Clicks35
szuirad1

Św. Łukasz Ewangelista 18 października.

Świętego Łukasza – autora Ewangelii i Dziejów Apostolskich – odróżnia od pozostałych Ewangelistów przede wszystkim to, że nie znał osobiście Pana Jezusa, a swą Ewangelię spisał na podstawie przekazu Jego uczniów, szczególnie zaś Apostoła Narodów Pawła, któremu towarzyszył w podróżach misyjnych. Pod różnymi względami „umiłowany lekarz” (tak nazywa go Paweł) jest postacią ciekawą i wyróżniającą się.

Pochodził on – wedle przekazu Tradycji – z Antiochii, która była w czasach rzymskich stolicą Syrii, a więc niedaleko Tarsu, z którego wywodził się Szaweł, zwany Pawłem. Wiarę Chrystusową Łukasz przyjął zapewne jeszcze przed poznaniem Pawła. Z zawodu był lekarzem, o czym oprócz świadectwa Pawłowego świadczy użycie specjalistycznych terminów medycznych występujących w dziełach Hipokratesa.

Mógł pochwalić się gruntownym wykształceniem również w innych dziedzinach. Był biegły w literaturze i posługiwał się dopracowanym literacko językiem greckim. Przypisuje mu się nawet posiadanie kunsztu malarskiego i namalowanie kilku wizerunków Bogurodzicy – w... pch24.pl/sw-lukasz-ewangelista/