhý je skrytý starec N.:
25.38 "To co nastane, bude trestem za naše hříchy.
26min Válka od nejstarších dob starozákonního Izraele byla trestem za hřích."
26.09 "Když se Izraelci začali klanět modlám, tak to nastalo." (L: v Assisi r.1986 poklonu modlám začal papež Jan Pavel II.)
26.50 "Musíme být vždy připraveni vždy vyznávat křesťanskou víru
27.00 v těchto událostech, nic jiného nám už nezbývá."
27.05 Ptá se ho: Je ještě možnost se té válce vyhnout?
27.11 řecky
27,40 ruský překlad "To ví jen Bůh nebo nějaký duchovník velmi blízký Bohu."
27.51 "Nám hříšným zůstává jen být pevnými v naší víře."
27.57 řecky
28.10 "Zbývá nám vyzpovídat se, připravit se na smrt."
28.25 Dotaz: Je možno lidi přivést k pokání?
28.56 "Vše co probíhá, to je výzvou k pokání. Nakolik se kajeme pouze slovy,.."
29min "Všechny ty antikristovské události jsou výzvou k pokání, ale my se nekajeme."
29.12 "Jen pokání nám zůstává, nic jiného nám nedokáže pomoci."
32.05 Rafail obyvatel Trojicko sergijevské lávry (kláštera) odešel začátkem 50.let
32,25 a jeví se žákem starce Isakija Kirila Pavlova (nerozuměl jsem možná dobře jmého)
32.32 baťuška Rafail je dle slov starce Kirila hlasem volajícím na poušti.
33min Dodával, že jestliže baťuška Rafail zamlčí v naší době, tak kameny budou mluvit.
33.15 Báťuška Rafail žil jako poustevník v Abcházii v 90. letech s požehnáním od starce Kirila.
33.20 Když došlo k probuzení Valámského kláštera, tak mu dal starec Kirill požehnání, aby tam duchovně krmil bratry.
33.30 Jak mi řekla větší část bratří, která zůstala na Valámu v 90.letech, tak ta doba byla lepší,
33.35 neboť takovýto briliant, který k nim přišel z hor, je krmil.
33.49 Potom báťuška Rafail byl požehnán jít na sv. horu Athos,
33.54 kde je i nyní.
34.10 Starec Rafail: "Bůh dopouští za naše hříchy a nezákonnosti.
34.15 Bůh nás nepokouší, my sebe pokoušíme.
34.22 A za naše hříchy Bůh posílá tresty.
34.27 Bůh je velmi dlouho trpělivým
34.33 a hle nyní už na Rusko začala válka.
34.40 Lidé si myslí, že Rusové chtějí dobýt Ukrajinu.
34.45 Ale co je Ukrajina, takové jméno nikdy nebývalo v té zemi.
34.50 Vzpomínám ji jako Kyjevskou Rus.
34.55 Naše hlavní město. Kníže Vladimír, naše sluníčko, křtil svatou Rus.
35.05 Všichni se k tomu vztahujeme, žádných Ukrajinců ani Moskvanů tehdy nebylo.
35.12 Všechny tyto názvy jsou vítězstvím našich nepřátel.
35.23 Jak dál můžeme rozdělovat naše jazyky? To probíhá nejen s bratry, tzv. Ukrajinci, ale i s dalšími Slovany,
35.39 aby nebylo všeslovanské jednoty."
35.48 Starec Rafail: "Oni za Antikrista a my se znamením kříže za Krista, neboť válka se vede proti pravoslaví (pravověří)."
38.58 My musíme být pravoslavně vcírkevňováni, naplňováni Bohem skrze modlitbu k Ježíši Kristu, pokáním, sebepokořování, s pláčem a slzami,
39.14 milosrdenstvím, poslušností. Pomáhej nám v tom Bůh. Tak žít, abychom byli v Bohu.
39.20 Celá naše trojjediná Rus - Kyjevská Rus, moskevská Rus i Bělorus se musí duchovně upevňovat v Bohu, získávat Ducha svatého.
39.36 Upevňovat se ve víře. Zpevňovat svou vlast, i své vojenské síly i mládež, aby chránila
39.47 naši trojjedinou pravoslavnou Rus. Jestliže se budeme ze srdce modlit,
39.56 aby Bůh ochránil lidstvo od atomového, bakteriologického, chemického zničení.
40min Bakteriologické zbraně nejsou méně nebezpečná nežli atomové.
40.08 Proto je třeba se modlit k Bohu, aby nedošlo ke zničení lidstva.
40.12 Je možno vymodlit, aby nedošlo k masovému zničení atomovému, bakteriologickému, chemickému celého Ruska (či světa - neslyším dobře).
40.25 Všechna naše síla je v Kristu, ve svaté pravoslavné (pravověrné) víře.
40.34 Bůh je naše síla, v tom to je, ne v naší odvaze, ne v našich svalech.
40.43 Ano, ruský národ je dostatečně statečný, ale naše síla je v Bohu.
40.50 Bůh nebude posmíván, rouhán, zesměšňován, On chrání své modlící se pravověrné dnem i nocí.
41min milování peněz (lakota) a jídla a opilství.
42.43 Starec Dionisij je duchovním žákem starce Iliana, kt.byl igumenem kláštera Simonopetra.
43min Teď je velmi nemocný. On poslal do Stavronikity monastýru starce Dionisija
43,40 Starec Dionisij byl dlouho duchovníkem a vedoucím bratrstva chrámu sv. hrobu J Krista v Jeruzalémě a jedním z těch, kdo mohl být zvolen na jeruzalémského patriarchu.
44.10 Nyní duchovně nese kříž v mateřském Řecku.
44.15 Založil 6 klášterů, 4 v Řecku, 2 v USA.
44.22 Starec Dionisij (Kalambonas) foto.
44.30 Starec Dionisij řecky:
44.35 rusky "Jestliže v rodině vyrostlo dítě a založilo svou vlastní rodinu,
44.47 jestli chce být samostatným"
45.12 "Ukrajina nyní chce být samostatnou, nezávislou.
45.45 Proto mohou požádat zdvořile, po sousedsky, oni nejsou nepřátelé.
46.15 Problém přichází zvenku od těch, kteří chtějí, aby Ukrajina byla jejich pěšákem.
46.40 Modleme se, aby Ukrajinci nepřijímali tato pokušení, ale aby spolupracovali s Rusy. To je naše modlitba.
47.30 To je naše vnitřní prosba k ukrajinskému národu,
47.45 aby nenaslouchali starodávnému hadu."
48min Láska k břichu.
49.20 Ale co se může stát, když nenaslouchají?
49.28 "Přikázání Boží zní: nezabiješ, ale oni nyní zabíjejí."
49.44 "Pokušení, které přichází zvenku"
50.10 I jestliže by sami Ukrajinci chtěli válčit proti Rusku, nedokážou to bez vnější pomoci.
50.40 Modleme se, aby ruská církev a vláda neudělala chybu.
51,12 Válka nebude?
51.17 "Kdo jde proti Bohu, bude mít nepřítele."
51.41 Válka je otcem všeho,
51,52 všeho budoucího, jako Kristus řekl, že meč (válku) přinesl na Zem, ale meč Ducha sv."
52.14 "Ne k vraždění bratrů."
52.25 "Církev má mučedníky, ne vrahy."
52.55 "Jestli si Ukrajinci nesednou s Rusy za 1 stůl, aby vyřešili problémy, ale přijmou to, co jim přináší USA a EU, tak
53.00 tak vyrostou problémy. Nyní je postavení Moskvy jako bylo postavení apoštola Petra, když mu Pán Ježíš řekl, aby zastrčil meč do pochvy a nepoužil ho.
53.48 Největší silou je nepoužít svou sílu
53.56 a nechtít vyzývat Rusko, aby použilo vší svou sílu. Největší silou v Rusku je svatost."
54.06 "Je to modlitba Rusů".
54.19 citát Suvorova: Celomudrie (čistota, včetně nesmilnění) dcery je mi dražší než život i osobní čest.
54.31 citát archimandrity Pavla Gruzdeva: Na Rusi říkávali nevěsta je od slova nevědět, ale jestli ona věděla před manželstvím, tak je čarodějnice. Ale nyní mají zvyky nové, a ženy smějí smilnit. Proto bílé šaty a bílý závoj mohou oblékat jen nevěsty, jako znamení čistoty.
54.57 Hitlerovi oznámil hl.lékař K. Cejs. Prozkoumali jsme mnoho zajatkyň z Ruska vojaček i civilistek. 96% do 24 let věku jsou pannami. Muži zajatí také jsou morální. Musíme rychle uzavřít příměří. Takový morální národ neporazíme.
56.20 Starec Dionisij: Jestli se Rusko bude snažit, aby nebojovalo zbraněmi, ale Duchem svatým,
56.30 tak toto pokušení odejde. Stane se, co řekl JK v Apokalypse, že se zkrátí tyto dny, neboť Ježíš je Pán.
57.24 Svou sílu použijme k modlitbě za bratra a ne k použití zbraně proti němu.
58.38 Jestliže vidíme obrovskou bouřku přicházet, tak podobně je, když vidíme příznaky války. Ale síla Ruska je v modlitbách dětí.
59.30 Ve svatosti smíření se, jako když proroku Eliášovi Bůh řekl, že nezůstal sám, že věrných je v národě víc.
59.55 Taková je síla sv. Rusi, tehdy nebude válka, jestli Rusko si uvědomí tuto svou duchovní sílu.
1hod reklama: Lenost, smutek, únava a z toho vzdání se zlu je smrtelným hříchem.
1h2min54sec Navštívili jsme starce, i ti všichni i ti kteří nám nedovolili udělat audiozáznam, říkali, že válka bude, že bude k vyhubení.
1h3,23 Vyplní se Apokylypsa, že 2/3 obyvatel zeměkoule zahyne a to v nejbližší budoucnosti.
1h3,38 A to proto, že kněží budou tak nemorální jako bývali laici, a laici budou tak nemorální jako démoni, jak pravil sv. Antonín Velký.
1h3,36 Neboť démoni nejsou schopni činit pokání.
1h4min Je možno změnit dějiny? Starci mluvili různými slovy, ale jako v starozákonní knize Jonáše proroka připomněli, že
1h4,11 že Ninivetští činili pokání přísným postem. Když Jonáš čekal, Bůh mu odpověděl, že On odpustil kajícím.
1h5,10 Nestačí mít zákon Boží na papíře a ne v srdci. Nelze očekávat mír a žít přitom hříšně.
1h6,25 Starec Rafail: "Válka přinese vítězství pravoslaví (pravověří). Řekl mi to starec Josif Vatopedský.
1h6,34 On mi řekl, že válku dávno připravuje NATO, že válku hrají v počítačích a v nich vítězí.
1h6,41 Ej válka USA proti Rusku. Já Josifu Vatopedskému řekl, že Rusko nepřipravuje válku, že
1h6,47 že my nyní nemůžeme bojovat s Evropou. On odpověděl, my víme otče Rafaeli, že
1h6,55 že nebeská vojska budou schazovat rakety, letadla, myslím že to bude silný úder proti zednářským lóžím (slobodomurárským, masonským),
1h7min,09 proti všem sodomským zařízením, proti homosexuálům a dalším a dalším.
1h7min,17 Mně otec Josif řekl, že to bude silná válka, který bude likvidovat všechny hříšníky ze Země.
1h07,25 Bůh chce očistit Zemi od všech těch hříšníků.
1h07,30 Aby na Zemi ještě zasvítila pravá oslava Boha.
1h07,36 Aby se žilo a vychovávalo z pravoslavné víry.
1h07,40 Otec (car Mikuláš II) prosí sdělit všem, kteří mu zůstali věrni, aby se za něj nemstili, že on všem odpustil a za všechny se modlí, a aby pamatovali, že to zlo, které je nyní ve světě, bude ještě silnější, ale že ne zlem lze porazit zlo, ale jen láskou... Z dopisu veliké kněžny Olgy Nikolajevny Romanovoj
1h8min Na Athosu jsem se setkal se všemi známými starci, jejichž mínění jsou důležitá. Mluví z Jekaterinburgu na Urale z Chrámu na krvi (mučedníka sv. cara Mikuláše II)
1h8,12 Dle teologie Pravoslavné církve se jednotlivec může mýlit, jednohlasná skupina (sobor) nikdy.
1h8,20 Proto jsem byl u všech starců, abych získal skupinový názor
1h8,28 na tragickou situaci, která dnes probíhá ve světě.
1h8,35 Starci ukázali na to, že nyní ďábel šéfuje ve světě.
1h8,44 Jeho sítě se rozšířili po celém světě.
1h8,49 Elektronická zařízení, která jsou jakoby blahobytem připravují člověka k vnitřnímu otroctví.
1h9,10 Už se otevřeně říká, že se připravuje jeden (celosvětový) elektronický koncentrační tábor.
1h9,18 To je základní příčina, proč Bůh nyní posílá pochopení toho.
1h9,27 Neboť jak pravili sv. otcové naší éry jako sv. Paisij Athoský: včera číslo, dnes elektronická karta, zítra pečeť (666 ze Zjevení ap. Jana - Apokalypsy)
1h9,41 Znovuzrození Ruska musí začít skrze masmédia, jako příklad dali starci ppp1.ru Первый Международный Позитивный Информационный портал
1h10,00 Byl utvořen před 2 roky skrz jejich požehnání.
1h10,08 Až nyní jsem pochopil slova starců, že se musí stát vzorem a předlohou ostatním masmédiím.
1h10,26 Bůh řekl, že koho miluje, toho trestá. Musíme poznat, že jsme hřešili. Kdyby Bůh nechtěl, aby činili pokání Niniveťané, tak by k nim neposílal Jonáše.
1h12 Musíme oplakávat hříchy celého světa, ale začít musíme oplakávat hříchy své.
Konec
Марек
Mohou se připojit i pravoslavní nějakým vhodným způsobem....otče Libore,navrhněte něco....Dík
Марек
Predstavte si co by sa mohlo stat, keby sa vsetci katolici na svete modlili
modlitbu ruzenca v ten isty den!

Mame tu jeden priklad z oktobra 1573, kedy bola Europa zachranena od velkeho
tureckeho najazdu, vdaka tomu, ze sa vsetci krestania modlili ruzenec.
Tymto vas chceme vsetkych vyzvat, aby sme sa vsetci spolu zjednotili v
modlitbe sv. ruzenca na Velky piatok za mier vo svete a navrat moralnych …More
Predstavte si co by sa mohlo stat, keby sa vsetci katolici na svete modlili
modlitbu ruzenca v ten isty den!


Mame tu jeden priklad z oktobra 1573, kedy bola Europa zachranena od velkeho
tureckeho najazdu, vdaka tomu, ze sa vsetci krestania modlili ruzenec.

Tymto vas chceme vsetkych vyzvat, aby sme sa vsetci spolu zjednotili v
modlitbe sv. ruzenca na Velky piatok za mier vo svete a navrat moralnych
hodnot do nasej spolocnosti.

Ak je to mozne, pomodlite sa svoj ruzenec v case medzi 12.00 - 15.00 hod.

Tiez prosime, aby ste tento mail poslali vsetkym katolikov vo vasom adresari
a poprosili ich, aby ho poslali tiez dalej. Aby sme sa vsetci zjednotili v
tejto modlitbe, ktora je jednou z najsilnejsich modlitieb ake mame, v tento
vynimocny den, jeden z najsvatejsich v nasom krestanskom kalendari.

Da sa tym velmi vela ziskat a nemozno vobec nic stratit.

Boh vas zehnaj!