Radek33
23.1K
mkatana
O Boże, chciałbym zapytać Ciebie,
Jakich Polaków najwięcej w Niebie?
(głos z góry)
Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci,
Są tutaj wszyscy ''polscy bandyci''.
kubana103
Wielki szacunek dla tego młodego kapłana.
Niech dobry Bóg ma go w swojej opiece.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE.!!!
🤗