Clicks19

Dr Z. Kękuś (PPP 202) Tak zwany antysemityzm Polaków. List otwarty do szefa ADL J. Greenblatt'a

Bob