Ján Jánošík
1920

Budú horieť v pekelných ohňoch na večnosť

Hriech potratu je smrteľný a zodpovední budú horieť v pekelných ohňoch na večnosť
Streda 1. mája 2013
(…)
Predložia vám diabolské klamstvá a argumenty, zamaskované sladkosťou medu.
Nekonečným spŕškou argumentov vás budú presviedčať, aby ste si vypočuli ich zdôvodnenie, v mene humanitárnych dôvodov – ktoré ospravedlňujú hriech – neprestanú, kým neprijmete to, čo vás chcú prinútiť prehltnúť.
Potrat, vražda v očiach Boha, bude vnútený všetkým národom ako znak vzdoru proti Všemohúcemu Otcovi, Bohu Najvyššiemu.
Keď tolerujete túto skazenú ohavnosť, ste vinní z hrozného hriechu.
Hriech potratu je smrteľný a zodpovední budú horieť v pekelných ohňoch na večnosť.
Tým z vás, ktorí odmietate prijať túto vážnu chybu, zostáva len málo času na zabezpečenie spasenia.
Lebo keď príde veľký deň, ak sa neobrátite chrbtom k tomuto zlému činu, nikdy neuvidíte Božiu tvár.
Vražda je jedným z najvážnejších činov vzdoru proti Bohu a bude sa trestať kastráciou.
Veľký rozdiel medzi ľudskou rasou sa začal.
Tí, ktorí stoja na strane šelmy a schvaľujú všetko, čo sa vzpiera Božiemu slovu, budú oddelení od svojich bratov a sestier.
Nepodceňujte moje varovanie.
Prijmite potrat a súhlasíte s úmyselným zabitím Božieho dieťaťa.
Ak vo svojej duši nenájdete výčitky svedomia, nikdy ma neuvidíte.
hodím ťa na púšť.
Moja láska a milosrdenstvo môžu byť veľké.
Odpustím tým najzačernenejším dušiam, ale bez výčitiek svedomia je moja spravodlivosť konečná.
Môj trest je večný.
Miluj ma a budem si ťa vážiť.
Zničte život inej ľudskej bytosti, stvorenej láskou môjho Otca, a aj vy stratíte svoj život.

Tvoj Ježiš
2013 Messages – MDM Last Prophet

Blahoslavená Panna Mária
Deň matiek
8. mája 2022·

Panna Mária hovorí: „Pochválený buď Ježiš“.

"Drahé deti, dnes, keď oslavujeme materstvo, radujte sa so Mnou, keď sa vo vašom národe zvažuje možnosť zrušenia potratu.* Tento jediný skutok lásky by vyliečil rany inak zranenej spoločnosti."

"Pochopte, že Holy Love Ministries** je môj matriarchálny dotyk vo svete, ktorý volá po spravodlivom smere. Verte mi, keď opakujem, čo som vám povedalapred rokmi - národ, ktorý zvráti svoju politiku potratov, by bol veľmi požehnaný."***

"Pozývam ťa, aby si pochopil, že celé nebo čaká na rozhodnutie tvojho národa zastaviť vraždenie nenarodených."Messages - Holy Love
Ján Jánošík