CÓRKA MARYI
21.9K

JEZUS: Moi posłańcy są teraz z wami, aby przygotować wasze dusze

JESUS: My messengers are now with you to prepare your souls

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 3 listopada 2011 roku, godz. 21.00

Moja umiłowana córko, przepowiedziane proroctwa zaczną być znane i doświadczane na całym świecie, tak że nikt nie będzie mógł ich zignorować. Tak wiele z Moich dzieci jest nieświadomych treści zawartych w Księdze Mojego Ojca, najświętszej Biblii. Mało uwagi poświęca się Księdze Jana [Apokalipsie – przyp. red.], w której dla całego świata zostały podane szczegóły końca czasów. Ten czas teraz nadszedł. Przygotujcie się wszyscy.

Prawda zawarta w Księdze Apokalipsy jest właśnie tym – prawdą. Czy potraficie rozpoznać znaki? Zamieszanie na świecie nadal będzie się nasilać w przerażającym tempie. Waszemu systemowi walutowemu zagraża globalna grupa, która chce nie tylko waszych pieniędzy, ale która chce także ukraść wasze dusze. Nikczemność człowieka jest oczywista, ale jej znaczna część pozostaje w ukryciu. Moi posłańcy są teraz z wami, dzieci, aby pomóc przygotować wasze dusze. Bez względu na to, czy rozpoznajecie ich jako tych, kim oni są, czy nie, Duch Święty, Który panuje w ich duszach, będzie rozprzestrzeniać nawrócenie.

Ci, którzy potępiają Moje próby nawiązania kontaktu z wami, już wkrótce zrozumieją prawdę. Wówczas Moje dzieci zjednoczą się przeciwko tym nikczemnym siłom prowadzonym przez szatana. One nie wygrają. Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego stawiane im są wszelkie możliwe przeszkody. Jego Miłosierdzie jest tak wielkie, że użyje Swojej Mocy, aby obronić Swoje dzieci, i zniszczy tych, którzy się upierają, aby podążać drogą zwodziciela.

Niezależnie od waszych zróżnicowanych punktów widzenia co do tego, czy teraz to Ja rozmawiam z wami, czy też nie Ja, potem nie będzie to miało znaczenia. To wasza wiara we Mnie i Mojego umiłowanego Ojca, Boga Najwyższego, jest tym, co ostatecznie będzie się liczyć.

Najpilniejsza jest modlitwa, dzieci, gdziekolwiek jesteście, jakąkolwiek religię wyznajecie, niezależnie od waszych poglądów. Połączcie się w tym czasie i módlcie do Ducha Świętego o oświecenie. Szatan stara się odwrócić was ode Mnie, waszego ukochanego Zbawiciela. Nie słuchajcie wątpliwości i lęku, które on zasiewa w waszych sercach. On użyje kłamstw, by przeszkodzić Mi w napełnieniu waszych dusz Moim Boskim Światłem. Moja Miłość do was jest tak silna, dzieci, że bez względu na to, jak Mnie ignorujecie lub odwracacie się ode Mnie, nadal będę was wołał. Będę to czynił przez Moc Ducha Świętego.

Musicie się modlić o ten Dar, mówiąc:

O Jezu, osłoń mnie Swoją Najdroższą Krwią i napełnij mnie Duchem Świętym, abym mógł rozpoznać, czy te Słowa pochodzą od Ciebie.

Ukorz mnie w duchu.

Przyjmij moje błagania z Miłosierdziem i otwórz moje serce na Prawdę.


Odpowiem najbardziej zatwardziałym duszom, kiedy będą odmawiać tę modlitwę.

Dajcie Mi szansę przyprowadzenia was do Mnie, tak bym mógł zjednoczyć przed wielkim Ostrzeżeniem tak wiele Moich dzieci, jak to jest możliwe.

Pamiętajcie, Moja Miłość do was nigdy nie wygaśnie – nieważne, jak bardzo puszczacie mimo uszu Moje naglące wezwanie o jedność.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…slancy-sa-teraz-z-wami-aby-przygotowac-wasze-dusze