aniomax
Orkiestra bez dyrygenta dowodzącego też blado wychodzi. Coś nasuwają się same myśli, że tak samo bez przywódcy, my jako naród cienko wyglądamy.