Clicks1.4K
dominikguzman
7

ODHALENÉ: Slobodomurársky plán na zničenie Cirkvi z 1962. časť 1/2

Francúzsky kňaz, ktorý sa vzdal svojho členstva v slobodomurárstve, prezradil informácie o tomto slobodomurárskom pláne, ktorým sa riadil v dobe keď bol ešte členom sekty. Ako sme tento dokument dostali, tak ho publikujeme a zároveň tak žiadame našich čitateľov o ich názor k tomuto dielu a aby prispeli svojou súdnosťou po prípade ďalšou dokumentáciou.

Smernice veľmajstra slobodomurárov pre katolíckych biskupov s účinnosťou od roku 1962. (Aktualizácia Druhého vatikánskeho koncilu). Všetci bratia slobodomurári budú musieť podávať správy o pokroku týchto kľúčových ustanovení. Revidované v októbri 1993 ako progresívny plán pre konečnú fázu. Všetci slobodomurári zamestnaní v Cirkvi musia tieto ustanovenia vítať a vykonávať ich.

1. Odstrániť raz a navždy Sv. Michaela, ochrancu Katolíckej cirkvi, zo všetkých modlitieb uskutočňovaných či už počas alebo mimo omše. Odstrániť sochy hovoriac, že odkláňajú pozornosť od adorácie Krista.

2. Odstrániť povinnosť pokánia počas pôstu akou je napríklad piatkové zdržanie sa mäsa či dokonca hladovanie. Spochybnite každý akt sebaobety. Namiesto nich by mali byť upredňostňované činy radosti, šťastia a lásky k blížnemu. Hovorte: "Kristus už pre nás získal raj," a "každá ľudská snaha je k ničomu". Hovorte ľuďom, že sa musia naozaj starať o svoje zdravie. Podporte konzumáciu mäsa, predovšetkým bravčového.

3. Priraďte protestantských kňazov k prehodnoteniu svätej omše a k jej znesväteniu. Zasievajte pochybnosti o skutočnej prítomnosti Krista v eucharistii a potvrďte, že eucharistia - s väčšou blízkosťou k protestantskej viere - je len chlebom a vínom a jej zmysel je len čisto symbolický. Rozšírte prítomnosť protestantov v seminároch a školách. Podporujte ekumenizmus ako cestu k jednote. Obviňujte každého kto verí v skutočnú prítomnosť za podvratného a neposlušného voči Cirkvi.

4. Zakážte latinskú liturgiu omše, adoráciu a piesne, pretože predstavujú zmysel pre tajomstvo a úctu. Prezentujte ich ako čary veštcov. Ľudia prestanú považovať kňazov za mužov vyššej inteligencie, ktorí musia byť rešpektovaní ako nositelia božieho tajomstva.

5. Podporujte ženy v tom, aby si v kostoloch nezakrývali hlavy závojom. Vlasy sú sexy. Požadujte ženské čitateľky a kňažky. Prezentujte túto myšlienku ako demokraciu. Založte hnutie oslobodenia žien. Tí, ktorí vstúpia do kostola by mali byť zle oblečení za účelom toho aby sa cítili ako doma. Toto zníži dôležitosť omše.

6. Ušetrite veriacich od toho, aby sv. prijímanie museli prijímať kľačiac na zemi. Povedzte mníškam, že musia odradiť deti od držania rúk v modliacej sa polohe pred a po prijímaní. Hovorte im, že ich Boh miluje také aké sú a mali by sa cítiť uvoľnené. Zrušte v kostole zvyky kľačania a akéhokoľvek pokľaknutia. Odstráňte lavice. Povedzte ľuďom, že počas omše musia svoju vieru preukázať vo vzpriamenej polohe.

7. Odstráňte posvätnú hudbu orgánu. Zaveďte v kostoloch gitaru, židovské harfy (u nás volá drumbľa - editor), bubny, dupanie a svätý smiech. Toto odvedie ľudí od ich osobnej modlitby a konverzácie s Ježišom. Nedajte Ježišovi čas na to aby mohol deti povolať k náboženskému životu. Vykonávajte liturgické tance okolo oltára vo vzrušujúcom oblečení a taktiež rôzne divadlá či koncerty.

8. Odstráňte posvätnú podstatu z piesní o Matke božej a Sv. Jozefovi. Označte ich uctievanie za modlárstvo. Označte za smiešnych tých, ktorí v tomto uctievaní pokračujú. Zaveďte protestantské piesne. Toto dosiahne dojem, že Katolícka cirkev konečne uznáva protestantizmus ako pravé náboženstvo alebo že je aspoň rovný Katolíckej cirkvi.

9 Zrušte všetky chválospevy a aj tie venované Ježisovi, pretože nútia ľudí premýšľať o šťastí a pokoji, ktoré pramenia zo života v pokore a pokání voči Bohu už od obdobia detstva. Zaveďte nové piesne a to len preto, aby ste ľudí presvedčili, že tie predošlé boli v určitom zmysle nesprávne. Uistite sa, že v každej omši sa aspoň raz nehovorí o Ježišovi ale len čisto o láske k človeku. Mladí budú nadšení keď budú počúvať o láske k blížnemu. Kážte lásku, toleranciu a jednotu. Nespomínajte Ježiša a zakážte akékoľvek oznámenia o eucharistii.

10. Odstráňte všetky relikvie svätých a neskôr aj zo samotných oltárov. Nahraďte ich neposvätenými pohanskými stolmi, ktoré môžu byť použité na ľudské obety počas satanistických omší. Zrušte cirkevný zákon, ktorý požaduje celebrovanie svätej omše výhradne na oltároch obsahujúcich relikviu (pozostatky).

11. Prerušte zvyk slávenia svätej omše v prítomnosti najsvätejšej sviatosti vo svätostánku. Nedovoľte prítomnosť akéhokoľvek svätostánku na oltároch, ktoré sú určené na slávenie sv. omše. Oltár by mal mať vzhľad kuchynského stola. Musí byť premiestniteľný aby sa ukázalo, že nie je posvätný a že musí slúžiť dvojakému účelu ako je napríklad konferenčný stôl či stôl pre hranie kartových hier. Neskôr k tomuto stolu umiestnite stoličku. Kňaz musí zaujať túto polohu po sv. prijímaní aby naznačil, že oddychuje tak ako to robí po jedle. Kňaz počas omše nesmie kľačať alebo vykonať akékoľvek pokľaknutie. Pri jedle predsa v skutočnosti nikto nekľačí. Stolička pre kňaza musí byť umiestnená na mieste svätostánku. Podporujte ľudí v tom, aby uctievali kňaza namiesto eucharistie a taktiež aby ho namiesto nej aj počúvali. Hovorte ľuďom, že kňaz je Kristom ich vodcom. Umiestnite svätostánok mimo dohľad do oddelenej miestnosti.

12. Odstráňte svätých z cirkevného kalendára vždy v stanovené obdobia. Zakážte kňazom kázanie o svätých s výnimkou tých, ktorí sú spomenutí v Evanjeliu. Povedzte ľuďom, že akýkoľvek protestanti, predovšetkým v kostole, by mohli byť pohoršení. Vyhnite sa všetkému čo znepokojuje protestantov.

13. Pri čítaní evanjelia vynechajte slovo "svätý", napríklad namiesto "Evanjelia podľa Sv. Jána" jednoducho povedzte: "Evanjelium podľa Jána". Toto ľudí prijme k myšlienkam, že by už naďalej nemali uctievať svätých. Nepretržite píšte nové biblie aby tak boli identické s protestantskými. Vynechajte prídavné meno "svätý" vo výraze "Duch svätý". Toto pripraví cestičku. Zdôraznite ženskú podstatu Boha ako matky plnej nehy. Eliminujte používanie termínu "Otec".

14. Pokúste sa odstrániť a zničiť všetky osobné knihy zbožnosti. A ako následok toho aj litánie Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Matky božej či Sv. Jozefa taktiež skončia v zmysle použitia ako prípravy pred sv. prijímaním. Vďakyvzdanie po prijímaní sa taktiež stane nadbytočným.

15. Postarajte sa taktiež o zmiznutie všetkých sôch a obrazov anjelov. Prečo by nám mali zavadzať sochy našich nepriateľov? Označte ich za mýty alebo príbehy na dobrú noc. Nedovoľte, aby prebiehali diskusie o anjeloch keďže tieto znepokojujú našich protestantských priateľov.

16. Zrušte drobné exorcizmy na vyháňanie démonov: pracujte na tom oznamujúc, že démoni neexistujú. Vysvetlite, že toto je metóda prijatá Bibliou na opísanie zla a že bez niečoho zlého a skazeného nemôžu existovať zaujímavé príbehy. V dôsledku toho ľudia nebudú veriť v existenciu pekla a ani sa nebudú obávať toho, že sa vôbec do pekla môžu dostať. Opakujte im, že peklo nie je nič viac ako vzdialenie sa od Boha a že nie je nič zlé na tom ak hovoríme o tom ako o rovnakom živote tu na zemi.

17. Učte, že Ježiš bol iba človekom, ktorý nemal žiadnych bratov a sestry a ktorý nenávidel držiteľov moci. Vysvetľujte, že miloval spoločnosť prostitútiek, hlavne Márie Magdalény, ktoré nevedeli na čo slúžia kostoly a synagógy. Hovorte im, že Ježiš radil ľuďom neposlúchať duchovných vodcov vysvetľujúc, že bol dobrým učiteľom ale odklonil sa od správnej cesty keď odmietol poslúchať cirkevných vodcov. Eliminujte diskusie o kríži ako o víťazstve ba dokonca naopak, prezentujte ho ako zlyhanie.

Originál v taliančine: weebly.com/demonio-e-demoni.html
Metod
Roberto55, opäť presné....
macusana
Veľa z toho sedi na luteranov
Roberto 55
Sv. Max Kolbe ich uz odhalil pred 100 rokmi, ked napisal, ze slobodomurari a ini napr. iluminati su nastrojom a vytvorom (pseudo)-zidov=chazarov na presadzovanie bludov komunizmu, liberalizmu a satanizmu-to co sa deje dnes vsade vo svete.
dominikguzman
Akých chazarov, Chazarská ríša predsa zanikla niekedy v 10. storočí. Nie sú to pseudo Židia, sú to proste Aškenázki Židia, z ktorých mnohí sú ateisti (alebo satanisti) a židovstvo berú ako národnosť. Kto sa má v tom vyznať.
Roberto 55
Netreba tvrdit nieco o com asi nic nevies. Ano Chazaria zanikla, ale jej turecko-mongoloidni "zidia" su vsade po svete. Kto sa chce vyznat sa vyzna.
Askenazi zidia su ich potomkovia, ktori sa usadili hlavne v Nemecku a vytvorili "zaklad" statu Izrael.
Bibiana Červenická
No príšerné.
Jan defendel defendel
A vela inich veci