Nieprzejednany Wstecznik

Katolicyzm dialektyczny (z Post scriptum)

Piękno teologii katolickiej jako nauki polega między innym na tym, że nie tylko ogarnia ona jakby z lotu ptaka wszystkie inne nauki i dziedziny …
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.