Clicks356

Buďte v Pokoji

Buďte v Pokoji - 9. júna 2021 - Slová Ježišove k nám

Musíte Hľadať, aby ste boli vždy v Pokoji so Mnou, Moje Milované deti. Vtedy budete Mať a Zažívať Môj Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru. Nikdy nebude pokoj vo svete Bezo Mňa, iba virvar. Ja Dávam Pokoj.

Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa, vtedy budete Mať a Zažívať Môj Pokoj, za každých okolností, pretože Viete, že Ja Riadim. Všetky Veci Vypracúvam pre Dobro, pretože Ma Milujete a ste Povolaní podľa Môjho Plánu a Účelu. Moje Prisľúbenia vám taktiež Nezlyhávajú. Ja Som vždy Verný a Dôveryhodný, schopný Robiť to, čo Som Sľúbil. Buďte Pevní vo vašej Viere a v Pokoji.

Skazení nebudú mať Žiadny Pokoj, iba virvar. Beda tým, ktorí nazývajú zlé dobrým a Dobré zlým, ktorí pokladajú tmu za svetlo a Svetlo za tmu. Pokiaľ neučinia Pokánie a neodvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest, zahynú. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Každý musíte byť Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Darcom Pokoja, inak si ponesiete následky na Konci a Koniec to oznámi.

Kvôli tomuto stále Volám hriešnikov k Pokániu, aby mohli byť v Pokoji So Mnou. Žiadny Pokoj pre skazených, Pokiaľ Neučinia Pokánie. Je to voľba s následkami. Máte slobodnú vôľu voliť si a rozhodovať sa pre seba. Ja Nikoho Nenútim. Zomrel som za všetkých z Lásky Na Kríži. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu S Mojou Krvou. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby mali Nádej na Večný Život na Konci. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Kajajte sa, aby ste boli v Pokoji So Mnou. Ja vás Milujem a Starám sa o vás. Hľadajte Život a Nie smrť. Buďte v Pokoji So Mnou, Jediným Darcom Pokoja a budete Mať a Zažívať Pokoj vo vašom srdci. Strážte si vaše srdce viac ako čokoľvek iné. Buďte v Pokoji.

youtube.com/watch?v=TfdDM1yeIT4
Public domain