Clicks1K

65 vedcov: Prijímanie do úst a v kľaku je najbezpečnejšie počas pandémie. Od podávania rúk sa upúšťa, preto „by malo byť zrejmé, že distribúcia svätého prijímania v ruke predstavuje absolútnu väčšiu hrozbu ako samotné sväté prijímanie do úst

65 vedcov: Prijímanie do úst a v kľaku je najbezpečnejšie počas pandémie. Od podávania rúk sa upúšťa, preto „by malo byť zrejmé, že distribúcia svätého prijímania v ruke predstavuje absolútnu väčšiu hrozbu ako samotné sväté prijímanie do úst.

65 poľských lekárskych vedcov napísalo list predsedovi Konferencie biskupov Poľska ohľadom vhodnosti svätého prijímania počas súčasnej krízy.
Podľa ich názoru je najbezpečnejšou formou tradičná forma – do úst a na kolenách. Signatári listu dúfajú, že sa list rozšíri medzi čo najviac biskupov, kňazov a laikov.

Posolstvo listu je jasné – nebezpečnejšie je prijímať do ruky a postojačky. Profesorka Maria Elżbieta Sobaniec-Lotowska hovorí, že spolu so signatármi už nemôžu mlčať pri všeobecne panujúcom názore, že prijímať treba kvôli bezpečnosti do rúk. „Nevieme, na akom základe, a najmä na akom vedeckom výskume bola takáto práca postavená, a aké lekárske autority ju potvrdzujú. Veríme, že z lekárskeho hľadiska nemožno so svätým prijímaním na ruku zaobchádzať ako s bezpečnejšou formou… “, píšu signatári listu.

Ďalej apelujú na návrat k tradičnej forme kvôli zdraviu veriacich. Signatári prof. Sobaniec-Lotowska a prof. Sulkowski okrem iného skúmali aj Eucharistický zázrak na Sokółke.

Podľa otca prof. Pawła Bortkiewicza, TChr (video z jeho prednášky v Bratislave nájdete tu), „argumenty v liste vychádzajú z lekárskych poznatkov“ a pramenia zo starostlivosti, zbožnosti a úcty k Najsvätejšej sviatosti. Kňaz ďalej poznamenal, že v súvislosti s pandémiou sa od podávania rúk upúšťa, preto „by malo byť zrejmé, že distribúcia svätého prijímania v ruke predstavuje absolútnu väčšiu hrozbu ako samotné sväté prijímanie do úst.“

Navyše vzdialenosť – nevyhnutná v boji proti šíreniu COVIDU – je väčšia, keď veriaci kľačí. Taktiež poznamenal, že hlas lekárskeho sveta môže rozptýliť pochybnosti medzi kňazmi, ktorí nie sú rozhodnutí v danej veci.
MV

alianciazanedelu.sk/archiv/7309
ľubica
65 poľských lekárskych vedcov napísalo list predsedovi Konferencie biskupov Poľska ohľadom vhodnosti svätého prijímania počas súčasnej krízy.
......................................................................
naši lekári??????
agnesino
TerezaK
Papež St Sixtus 1 (115-125) řekl: ′′ Věřícím je zakázáno dotknout se posvátných plavidel nebo dostávat do ruky."
Rouenská rada (650): ′′ Nedávejte eucharistii do rukou žádné nesvaté nebo ženy, ale pouze do jejich úst."
Sv. sv. Louis St. Louis Augustine, církevní doktor řekl, že přijímání v ruce je smrtelný hřích.
Ježíš řekl svaté Gertrudě: ′′ Sdílení rukou přináší duši okamžitou smrt. Je to svato…More
Papež St Sixtus 1 (115-125) řekl: ′′ Věřícím je zakázáno dotknout se posvátných plavidel nebo dostávat do ruky."
Rouenská rada (650): ′′ Nedávejte eucharistii do rukou žádné nesvaté nebo ženy, ale pouze do jejich úst."
Sv. sv. Louis St. Louis Augustine, církevní doktor řekl, že přijímání v ruce je smrtelný hřích.
Ježíš řekl svaté Gertrudě: ′′ Sdílení rukou přináší duši okamžitou smrt. Je to svatokrádež všech svatokrádeží."
Sv. sv. Louis St. Louis Teresa de Avila, lékař církve, řekl, že znesvěcení svaté eucharistie vede ke ztrátě skutečné víry.
Svatá Matka Tereza řekla: '' Dva největší hříchy, které křičí do nebe, jsou potrat a přijímání v ruce."
Paní růží řekla: ′′ Mé dítě, ptáš se mě, proč pláču? Uronila jsem slzy velkého utrpení. Dívám se znovu na znesvěcení těla mého syna spáchaného na zemi. Nikdo mu nedá ruce na tělo." 1/11/1974
Ve vzhledu Panny Marie Guatemaly Ježíš řekl Pánu. Guadalupe, ′′ Musíte vzdát Bohu úctu, kterou si zaslouží, a musíte pokleknout a kněz musí dát hostitele na jazyku a ne ve vašich rukou, protože mé děti dostanou milost pouze tehdy, když se to všechno udělá správně." Duben 14 1989, 1989
Informovaný názor říká, že přijímání v ruce je zodpovědné za rozsáhlou nevíru v reálné přítomnosti Ježíše v eucharistii Evropy a USA. Studie o výzkumu Pew v USA, kde je přijímání v ruce široce praktikováno, zjistila, že méně než třetina katolíků věří ve skutečnou přítomnost Ježíše v eucharistii. Robert Cardinal Sarah, prefekt Kongregace pro božskou bohoslužbu a disciplínu svátosti řekl: ′′ Úpadek víry ve skutečnou přítomnost Ježíše v eucharistii je v centru současné krize církve a její úpadek zejména ohledně Západu." Při další příležitosti řekl: '' Nejzákeřnější útok zla se snaží uhasit víru v eucharistii setím chyb a povzbuzením nevhodného způsobu, jak je získat."
Náš Pán také řekl Barnabáši Nwoye: ′′ Děti, pokud budou pokračovat tyto zneužívání a znesvěcení svátosti mé svaté eucharistie, vede ke znesvěcení mého svatého chrámu, odejde má sláva od znesvěcení znesvěcení! Světlo pravé lásky se od nich odchýlí. Říkám, že síla bludu ovládne životy všech, kteří zneužívají, a těch, kteří prosazují znesvěcení svátosti svaté eucharistie."
Peter(skala)
Sv. sv. Louis St. Louis Augustine, církevní doktor řekl, že přijímání v ruce je smrtelný hřích.
Ježíš řekl svaté Gertrudě: ′′ Sdílení rukou přináší duši okamžitou smrt. Je to svatokrádež všech svatokrádeží."
Sv. sv. Louis St. Louis Teresa de Avila, lékař církve, řekl, že znesvěcení svaté eucharistie vede ke ztrátě skutečné víry.
Svatá Matka Tereza řekla: '' Dva největší hříchy, které křičí do …More
Sv. sv. Louis St. Louis Augustine, církevní doktor řekl, že přijímání v ruce je smrtelný hřích.
Ježíš řekl svaté Gertrudě: ′′ Sdílení rukou přináší duši okamžitou smrt. Je to svatokrádež všech svatokrádeží."
Sv. sv. Louis St. Louis Teresa de Avila, lékař církve, řekl, že znesvěcení svaté eucharistie vede ke ztrátě skutečné víry.
Svatá Matka Tereza řekla: '' Dva největší hříchy, které křičí do nebe, jsou potrat a přijímání v ruce."

Kde si to našla? napíš link