Orędzie dla Abp P.Lenga: Liturgia zostanie zmieniona i ogłoszone zostaną nowe dodatki, podczas gdy inne części, odmawiane przez wiele lat, nie będą już więcej znane.

Zostaniecie wydrwieni za to, że nie uznacie nowego sposobu pojmowania katolicyzmu

Moje dziecko, w tym czasie wielkiego smutku, kiedy nasila się prześladowanie wszystkich Bożych dzieci, Moje Serce jest splecione z Sercem Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wszyscy ludzie na świecie, a w szczególności ci pozbawieni pieniędzy, wpływów czy majątku, będą cierpieć na skutek chciwości tych, którzy kontrolują wiele narodów. Moja Aktywność, mająca na celu wsparcie Mojego Syna w dopełnianiu ostatniej części Jego Przymierza, zaczyna się przejawiać na wiele sposobów. Ja, dzięki Mocy Bożej, powiodę do Bezpiecznego Miejsca, chronionego przez Mojego Syna, tych wszystkich, których pod wpływem cierpienia w ich życiu ogarnia rozpacz. Ci, którzy będą musieli przetrzymać takie ubóstwo, taki głód, takie udręczenie, taką niesprawiedliwość – cokolwiek by to nie było – zostaną pocieszeni, o ile poprosicie Mnie o modlitwę za was.

Tym z was, którzy muszą cierpieć, ponieważ świadczą o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu ludzkości, udzielona zostanie w tym czasie dodatkowa moc, jeżeli Mnie poproszą, abym im pomogła. Wkrótce staniecie się świadkami największej niesprawiedliwości we wnętrzu Kościoła Mojego Syna, kiedy to zarówno zwykli wyznawcy jak i wyświęceni słudzy zostaną oskarżeni o nieposłuszeństwo wobec Nauczania Jezusa Chrystusa.

Zostaniecie poproszeni, aby złożyć ślubowanie – które będzie się odmawiać niczym * Apostolski symbol wiary, aby zdeklarować swoją wierność dla przerobionej formuły oddawania czci Bogu. Składając przysięgę poprzez to ślubowanie – nie znajdujące potwierdzenia w Przenajświętszej Biblii – narazicie swoją duszę na wielkie niebezpieczeństwo. Liturgia zostanie zmieniona i ogłoszone zostaną nowe dodatki, podczas gdy inne części, odmawiane przez wiele lat, nie będą już więcej znane.
Ten nikczemny plan zostanie usprawiedliwiony, ponieważ przytoczą oni wszystkie atrybuty, kojarzące się z Moim Synem, i to je przedstawią jako powód do takich zmian.

Dlatego też was wszystkich, którzy jesteście wierni Mojemu Synowi, w najwyższym stopniu to zaniepokoi, a wasze dusze będą ogromnie cierpieć. I chociaż nadal będziecie czcić Mojego Syna, to zostaniecie wydrwieni za to, że nie uznacie nowego sposobu pojmowania katolicyzmu i chrześcijaństwa. Podczas tych prób nigdy nie wolno tracić wam odwagi, ponieważ to wy, drogie dzieci, jesteście wyróżnieni przez Boga, i On pozostanie z wami aż do samego końca.

Nigdy nie odwracajcie się od Prawdy. Nigdy nie wierzcie w cokolwiek, co nie pochodzi od Boga.

Wasz umiłowana Matka

Matka Zbawienia

* Symbol Apostolski – inaczej: Wierzę w Boga albo Apostolski symbol wiary, albo Credo Apostolskie

Orędzia Ostrzeżenia

środa, 11 września 2013, godz. 16.30