3
4
1
2
Clicks2.1K
Coburg
14
M ROSA 01-02/2021 PRÁVA BOHA
Coburg
Zastavil som tu komentáre,.
Coburg
M ROSU si môžete voľne sťahovať a šíriť - kto teda chcete. Je možné, že sa dostane na pranier, a že bude posledná. Žijeme žiaľ v takých časoch. Za tento rok tu je M ROSA posledná, kto chce, predplatťe si ju na adrese magnificatslovakia@gmail.com
Hermenegild
M ROSA za 27 rokov sa v nemalej miere zaslúžila o vyformovanie verného zbytku. Tak Felicitaa a ďalší nesúďte, lebo budete súdení.
Peter(skala)
Zasväťte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu!

Tomu, kto sa mi zasvätí, zas ja sľubujem spásu: ochranu pred bludom na tomto svete a večné spasenie.
Dosiahnete ho mojím zvláštnym materinským zásahom.
Tak zabránim, aby ste nepadli za obeť satanovým zvodom.
Ja vás poteším a posilním. Je to hodina, keď každý kňaz, ktorý chce zostať verný, musí nasledovať moju výzvu.

Každý nech sa zasvätí môjmu Nepo…
More
Zasväťte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu!

Tomu, kto sa mi zasvätí, zas ja sľubujem spásu: ochranu pred bludom na tomto svete a večné spasenie.
Dosiahnete ho mojím zvláštnym materinským zásahom.
Tak zabránim, aby ste nepadli za obeť satanovým zvodom.
Ja vás poteším a posilním. Je to hodina, keď každý kňaz, ktorý chce zostať verný, musí nasledovať moju výzvu.

Každý nech sa zasvätí môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a vaším prostredníctvom mnohé moje deti vykonajú toto zasvätenie.
Je to ako sérum, ktoré vám dávam ako dobrá Matka, aby som vás uchránila pred nákazou ateizmu, ktorý zohyzďuje toľko mojich detí a vedie ich k duchovnej smrti.
Toto je doba, ktorú som predpovedala. Je to hodina očisty. (…)“
15.5.1976 (Panna Mária - Don Gobbi)
***
Starší preklad píše "sérum" namiesto "vakcína", ale v podstate je to isté:

sérum

-číra žltá kvapalina tvoriaca časť krvnej plazmy;
-tekutá zložka krvi, ktorá vzniká z plazmy po zrazení a ktorá sa používa ako očkovacia látka
-tekutá zložka krvi,
-očkovacia látka obsahujúca protilátky, sérumglobulín, bielkovina krvného séra
mojslovnik.sk/slovo/sérum