Clicks30
vi.news

Hồng y Newark nói "Kính mừng Maria" phù hợp với sự không tin tưởng của ông ta

Rất may, các giám chức theo chủ nghĩa hiện đại không thể cưỡng lại mong muốn đưa ra những thay đổi, khiến ngay cả những người có đầu óc đơn giản cũng hiểu rằng những người theo chủ nghĩa hiện đại không thuộc về Giáo hội, nhưng lập ra nhóm của riêng họ.

Hồng y Joseph Tobin của Newark đã viết trên Twitter (ngày 9 tháng 5): Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa những người phụ nữ và Con lòng bà được chúc phúc” Cầu nguyện cho chúng ta là Đức Mẹ. Xin giúp chúng con yêu mến Chúa và tất cả anh chị em của chúng con với tấm lòng quảng đại và vui tươi.

Bằng cách này, ông đã loại bỏ sự thánh thiện của Đức Mẹ ("Thánh Mary"), Mẹ của Thiên Chúa, tội lỗi của chúng ta, nhu cầu của chúng ta đối với những lời cầu nguyện của Mẹ, và ám chỉ đến cái chết của chúng ta - tất cả những điều mà nhà thờ tân chủ nghĩa hiện đại đang cấm kỵ.

#newsCqhjcchhff