Clicks88
vi.news

Giám mục dũng cảm: Không có nữ hầu bàn thờ ở San Luis, Argentina

Giám mục của San Luis, Pedro Daniel Martínez, 63 tuổi, chống lại áp lực đòi giới thiệu các nữ hầu bàn thờ.

Ông đã công bố một sắc lệnh ngày 1 tháng 11 ra lệnh cho các linh mục của mình duy trì quy tắc phụng vụ chỉ chấp nhận nam giới cho phục vụ tại bàn thờ.

Trong điều khoản 4 của nghị định, Giám mục Martinez bác bỏ mọi phong tục trái ngược. Một số linh mục của ông đã cố gắng giới thiệu các nữ hầu bàn thờ.

Trong giáo phận tân tiến, Rước lễ phải được trao bằng lưỡi. Việc rước lễ trong tay đầy phạm thánh đã bị cấm.

#newsYljbfbemdr