TerezaK
149

Poselství Panny Marie ve světě 1 d

DÍLO NAPSANÉ BOŽSKOU MOUDROSTÍ PRO VYVOLENÉ POSLEDNÍCH ČASŮ.
Ježíš 28-05-2000
"Dnes, milovaní manželé, je mnoho těch, kteří zkoumají Písmo, aby pochopili smysl současné doby.
Mnozí z nich nechápou, co opakovaně jasně říkám, že se vrátím, že se vrátím nejen v posledním příchodu (konečném a definitivním), ale že bude existovat i předchozí MEZIDOBÍ.
Moji milovaní maličcí, kteří mají svá srdce v mém Srdci a chvějí se stejnou láskou jako já, mě očekávají, protože pochopili, v mém světle, a připravují se den za dnem s neustálou adorací, s naprostou oddaností.
Racionalisté bez mého světla, ale pouze se svým vlastním, na mě nečekají, nepřipravují se a opakují: "V Písmu svatém není nikdy zmínka o nějakém mezidobí.
Nebudou připraveni na Můj Návrat a Já jim nebudu moci dát vznešené dary, které jsem připravil pro ty, kdo se nechali obklopit Mým světlem a hledali vše u Mne.
Milovaní, můj den se blíží. Bude to také nádherný a jedinečný den krásných duší, které najdu oblečené jako malé nevěsty. Hle, přijdou se mnou na svatební hostinu a nikdo nezůstane venku.
Místo toho zůstanou venku ti, kteří ve mne nevěřili, ale příliš důvěřovali sami sobě, aniž by pochopili, že věci je třeba vidět a vykládat pouze v mém světle."


Zdroj: I messaggi della Madonna nel Mondo
TerezaK
VÁLKY BUDOU NARŮSTAT AŽ DO VYHLÁŠENÍ VELKÉ VÁLKY
Úterý, 4. března 2014 v 17:00
Má vroucně milovaná dcero, je důležité, aby se v tento čas lidé na celém světě obrátili ke Mně a prosili Mě, abych je ochránil před válečnou pohromou.
Války budou narůstat až do vyhlášení velké války, a pak největší nepřítel, kterým je komunismus, vyvolá ohromný chaos mezi všemi národy. Moc a hlad po ní jsou …
More
VÁLKY BUDOU NARŮSTAT AŽ DO VYHLÁŠENÍ VELKÉ VÁLKY

Úterý, 4. března 2014 v 17:00

Má vroucně milovaná dcero, je důležité, aby se v tento čas lidé na celém světě obrátili ke Mně a prosili Mě, abych je ochránil před válečnou pohromou.

Války budou narůstat až do vyhlášení velké války, a pak největší nepřítel, kterým je komunismus, vyvolá ohromný chaos mezi všemi národy. Moc a hlad po ní jsou zrozeny ze sobectví. Ti, kdo usilují o moc, nebudou mít žádnou v čase, kdy budou muset stát přede Mnou. Ti, kdo pronásledují slabé a zranitelné, budou trpět vlastním pronásledováním, trojnásobným tomu, jaké způsobili druhým.

Tyto války skončí v chaosu. Životy budou ztraceny, ale pak válka na východě spustí ještě větší válku. Až dojde k této válce, miliony životů budou ztraceny. Když se bude zdát všechno beznadějné, objeví se mírotvorce, a pak budete svědky začátku konce.

Můj život, moje přítomnost zajistí, že naděje, láska a modlitba budou pokračovat, aby zmírnily bolest Božích dětí během těchto časů. Všechny války, ujišťuji vás, budou krátké. Všechny tyto hrozné události budou krátkého trvání, ale vězte, že kdy se stanou, načasování všeho co má být, je v rukou mého Otce.

Váš Ježíš
Války budou narůstat až do vyhlášení velké války - Kniha Pravdy

Připomenutí na: 2d
I messaggi della Madonna nel Mondo