old school
Tak łatwo ludzie daja sie nabrac bo nie mają wiary
tekla
Było w niej coś fałszywego od początku.
Polska Walczącą
Ściemę i przebieranki Bruny i Klary demaskowała Archidiecezja Częstochowska, publikując komunikat wyjaśniający ich status - nie składały ślubów zgodnych z prawem kanonicznym, nie są osobami duchownymi i nie mogą używać tytułu "siostra".
Beatus 1
Strzeż się grzechu oszczerstwa, bracie w wierze. Może dał się nabrać.