lt.news
9

Hollerichas prieštarauja Ratzingeriui: Moterys kunigės gali ateiti "su laiku"

Liuksemburgo kardinolas Jean-Claude Hollerich mano, kad Pranciškus neįves [negaliojančiais] šventimais įšventintų kunigų.

Kartu jis paminėjo vieną iš Dubia penkių kardinolų, kurie klausė apie Jono Pauliaus II mokymą Ordinatio Sacerdotalis, kad moterys negali būti kunigėmis. Pasak Jean-Claude Hollerich, "Pranciškus atsakė labai išmintingai: Tai įpareigoja, bet ne visam laikui" (Kath.ch, gegužės 17 d.).

Kitaip tariant: Ordinatio Sacerdotalis nieko nereiškia ir bet kada gali būti pakeistas. Hollerichas patvirtina šią interpretaciją: "Tai nėra neklaidingas doktrininis sprendimas. Jis gali būti pakeistas. Tam reikia argumentų ir laiko".

Jonas Paulius II Ordinatio Sacerdotalis apibrėžia, kad "Bažnyčia neturi jokios galios suteikti moterims kunigystės šventimus". Kas buvo tiesa tada, turi būti tiesa ir dabar. 1995 m. spalį kardinolas Josephas Ratzingeris patvirtino, kad Ordinatio Sacerdotalis yra "neklystantis" ir "turi būti laikomas visada, visur ir visų kaip priklausantis tikėjimo depozitui".

Kadangi abiejų pozicijų - Ratzingerio ir Hollericho - neįmanoma suderinti, egzistuoja atviras doktrinos prieštaravimas.

Hollerichas norėtų, kad moterys "jaustųsi (!) visiškai lygios" - "ar tai įvyks per kunigystę, ar ne, parodys laikas". Jis pažįsta moterų, kurios "sako, kad jaučiasi pašauktos" į kunigystę, ir tiki jomis. Katalikų Bažnyčioje "pašaukimas į kunigystę" yra ne kažkas subjektyvaus, bet Bažnyčios kvietimas.

Parodydamas, kad jam katalikų tikėjimas ir Tradicija nėra svarbūs, Hollerichas baiminasi tik to, kad kituose žemynuose kiltų "audra", jei Vatikanas "rytoj" įvestų negaliojančius moterų šventimus: "Vatikanui tektų atsitraukti. Jau dabar kilo didžiulė pasipiktinimo audra dėl ‘Fiducia supplicans’. Ir tai yra smulkmena. Kalbama net ne apie homoseksualumo pripažinimą. Kalbama tik apie tai, kad nereguliarioms poroms [= neatgailaujantiems mirtiniems nusidėjėliams] būtų leista gauti palaiminimą".

Žinoma, Liuksemburge nebus jokios "audros", nes Bažnyčia šioje šalyje yra mirusi, o tie keli tikintieji tuščiose bažnyčiose yra vyresni nei 70 ir 80 metų.

Paklaustas apie decentralizaciją, Hollerichas sako, kad bus sunku dėl kunigystės: "Kalbant apie liturgiją, galiu tai gerai įsivaizduoti, juolab kad yra kultūrinių versijų."

Vaizdas: Jean-Claude Hollerich © Mazur, CC BY-NC-SA, AI vertimas