Varovanie
1.5K

MOCNOSTI PŘECHÁZEJÍ OD HROZEB KE ZBRANÍM

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. prosince 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

MOCNOSTI PŘECHÁZEJÍ OD HROZEB KE ZBRANÍM

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Boží požehnání je pro všechny.
Jako kníže nebeských legií vás vyzývám k upřímné modlitbě, abyste věnovaly chvilku svého dne na přímluvu jeden za druhého jako děti téhož Otce.
Hrozby, které se blíží lidstvu, budou pokračovat, temnota postupuje a nezastaví se.
Mocnosti přecházejí od hrozeb ke zbraním a nechají celé lidstvo žít v úzkosti a nedostatku všeho, co je nezbytné pro základní obživu lidské bytosti.
Ochraňuji vás, a abych vás mohl chránit, musím vám nejprve oznámit, co vás čeká, aby se každý z vás mohl učinit duchovně lepším, být stvořením víry, a pak se připravit.
S blížící se proměnou časů lidstvo postihne velké utrpení.
Moc našeho Krále a Pána je nekonečná. Kdo je jako Bůh? Nikdo není jako Bůh!Na zemi existují ekonomické síly, které se projevují lidskou mocí, nahrazující moc Boží a působí člověku vážné škody.
Buďte dětmi lnoucí k pravému učení, stvořeními víry a vytrvalosti. V této době ďábel pozvolna oslabuje bytosti, které kráčejí po boku našeho Krále a Pána Ježíše Krista, a roubuje na ně aroganci, netrpělivost, pýchu a sobectví.
BUĎTE POZORNÍ, LIDÉ BOŽÍ! Někteří padáte kvůli svému majetku a pohrdání Nejsvětější Trojicí a naší Královnou a Matkou.
Lidstvo se musí duchovně soustředit, musí být více Boží, jinak je ďábel přivede k největším tělesným hříchům, jakých se nikdy předtím nedopustilo.
Pod vedením Ducha Svatého rozpoznávejte skutky, které je třeba vykonat. Značka zla bude brzy vložena na lidské stvoření: "Kdo má uši, ať slyší" [Lk 6, 8-13; Zj 2, 11].
ROZLIŠUJTE, BOŽÍ DĚTI, ROZLIŠUJTE.
Hlavní světové instituce se podřídily v poslušnosti pozemským mocnostem a lidstvo je podrobeno. Noví antikristové se nechají poznat, dokud se neobjeví pán nepravosti.
BOŽÍ DĚTI, POKUD JSTE STVOŘENÍMI DOBRA A PLNÍTE BOŽÍ VŮLI, JSTE POD OCHRANOU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY A NEBESKÝCH VOJSK.
Žehnám vám, ukryjte se do stínu Nejvyššího.
Nebojte se, zachovejte si víru, nebojte se.
Třímám svůj meč vysoko, na znamení ochrany pro každého z vás.

Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/1834.html

zpět