Clicks843

PRAVDA bude šokovať svet

PRAVDA bude šokovať svet - 22. júna 2021 - Slová Ježišove k nám

PRAVDA bude stále viacej šokovať svet, keďže sa Odkrýva v týchto posledných Dňoch. Nič nie je Tajné, čo Nebude ODHALENÉ, Ani nič Skryté, čo Nebude ZNÁME a Príde to na Svetlo. Ja Som Ten, ktorý Zjavuje a Dáva na Známosť, Prinášam to na Svetlo. Osvecujem všetku tmu. Som Svetlo sveta, Jediný Záchranca, Mesiáš, Princ Pokoja a bezo Mňa nebude vo svete Žiaden pokoj, iba virvar.

Mnohí si volia milovať tmu viac ako Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a Nie Dobré. Mnohí nazývajú zlé dobrým a Dobré zlým, pokladajú tmu za svetlo a Svetlo za tmu. Beda im, ak nebudú Hľadať PRAVDU a Kajať sa a neOdvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest, Zahynú. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia.

Každý musí byť Uzmierený a v Pokoji So Mnou, pretože Ja Som vaša jediná Nádej na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi. SOM JEDINÁ CESTA, PRAVDA a ŽIVOT. Mnohí sú oklamaní satanovými lžami a prázdnymi sľubmi a preto sú stále vo tme a Zahynú, ak neučinia Pokánie. Preto stále Volám hriešnikov aby sa Kajali, pretože Pokánie Vedie k Večnému Životu.

Je tu Nádej. Všetka PRAVDA bude Kázaná v týchto posledných Dňoch, pretože Jedine PRAVDA OSLOBODZUJE, Nie lži. Dôverujte Mi, Môjmu Plánu pre tento Čas. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je ona v nebi. Ja plne Riadim. Vypracúvam všetky Veci pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, Ktorí sú Povolaní podľa Môjho Plánu a Účelu.

Buďte Ochotní byť Bojovníkom PRAVDY a Nositeľom Svetla, Majákom Nádeje pre stratených, tých ktorí sú stále vo tme, zvedení satanom a všetkými jeho lžami. PRAVDA bude šokovať svet stále viac, keďže teraz sa ODKRÝVA, pretože dni sú zlé a satan vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. Budete ešte viacej nenávidení a prenasledovaní a niektorí i zabití kvôli Mne a pre PRAVDU, ale veľká bude vaša Odmena v Nebi, Večný Život So Mnou, S Tým, O Ktorom to celé je.

PRAVDA PREVÁŽI. KONIEC to oznámi. PRAVDA bude šokovať svet. Všetko je to Biblické.

youtube.com/watch?v=KdJXZE5o5eA
Public domain