V dnešný Deň matiek pamätajme na tú, ktorá je Matkou nás všetkých! Už stáročia zaznieva vo svete modlitba generácií: „Pros za nás, hriešnych, teraz i v hodinu našej smrti...“ Je to modlitba pápežov …More
V dnešný Deň matiek pamätajme na tú, ktorá je Matkou nás všetkých!

Už stáročia zaznieva vo svete modlitba generácií: „Pros za nás, hriešnych, teraz i v hodinu našej smrti...“ Je to modlitba pápežov i vidiečanov, vzdelaných i jednoduchých, zámožných i chudákov... Všetci prosíme, aby Ježišova Matka stála pri nás v hodine smrti...
Akoby nie! Hodina smrti roztvára priepasti, do ktorých sa prepadajú dni a roky a tisíce vecí s nimi... Diabol si na túto chvíľu odkladá najsilnejšie zbrane. Aj pre nás je to náročné, lebo musíme hneď na prvý raz umrieť dobre! Urobme už teraz tichú zmluvu s Máriou, aby bola v tejto chvíli zvlášť živo pri nás!
Náš Pán nechcel zomrieť bez svojej Matky... Prosme, aby sme ani my nezomreli bez nej!
kard. Ján Chryzostom Korec