W ekstazie na jej rękach, stopach, bokach i na głowie pojawiają się rany.Czasami płacze krwawymi łzami, które pachną bardzo intensywnie, tak bardzo, że zapach wypełnia cały pokój. Po ekstazie, która może trwać godzinę lub kilka godzin, rany goją się, skóra regeneruje się i pozostaje tylko krew.

Życie Luz de María było prowadzone przez Boga, odkąd urodziła się w małym kraju w Ameryce Środkowej w Kostaryce. Obecnie mieszka w Argentynie.

Pochodzi z rodziny o głębokich korzeniach chrześcijańskich, w której dorastała wraz z braćmi, otoczona atmosferą duchowości, w której Eucharystia była w centrum jej życia. Jej młodość minęła w obecności ukochanych Aniołów Stróżów i Matki Bożej, którzy byli jej towarzyszami i powiernikami. W tym czasie dzielili się już z nią niebiańskimi objawieniami, które przepowiadały, co po latach stopniowo się urzeczywistni.

Równolegle z rozwojem zawodowym założyła rodzinę, która dziś liczy 15 członków, którzy towarzyszą jej, gdy w jej domu mają miejsce boskie objawienia: między innymi wilgoć z obrazów religijnych i niewytłumaczalne zapachy, aby także jej rodzina i przyjaciele byli świadkami duchowych przeżyć. Luz de Marías są.

Ostatnie spotkanie z Matką Bożą odbyło się w Wielkanoc 1990 roku. Zapowiedziała uzdrowienie z choroby fizycznej i przygotowała ją specjalnie do spotkania z Jej Boskim Synem. W ten sposób rozpoczyna się długa podróż, podczas której subtelnie wyjaśnia jej misję, którą przygotowało dla niej Niebo.

Rozpoczyna się nowy rozdział w jej mistycznym doświadczeniu, w którym nie tylko przeżywała głębokie uniesienia w obecności swojej rodziny, ale także w obecności znajomych, którzy następnie spotkali się na modlitwie, tworząc w ten sposób grupę, która towarzyszy jej do dziś.

Przez lata szkolą Jezusa i Najświętszą Matkę, aby byli pożytecznymi narzędziami w rękach boskiego garncarza, aby poddała się woli Pana i razem z Chrystusem nieśli ból na krzyżu, który odczuwa fizycznie w swoim ciele i duszy .
Po długim oczekiwaniu, podczas którego Chrystus i Błogosławiona Matka przygotowali ich i trzymali w ukryciu, Niebo nakazało jej kontynuować przekazywanie boskiego słowa, które otrzymała ludzkości. Od tego czasu Chrystus otworzył jej drogę i prowadzi jej kroki tam, gdzie wola Boża pragnie, aby przyszły wezwania niebios. (1)

Po długim okresie oczekiwania, podczas którego Chrystus i Matka Boża przygotowali ją i poprosili o dyskrecję, otrzymała boskie polecenie, by dać się poznać i pod natchnieniem Ducha Świętego zaczęła odwiedzać różne kraje, zwłaszcza Amerykę Łacińską, gdzie Prowadzi wykłady i wywiady na żywo oraz w audycjach radiowych. W ten sposób dotarła do wielu braci, którzy chcą wcielić w życie słowo Boże, i zostały utworzone grupy modlitwy i praktykowania ewangelii, zawsze w ciągłej walce o spełnienie życia w zachowaniu woli Bożej i miłości.

Luz de María stopniowo zdaje sobie sprawę, że wraz z upływem czasu intensywność i zakres Słowa Chrystusa i Matki Bożej, która je przyjmuje, zmienia się ze względu na bliskość wydarzeń, z którymi ma do czynienia ludzkość. W każdym wezwaniu Bożym dominuje miłość, miłosierdzie i sprawiedliwość Boża, które potępiają i pokazują bliskość oczyszczenia. Jest to wynikiem obecnego nieposłuszeństwa i alienacji postępu we wszystkich dziedzinach, tak że człowiek przekształcił się we własną plagę.

Chrystus ostrzega ich przed prześladowaniami, niesprawiedliwością, oszczerstwami i plotkami ze strony tych, którzy nie przyjmują tych wezwań. Nigdy nie męczysz się prześladowaniem jej, aby spróbować dokończyć jej dzieło, ale ona akceptuje to, wiedząc, że jako narzędzie Chrystusa musi iść tą samą drogą, którą Chrystus chodził po ziemi.

Matka Boża jest Jej Doradcą iz Jej ręki pozostaje wiernym naśladowcą Chrystusa do dziś i doświadcza różnych mistycznych przeżyć, w których Chrystus dzieli z Nią swoje cierpienie na krzyżu.

Popierają ją księża z różnych krajów, ale jak mówi do niej sam Chrystus: „Jestem twoim duchowym przewodnikiem”, ponieważ Chrystus kieruje każdym twoim krokiem i wszystkim, co robisz. Jej grupie modlitewnej towarzyszy również ks. José María Fernández Rojas, który pozostaje z nią jako spowiednik od początku Objawienia. W tej grupie są trzy zakonnice, które są jej częścią od momentu powstania grupy 24 lata temu. Jeden z nich jest teologiem, więc mogli zagwarantować jak najściślejsze przestrzeganie i analizę objawionego słowa.

Misja Luz de María, który pozostaje całkowicie posłuszny Chrystusowi, ma w tej chwili być narzędziem Bożej prawdy oraz głosić i ukazywać to, co mówi jej nasz Pan Jezus Chrystus i Błogosławiona Matka, aby dzieci Boże nadal pracowały na rzecz własnego nawrócenia i którzy wszyscy walczą ze swoimi braćmi, aby rozpoznali i zwalczali zło, które ich otacza, i stanowczo kroczyli drogą zbawienia we wszystkich aspektach życia.

Boskie Słowo, które otrzymuje Luz de María, zachęca ludzkość, synów tego samego Ojca, do osiągnięcia jedności jako bracia, poszanowania pierwszego przykazania i powtórzenia wezwania Chrystusa, którym wzywa swój lud do jedności.

Odniesienie: Zanim Chrystus uczyni Luz de María uczestnikiem swojej Męki, zaczyna ona popadać w specjalny stan, który pozwala jej widzieć cuda i upadając w ekstazie. Jest to dramatyczne dla wszystkich obecnych, nie tylko z powodu ogromnego bólu fizycznego, ale także z powodu duchowego cierpienia: rany pojawiają się na rękach, stopach, bokach i na głowie. Czasami płacze krwawymi łzami, które pachną bardzo intensywnie, tak bardzo, że zapach wypełnia cały pokój. Po ekstazie, która może trwać godzinę lub kilka godzin, rany goją się, skóra regeneruje się i pozostaje tylko krew. I JEZUS GORZKO ZAPŁAKAŁ