Clicks393

Kniha Pravdy

Laudetur Jesus Christus.

Posolstvo môjho milovaného Božského Spasiteľa dané svetu v Knihe Pravdy.
29. 12. 2013 - 19:48 hod.

Vám všetkým bola daná Pravda, ale mnohí z vás ju zabudli. Nudí vás. Je príliš obtiažna.
Moja vrúcne milovaná dcéra, keď som na začiatku odhalil tajomstvo Knihy Pravdy, povedal som vám, že Kniha bola predpovedaná prorokom - celkovo trom - reprezentujúcich Najsvätejšiu Trojicu. Nepovedal som vám o týchto veciach, aby som vás vydesil. Povedal som vám o týchto skutočnostiach, aby ste Mi úplne dôverovali.

Dcéra moja, plán môjho Otca šíriť obrátenie začal vo chvíli, keď začala táto misia. Toto obrátenie je veľmi potrebné v čase veľkého odpadlíctva, otupenosti a hanebnej ľahostajnosti k Božiemu Slovu. Božím deťom bola daná Pravda v najsvätejšej Knihe, ale mnoho z toho, čo obsahuje, má len malý vplyv na ľudí v dnešnom svete. Ako by aj mohla? Tak mnohí sú rozptýlení uspokojovaním osobných potrieb, ľahko sa zabávajú a rýchlo sa chytajú čohokoľvek, čo ich vzrušuje. Dokonca aj Pravda o stvorení človeka bola popretá. Namiesto toho nahradili Pravdu nezmyselnou vierou v mnohých falošných bohov, ktorých si sami vytvorili. Ich praktiky mágie a diabolské zahrávanie s okultizmom pritiahli pozornosť mnohých a zapálili predstavivosť tých, ktorí hľadajú honbu za senzáciami vo svojich životoch.

Potom sú tu tí, ktorí zneužívajú svoju znalosť duchovného sveta a spôsobili, že sa mnoho duší odo Mňa vzdialilo. Aby sa sami zmocnili duchovných darov, namiesto toho tieto úbohé duše vzývajú ducha zla, keď volajú k duchom tých, ktorí vošli do pekla. Títo duchovia ich len zatiahnu do pavučiny, z ktorej sa sami nikdy nevymotajú. Tí, ktorí sa zahrávajú s praktikami New Age, čarodejníctvom, tarotovými kartami a jasnovidectvom, budú príčinou strašného utrpenia druhých, aj keď v mnohých prípadoch si neuvedomujú, akú škodu robia. Všetci takí ľudia, ktorí kladú falošných bohov pred jediného pravého Boha, sú vinní pohanstvom – ohavným zločinom - pretože poznali Pravdu predtým, než sa od nej odvrátili.

Potom sú tu tí, ktorí preklínajú ostatných, keď sa zapletú do satanizmu. Sú tak zvrátení, že sa Mi stále posmievajú a uskutočňujú takéto bezbožné činy, pretože už uzavreli zmluvu s diablom. Nič z toho, čo urobím, ich nezmení. Ach, ako plačem tak horkými slzami nad týmito úbohými zvedeným dušami.

Potom sú tu tí, ktorí Ma poznajú, ale trávia len málo času v mojej spoločnosti. Prinášajú Mi veľký zármutok, pretože považujú svoje duše za samozrejmosť. Veria, že majú prirodzené dané právo na večný život, ale neveria, že si ho musia zaslúžiť. Mnohí z nich sú tak samoľúbi, že nedbajú na sviatosti a zriedka berú ohľad na Desatoro prikázaní, pretože neveria, že sa na ich ešte dnes vzťahujú. Väčšina neverí v peklo alebo v očistec. Kráčajú po veľmi nebezpečnej ceste.Čoskoro budú ešte viac oklamaní, až budú živení novým rozriedeným učením, ktoré zavedú moji nepriatelia. Potrebujú teraz veľa modlitieb.

Nakoniec sú tu tí, ktorí sú Mi najbližšie a sú vzdelaní vo všetkých svätých veciach. To sú duše, ktoré Mi prinášajú veľkú útechu a na ktoré spolieham. Napriek tomu sú medzi nimi takí, ktorí Pravdu nežijú. Kážu Pravdu, ale nepraktizujú základné pravidlá mojich učení. Nemilujú druhých, ako by mali. Dívajú sa zhora nad tých, ktorých považujú za menej znalých všetkých svätých vecí, než sú oni sami. Niektorí sa považujú za lepších, než ostatní a vo väčšej priazni Božej. Títo pokrytci Ma hnevajú najviac, pretože nevidia, ako hrešia v mojich očiach.

Tak vidíte, že Pravdu nesmiete brať nikdy ako samozrejmosť. Vám všetkým bola daná Pravda, ale mnohí z vás ju zabudli. Nudí vás. Je príliš obtiažna - časovo príliš náročná - lebo mnohí z vás pozerajú na Pravdu ako na niečo, čo už viac dnes nie je dôležité vo vašich zaneprázdnených životoch. Mnohí z vás Ma zaprú a potom nakoniec úplne zavrhnú, až budete sýtení lžami tých, ktorí vás chcú odviesť od spásy. To je dôvod, prečo sa musíte znova učiť Pravdu.

Môže byť len jediná Pravda a to je Pravda ustanovená Bohom od počiatku.

Váš Ježiš

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
Varovanie likes this.
Prorok Daniel a sv,apoštol Ján predpovedali túto knihu.Ktorý bol ten tretí prorok?
zaba
Velká apokalyptická proroctví jsou v Izaiášovi, v Ezechielovi a třeba i Joelovi a možná i v dalších starozákonních prorocích.
Pravda bude skryta
@zaba Prorocká kniha je i u Malachiáša,konkrétne: Mal 3,

13 Silné sú vaše slová proti mne, hovorí Pán, a pýtate sa: »Čo sme hovorili proti tebe?« 14 Vraveli ste: »Darmo je slúžiť Pánovi. Aký osoh máme z toho, že zachovávame, čo prikázal, a že v smútku chodíme pred Pánom zástupov? 15 Teraz však blahoslavíme namyslencov; prospievajú tí, čo páchajú zlo, pokúšajú Boha, a predsa sa zachránia.« …More
@zaba Prorocká kniha je i u Malachiáša,konkrétne: Mal 3,

13 Silné sú vaše slová proti mne, hovorí Pán, a pýtate sa: »Čo sme hovorili proti tebe?« 14 Vraveli ste: »Darmo je slúžiť Pánovi. Aký osoh máme z toho, že zachovávame, čo prikázal, a že v smútku chodíme pred Pánom zástupov? 15 Teraz však blahoslavíme namyslencov; prospievajú tí, čo páchajú zlo, pokúšajú Boha, a predsa sa zachránia.« 16 Vtedy hovorili bohabojní medzi sebou a Pán pozoroval a vyslyšal. A napísala sa pamätná kniha pred ním pre tých, čo sa boja Pána a vážia si jeho meno. 17 Budú mi - hovorí Pán zástupov, vlastníctvom v deň, keď budem konať, a budem mať zľutovanie nad nimi, ako má zľutovanie otec nad synom, ktorý mu slúži. 18 Vrátite sa a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým, medzi tým, čo slúži Bohu, a tým, čo mu neslúži. 19 Lebo, hľa, deň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli - hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár. 20 Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale! 21 A pošliapete hriešnikov, lebo budú popolom pod vašimi nohami v deň, keď budem ja konať - hovorí Pán zástupov. 22 Spomeňte si na zákon môjho sluhu Mojžiša, ktorý som mu uložil na Horebe pre celý Izrael, na príkazy a nariadenia. 23 Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný. 24 A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou.“
zaba
Dík za odkaz.
to je nejaké divné, nemysliš?

Ako mohol porok Malachiaš hovoriť o knihe, ktorá sa ešte len v buducnosti napíše - ked Malachiaš doslovne hovorí, že kniha sa už napísala, čiže musel hovoriť o knihe, ktorá už bola a nie, že ju napíše niekto v buducnosti resp. že to je kniha od Mary Carbery.


16 Vtedy hovorili bohabojní medzi sebou a Pán pozoroval a …More
to je nejaké divné, nemysliš?

Ako mohol porok Malachiaš hovoriť o knihe, ktorá sa ešte len v buducnosti napíše - ked Malachiaš doslovne hovorí, že kniha sa už napísala, čiže musel hovoriť o knihe, ktorá už bola a nie, že ju napíše niekto v buducnosti resp. že to je kniha od Mary Carbery.


16 Vtedy hovorili bohabojní medzi sebou a Pán pozoroval a vyslyšal. A napísala sa pamätná kniha pred ním pre tých, čo sa boja Pána a vážia si jeho meno.
www.mojabiblia.sk/…/katolicky-prekl…

Ináč, vysvetlivkach Biblie je vysvetlene, že neide o hmotnu knihu, ale skôr "Božiu vševednúcnosť"

www.mojabiblia.sk/search/ - Pamätná kniha je symbolom Božej vševedúcnosti, porov. Ž 56,9; 139,16. Boh nezabudne na zásluhy pobožných.


ale dajme tomu, že keby nešlo len o symboliku, tak by ma zaujimalo, prečo veriš, že tá kniha nebola napísana pred Malachiašom ale až v dnešnej dobe, ked Malchiaš hovorí, že už bola?!
Peter(skala) máš talent prekrútiť všeličo.
O čom hovorí prorok Daniel? Dan 12, 4 "Ty však, Daniel, uzavri slová a zapečať knihu na posledný čas; mnohí ju preskúmajú a rozšíri sa poznanie.“

Kniha už bola napísana a zapečatila sa.I sv. Jánovi apoštolovi bolo prikázané,zapečatiť slová.Verím tomu,že bola napísaná vtedy.Tak prorok Malachiáš neprotirečí,skôr naopak.
Prečo odpovedaš otazkou s odkazom na Daniela?

Akosi v tom nevidím odpoved.

Zaujimalo ma, prečo veriš, že tá kniha nebola napísana pred Malachiašom ale až v dnešnej dobe, ked Malachiaš hovorí, že už bola?!

Čo sa týka Daniela: on tiež píše o svojej knihe (Kniha Daniel) že ju má zapečatiť a predsa bola otvorená pre verejnosť už pred našim letopočtom. Kniha Zjevnie Jána bola tiež symbolicky …More
Prečo odpovedaš otazkou s odkazom na Daniela?

Akosi v tom nevidím odpoved.

Zaujimalo ma, prečo veriš, že tá kniha nebola napísana pred Malachiašom ale až v dnešnej dobe, ked Malachiaš hovorí, že už bola?!

Čo sa týka Daniela: on tiež píše o svojej knihe (Kniha Daniel) že ju má zapečatiť a predsa bola otvorená pre verejnosť už pred našim letopočtom. Kniha Zjevnie Jána bola tiež symbolicky zapečatená a predsa v skutočnosti bola pre verejnosť otvorená už od počiatku.

Takže zapečatenie nemožno brať doslovne, žeby nebola pripustná na čítanie, ale skôr na pochopenie. Ved ako píše, tak pochopia ju až v posledných časoch. Nie, žeby nikto nikdy ju nepochopil ešte skôr, ale že sa naplnia udalosti (opísané v knihe) až v posledných časoch, tak preto tie slová v knihe pochopia mnohí, lebo budu očitými svedkami ako sa naplnia v ich čase.

Ak sa pýtam konkretne, tak to je prekrucanie?
Len diskutujem, pýtam sa a tak sa môžeme navzajom obohatiť poznaním
odpovedal som ti hore.Argumentujem tak,že keď sv.písmo 2 prípadne 3 krát niečo oznamuje,určite si to treba prečítať a zamyslieť sa aspoň nad tým.Tu nejde o to vyhrať diskusiu,ale nájsť Pravdu.Pros Ducha Svätého nech Ti dá odpoveď na otázky,a nemusíme sa tu dohadovať.To čo je hore v posolstve sa potvrdilo i u Malachiáša.Pečate mohol otvoriť len Boží Baránok.Verím ,že bola napísaná …More
odpovedal som ti hore.Argumentujem tak,že keď sv.písmo 2 prípadne 3 krát niečo oznamuje,určite si to treba prečítať a zamyslieť sa aspoň nad tým.Tu nejde o to vyhrať diskusiu,ale nájsť Pravdu.Pros Ducha Svätého nech Ti dá odpoveď na otázky,a nemusíme sa tu dohadovať.To čo je hore v posolstve sa potvrdilo i u Malachiáša.Pečate mohol otvoriť len Boží Baránok.Verím ,že bola napísaná dávno.Malachiáš hovorí aj o 23 Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný. 24 A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou.“

366. Poselství Ježíše ze dne 5. března 2012 v 15:30.

KNIHA PRAVDY JE ODHALOVÁNA TOBĚ, SEDMÉMU POSLU ČASŮ KONCE

Má vroucně milovaná dcero,

přicházím dnes, abych tě utěšil v tomto čase útrap, které na tebe doléhají ze všech stran. Věz, že Janu Evangelistovi byla dána nezapečetěná kniha – kniha pravdy – aby jí svět nyní, v těchto časech, naslouchal.

Tato kniha mu byla dána už nezapečetěná, protože pečetě již byly otevřeny. Potom byly uzavřeny a neměly být rozlomeny až do konce. Tento čas pro tebe nadešel, abys otevřela Knihu Pravdy a odhalila její obsah všem Božím dětem, aby připravily své duše na věčný život. Tato Kniha Pravdy je odhalována tobě, sedmému poslu časů konce. Zvukem tvého hlasu bude Pravda konečně vyjevena a tajemství obsažená v Knize Zjevení budou předložena nevěřícnému světu. Ale ne na dlouho. Navzdory odpadlictví, které postihne nejen věřící, ale i posvěcené služebníky uvnitř církve, je čas k velkému vyznání hříchů blízko.

Až se tato zpověď uskuteční, dojde k velkému obrácení po celém světě. Pak budou lidé hladoví po Pravdě obsažené v nezapečetěné knize, slíbené světu pro tyto časy konce. Ty jsi posel, kterému byl dán úkol nejen připravit svět na spásu duší, ale který také ohlásí mou vládu.
415. Poselství Ježíše ze dne 29. dubna 2012 v 15:33.

PRVNÍ TAJEMSTVÍ V KNIZE PRAVDY ODHALUJE SPIKNUTÍ ZEDNÁŘSKÝCH SKUPIN PROTI CÍRKVI

Má vroucně milovaná dcero,

dostala jsi dar, který by mnozí ze strachu odmítli.

Kvůli uděleným milostem, které ti daly sílu, a ohni Ducha Svatého, jsi teď plně vyzbrojena, abys hlásala proroctví slíbená světu už tak dávno.

Proroctví, dané Danielovi, …More
415. Poselství Ježíše ze dne 29. dubna 2012 v 15:33.

PRVNÍ TAJEMSTVÍ V KNIZE PRAVDY ODHALUJE SPIKNUTÍ ZEDNÁŘSKÝCH SKUPIN PROTI CÍRKVI

Má vroucně milovaná dcero,

dostala jsi dar, který by mnozí ze strachu odmítli.

Kvůli uděleným milostem, které ti daly sílu, a ohni Ducha Svatého, jsi teď plně vyzbrojena, abys hlásala proroctví slíbená světu už tak dávno.

Proroctví, dané Danielovi, když mu bylo řečeno, aby zapečetil Knihu Pravdy až do konce časů, kdy obsah bude odhalen, se stalo skutečností.

Zjevení, která dostal také Jan Evangelista, mu byla dána jen částečně, ale některá tajemství mu byla ukázána na svitku se sedmi pečetěmi [Zj 5, 1–10].
Nebylo mu dáno oprávnění, aby odhalil jeho obsah. Místo toho mu bylo řečeno, aby svitek svinul a snědl, takže pečetě nemohly být rozlomeny, ani obsah oznámen až do této doby. Spolknutím svitku byla lidstvu dána nápověda [Zj 10, 9–11]:


Je-li Pravda hořká k jídlu, tak nahání strach.

To může také urazit ty, kteří tvrdí, že znají celý Boží plán pro lidstvo. Přesto Pravda – mocná láska, kterou má Bůh pro každého jednotlivého člověka na této zemi, je sladká pro ty, kteří ji přijímají.

Pravda, kterou mohu odhalit jen Já, Ježíš Kristus, jak je obsažena v tajemstvích daných Janu Evangelistovi, je sladká. Bude přivítána s láskou těmi, kteří následují Boží učení.

Může vyvolat strach, ale Boží moc překoná všechno zlo a pronásledování, neboť On může udělat cokoliv.

První tajemství spočívá v tom, že proti Bohu a všemu jeho dílu snovaly spiknutí zednářské skupiny, založené ve středověku.

Jejich věrnost patří Zlému. On, Satan, je jejich bohem a oni jsou hrdí, že mu vzdávají hold prostřednictvím černých mší.

Pak je to Svatý stolec, který byl od roku 1967 touto skupinou zuřivě napadán.

Pomalu se infiltrovaly do mé církve, nejen uvnitř Vatikánu, ale v každé zemi v církevních kruzích i mimo něj.


Jejich úmyslné zamoření mé církve mělo za následek ďábelské ukrutnosti, způsobené nevinným obětem.

Jejich láska k penězům a moci je ničím ve srovnání s odpornou oddaností, kterou prokazují králi lží, samotnému Satanovi. On je otevřeně uctíván ve skupinách a v tajnosti. Kněží a jiní posvěcení služebníci, včetně biskupů a kardinálů se v jistých kruzích sami k této skupině přidali.

Zlé činy, na kterých se podílí, jsou příliš závažné, než aby byly odhaleny, ale měli byste vědět, že nabízejí Zlému lidské oběti v kostelích, zřízených k poskytování svaté eucharistie při mši svaté.

Tyto skupiny – tak opatrné, že skrývají svou skutečnou činnost před pravými a svatými knězi, svatými biskupy, svatými kardinály a jinými posvěcenými služebníky – páchají ohavné činy.

Ony Boha nenávidí se zuřivostí, která by vás šokovala. Moc, kterou jim dává Satan, vede k tomu, že jejich zkaženost, chtivost, smyslnost a sexuální úchylky jsou jejich následovníky ve všech zemích vítány.

Zdraví se vzájemně soukromými znameními se záměrem projevit věrnost jeden druhému.

Jedna věc je jistá. Jejich ohavné činy skončí a bez toho, že by se obrátili ke Mně během Varování, bude jim zbývat jen málo času, než budou hozeni do jezer ohně, kde budou trpět strašná muka na věky.

To oni vytvořili a rozdmýchali odpadlictví, které existuje po celém světě.

Dosáhli toho tím, že pronikli do mé církve.