ľubica
Tymián
ľubička, a ktorého pápeža máš na mysli. Keďže Františka, nepovažuješ za platného?