Maja 21

Udary, zaburzenia mowy i pamięci, porażenia, wstrząsy, zapalenia mięśnia sercowego! Oficjalne dane …

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (Państwowy Instytut Badawczy) opublikował zestawianie danych dotyczących Niepożądan…