Clicks101

sv.Jana z Arku vs. o.Ján Hus (Varovný list husitom od sv.Jany)

List Johanky z Arku husitom v Čechách

„Ježiš Mária,

už pred nejakou dobou sa ku mne Jane, panne, doniesla povesť o tom, že ste sa stali kacírmi a podobnými Saracénom, opustili ste pravú vieru a zbožnosť a prijali ste namiesto nej hnusnú a bezbožnú poveru, ktorú aby ste zachovali a rozšírili, nebojíte sa žiadnej hanebnosti ani ukrutnosti: prevraciate cirkevné sviatosti, trháte na kusy články viery, boríte chrámy, rozbíjate a pálite pamätné sochy, vraždíte kresťanov, pretože zachovávajú vašu vieru neporušenú.

Čo je to za besnenie? Aké šialenstvo alebo zúrivosť vás to poháňa? Tú vieru, ktorú Boh všemohúci, ktorú Syn, ktorú Duch Svätý prebudil, ustanovil, povýšil a tisíckami spôsobov oslávil, tisíckami zázrakov, tú vieru vy prenasledujete, tú vieru chcete vyvrátiť a vypudiť.

Vy, vy ste slepí, hoci sa vám dostáva zraku i očí. Myslíte si, že sa vyhnete trestu? Vari neviete, že Boh nebráni vašim bezbožným snahám a necháva vás zotrvávať v temnotách omylu, aby, čím viac sa oddáte zločinu a svätokrádežiam, tým väčší trest a utrpenie vám potom prichystal. Ja osobne, aby som pravdu povedala, keby som nebola zamestnaná anglickými vojnami, už dávno by som vás prišla navštíviť, avšak či sa nedozviem, že ste sa napravili, možno nechám byť Angličanov a vypravím sa proti vám, aby som zahnala vašu falošnú a nechutnú poveru mečom, ak to nepôjde inak, a vás zbavila kacírstva alebo života.

Ale ak sa chcete radšej vrátiť ku katolíckej viere a pôvodnému svetlu, pošlite ku mne svoje vyslanca, a ja im poviem, čo máte urobiť. Ale ak nie, a vy sa tvrdohlavo chcete vzpínať proti pravde, pamätajte, aké škody a zločiny ste napáchali a čakajte, že všetkými ľudskými aj božskými silami prinesiem spravodlivú odplatu.


V Sully, 23. marca

českým kacírom

Pasquerel „

(Pasquerel bol Johanke osobné spovedník a pisár.)

Preklad pochádza z latinského originálu listu. Text bol zverejnený s láskavým dovolením autora prekladu p. Pavla Třísky, ktorému touto cestou ešte raz ďakujem.

janazarku.cz/…/dopis-ceskym-hu…

Dopisy Johanky z Arku v češtině
Július7
Toto by si mali dohnalovci dobre prečítať... 😉