Kazachstanská deklarácia zmenená po udalosti (video)

Kacírske číslo 10 Kazašskej deklarácie, ktorú František podpísal, bolo tajne zmenené len niekoľko hodín po jej vyhlásení.

Pôvodnú verziu prečítala počas priameho prenosu anglikánska laická biskupka Jo Bailey Wellsová (pokračovanie nižšie) a zverejnila ju stránka Religions-Congress.org. Pôvodná verzia znela:

"Konštatujeme, že pluralizmus a rozdiely v náboženstve, farbe pleti, pohlaví, rase a jazyku sú prejavom múdrosti Božej vôle vo stvorení."

Revidovaná verzia sa vyhýba "Božej vôli" a hovorí len o "dovolení":

"Poznamenávame, že pluralizmus v zmysle rozdielov vo farbe pleti, pohlaví, rase, jazyku a kultúre je prejavom Božej múdrosti vo stvorení. Náboženská rozmanitosť je povolená Bohom, a preto je akékoľvek nútenie k určitému náboženstvu a náboženskej doktríne neprijateľné."

#newsFupbdyintu

00:30